Rechtsbijstandverzekering

 • Juridisch advies en rechtshulp
 • Tot 10% pakketkorting
 • Voor zzp’ers en mkb’ers
rechtsbijstand­verzekering-voor-bedrijven
Als ondernemer kun je een geschil krijgen met een leverancier, je afnemers of je klanten. Of je krijgt een conflict met een opdrachtgever die de factuur niet betaalt. In dit soort gevallen kun je wel wat juridisch advies en rechtshulp gebruiken. Met de Allianz Rechtsbijstandverzekering regelen we dat voor je. Dat scheelt je een hoop gedoe en kosten. 

De premie voor de Allianz Zakelijke Rechtsbijstandverzekering is afhankelijk van je situatie, zoals de activiteiten van het bedrijf en het jaarloon. Daarnaast hangt de premie af van gekozen dekking.

Je kunt eenvoudig je premie berekenen via de bereken je premie button. Als de premie je bevalt, kun je direct een offerte aanvragen.

wat-kost-de-rechtsbijstand­verzekering-voor-bedrijven

Voor de Rechtsbijstandverzekering werken wij samen met de specialisten van DAS Rechtsbijstand. Zij voeren onze Rechtsbijstandverzekering uit en behartigen je belangen bij een geschil. Ook adviseren ze je over je rechtspositie. En je krijgt een vergoeding van de kosten als een geschil onder de voorwaarden valt.

Verzekerd is juridische hulp bij conflicten:

 • over overeenkomsten met klanten
 • over overeenkomsten met leveranciers
 • met de franchisegever
 • met personeel
 • over verhaal van schade die door een ander is toegebracht aan eigendommen
 • over verhaal van schade aan een auto van een werknemer
 • over milieuzaken
 • over aannemingsovereenkomsten
 • met de overheid (Omgevingswet, waaronder bestemmingsplan en vergunningen)
 • over het (laten) verwerken van persoonsgegevens

Zie voor een exacte omschrijving wat wel of niet verzekerd onze verzekeringsvoorwaarden. Wil je meer hierover weten? Neem dan contact op met je financieel adviseur. 

Er zijn situaties of omstandigheden die niet onder de Rechtsbijstandverzekering vallen.

Niet verzekerd is onder meer juridische hulp bij conflicten:

 • over vermogensbeheer
 • over subsidies
 • over algemeen verbindende rechtsregels
 • over industriële en intellectuele eigendom, zoals auteurs-, octrooi-, merken- of kwekersrecht (met uitzondering van  geschillen over de handelsnaam of domeinnaam; deze juridische hulp is wel verzekerd).
 • tussen vennoten onderling of tussen (juridische) onderdelen van de onderneming 
 • met franchisenemers

  Ook is niet verzekerd juridische hulp over:
 • een geschil, dat je hebt binnen 3 maanden na het ingaan van de verzekering
 • een geschil, dat al bestond voor het ingaan van de verzekering
 • een fiscaal geschil, dat je hebt met een (overheids)instantie, bijvoorbeeld over belastingen of heffingen
 • geschillen in het verkeer (verkeersrechtsbijstand).
Zie voor een exacte omschrijving wat wel of niet verzekerd onze verzekeringsvoorwaarden. Wil je meer hierover weten? Neem dan contact op met je financieel adviseur. 
Wij werken samen met DAS Rechtsbijstand voor het verlenen van juridisch advies en rechtshulp. Bij DAS Rechtsbijstand krijg je hulp van juristen die specialist zijn in hun vakgebied. 

De rechtshulp van de Rechtsbijstandverzekering wordt uitgevoerd door de juristen en advocaten van DAS. DAS is geheel onafhankelijk en heeft meer dan 800 gespecialiseerde juristen en bijna 100 advocaten in dienst. DAS is actief binnen meer dan 40 rechtsgebieden. 
Ja, je hebt vrije advocaatkeuze. Als DAS Rechtsbijstand een advocaat inschakelt om jouw belangen voor een rechter te behartigen, dan volgt DAS jouw voorkeur voor een advocaat. Gaat het om een zaak in Nederland, dan kun je alleen in Nederland ingeschreven advocaten kiezen. Dient de zaak in het buitenland, dan moet de advocaat bij het gerecht in dat land zijn ingeschreven. In alle andere gevallen bepaalt DAS Rechtsbijstand de keuze.
De Rechtsbijstandverzekering heeft een wachttijd van 3 maanden.  Je kunt dus geen beroep doen op de verzekering in de eerste 3 maanden na de ingangsdatum. Deze wachttijd geldt niet als je al een vergelijkbare verzekering voor jouw bedrijf had bij een andere verzekeraar. 

Als je facturen niet (op tijd) betaald worden, moet je erachteraan. En dat kan je veel tijd en geld kosten. Wil je dat niet? En wil je de relatie met je klant goed houden? Dan kun je gebruikmaken van incassobijstand om je facturen betaald te krijgen. 

Voor het inschakelen van deze incassobijstand gelden onder meer de volgende voorwaarden:

 • de vordering bedraagt minimaal € 400,-
 • de vordering is ontstaan tijdens de looptijd van de Bedrijfsrechtsbijstandverzekering
 • je hebt eerst zelf twee keer de schuldenaar schriftelijk om betaling verzocht
 • je hebt niet een ander incassobureau ingeschakeld
 • je hebt de vordering binnen zes maanden na de oorspronkelijke factuurdatum bij DAS gemeld
 • het betreft geen faillissement of surseance
 • het betreft een vordering die hoort tot jouw verzekerde hoedanigheid

Deze incassobijstand geldt in Nederland.

Zie voor een exacte omschrijving wat wel of niet verzekerd onze verzekeringsvoorwaarden. Wil je meer hierover weten? Neem dan contact op met je financieel adviseur. 

Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.