Veel ondernemers nog lang niet toe aan pensioen

Vroegtijdig stoppen met werken? Ondernemers peinzen er niet over. Slechts 5% denkt erover om al voor hun 60e met pensioen te gaan. Ze gaan liever nog wat langer door. Bijna 4 op de 10 zzp’ers en mkb’ers verwachten na hun 68e nog aan het werk te zijn.
Deze werkdrift blijkt uit onderzoek dat wij samen met GfK hebben uitgevoerd onder ruim 500 zzp’ers en mbk’ers. Daaruit blijkt ook dat de meesten denken dat ze áls ze eenmaal gestopt zijn, kunnen leven van hun pensioen (49%). Voor 45% is hun spaargeld hun belangrijkste financieringsmiddel en voor 33% is dat de verkoop van hun bedrijf. Opvallend is dat zzp’ers de inkomsten van hun partner ook als belangrijk financieringsmiddel zien.
Daarnaast is er een verschil tussen oudere en jongere ondernemers. Onder de 34 jaar denkt 39% dat ze hun oude dag kunnen bekostigen met hun pensioen. Bij 65-plussers is dat percentage veel hoger: 72%. Overigens vinden ondernemers niet dat iedereen net als zij langer moet doorwerken. Slechts 26% vindt dit belangrijk om de economie draaiende te houden.
Als ondernemers een wensenlijstje mogen doorgeven aan het nieuwe kabinet, dan staat belastingverlaging (53%) bovenaan, vooral bij zzp’ers en klein-mkb’ers. Andere wensen zijn versoepeling van het ontslagrecht (47%), minder regulering van de overheid (40%) en een verplichte collectieve basisverzekering voor zzp’ers (27%). Aan minder regulering hebben met name mkb–bedrijven met 50 tot 250 werknemers behoefte. 18% van deze bedrijven heeft opdrachten moeten weigeren vanwege wet- en regelgeving.

We hebben de ondernemers ook gevraagd welke thema’s een negatieve invloed hebben op hun ondernemerschap. Met stip op 1: cybercriminaliteit. Dit is de top 10 van ontwikkelingen die ondernemers als negatief ervaren:

  1. Cybercriminaliteit (40%)
  2. Toename files (27%)
  3. Goedkope buitenlandse krachten (23%)
  4. Macht vgn multinationals (22%)
  5. Vergrijzing (19%)
  6. Robotisering (16%)
  7. Social media (15%)
  8. Snel veranderende markten (15%)
  9. Automatisering en digitalisering (8%)
  10. Deeleconomie (7%)

Meer weten? Lees hier het persbericht over het onderzoek.