Privacystatement 

Zodra je met ons in zee gaat voor een verzekering of een andere financiële dienst, geef je persoonsgegevens aan ons door. Dat is privacygevoelige informatie. Het spreekt voor zich dat we daar uiterst zorgvuldig mee omgaan. Hoe we met je gegevens omgaan, vind je in ons privacystatement.

Allianz is een wereldwijde verzekeraar en financieel dienstverlener. In Nederland helpen we je onder andere bij schade, inkomen en hypotheken. Dat doen we met 1.200 medewerkers en samen met ruim 4.000 onafhankelijke adviseurs.

Allianz Nederland
Bezoekadres:
Coolsingel 120, 3011 AG ROTTERDAM

Postadres:
Postbus 761, 3000 AT ROTTERDAM

Met het verwerken van je persoonsgegevens bedoelen we het verzamelen, opslaan en gebruiken van je persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


 • Wij verwerken persoonsgegevens van:
 • bezoekers van deze website en degene die contact met ons opnemen via het contactformulier
 • medewerkers en sollicitanten. Hiervoor is een apart privacy statement beschikbaar. Voor sollicitanten te vinden op https://jobs.allianz.nl/index.php/privacy
 • contactpersonen van onze leveranciers en geldverstrekkers
 • bezoekers aan ons pand
 • klanten die een product of een dienst bij ons afnemen
 • derde partijen die, bijvoorbeeld, een schadeclaim bij ons indienen
 • Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers van deze website:
 • voor de ontwikkeling, beveiliging en verbetering van onze website
 • voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten
 • voor het beantwoorden van vragen die via het contactformulier worden gesteld
 • voor het behandelen van klachten die via het klachtenformulier worden bekend gemaakt
 • Voor dit doel verwerken wij:
 • algemene bezoekersgegevens (zoals klikgedrag, bezoektijdstip, bezoekfrequentie)
 • persoonsgegevens die verstrekt worden in het contactformulier, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer
 • persoonsgegevens die verstrekt worden in het klachtenformulier, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer

Als je onze website bezoekt, kunnen wij je bezoekersgegevens verzamelen en opslaan. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Ook kunnen we cookies (kleine tekstbestanden) naar je computer sturen om makkelijker te communiceren. Hierover vind je meer in ons cookiebeleid.
Op welke rechtsgrond verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij verwerken je gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 • Voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst.
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Op basis van een gerechtvaardigd belang van ons of een derde.
 • Op basis van je toestemming.

Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken?

 • Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Financiële gegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Kenteken

Wij verwerken persoonsgegevens van contactpersonen van onze leveranciers en geldverstrekkers:

 • voor het onderhouden van contact met betrekking tot onze dienstverlening en bedrijfsvoering
 • om te voldoen aan eventuele wet- en regelgeving

Voor dit doel verwerken wij:

 • algemene contactinformatie, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers aan ons pand:

 • ter bevordering van de veiligheid van Allianz en haar medewerkers.

Voor dit doel verwerken wij:

 • camerabeelden
 • naam
 • kenteken, indien je gebruik maakt van een parkeerplaats in onze parkeergarage.

Wij verwerken persoonsgegevens wanneer je je aanmeldt voor een event georganiseerd door Allianz:

 • ter bevordering van een goede zakelijke relatie

Voor dit doel verwerken wij:

 • naam (initialen en/of voornaam en achternaam, titulatuur)
 • zakelijk e-mailadres
 • zakelijke adresgegevens
 • zakelijke (mobiele) telefoonnummer
 • functiegegevens
 • activiteit gebonden opmerkingen, zoals dieetwensen.

Er zijn verschillende redenen waarom we je persoonsgegevens kunnen verwerken:

 • Voor het aangaan en uitvoeren van je verzekering of financiële dienst; en voor de daaruit voortvloeiende communicatie.
 • Om fraude te voorkomen en te bestrijden.
 • Om de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en klanten te waarborgen.
 • Om te voldoen aan wet- en regelgeving.
 • Voor marketingactiviteiten.

Wil je geen persoonlijke aanbiedingen of nieuwsbrieven ontvangen? Je kunt je hiervoor afmelden via onze klantenservicepagina.

Persoonsgegevens die we nodig hebben bij sommige producten en diensten:

 • Burgerservicenummer (BSN). Wij vragen alleen naar je BSN als dit is vastgelegd in de wet, bijvoorbeeld voor het doorgeven van gegevens aan de belastingdienst en het UWV. De producten waarbij wij je BSN vragen zijn bij een levensverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, hypotheek of pensioenverzekering.
 • Gezondheidsgegevens. Voor het accepteren of uitvoeren van onze verzekeringen en andere (financiële) diensten, hebben wij in bepaalde gevallen informatie over je gezondheid nodig. Soms hebben wij informatie nodig van je arts. Als wij gegevens van je arts nodig hebben dan vragen wij daarvoor altijd vooraf je toestemming. Ten aanzien van gezondheidsgegevens geldt dat deze alleen worden gedeeld met de medische dienst. Gezondheidsgegevens vragen we op bij een levensverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering of bij een letselschade.
 • Strafrechtelijke gegevens vragen wij om risico’s te beperken en uit te sluiten. Voor de risicobeoordeling bij schade- en inkomensverzekeringen vragen wij je onder meer bij de aanvraag van een verzekering informatie te verschaffen over je strafrechtelijk verleden. Wij verwerken ook strafrechtelijke gegevens om fraude en misbruik te voorkomen. Strafrechtelijke feiten die langer dan 8 jaar geleden zijn gebeurd, hoeft u ons niet te melden. Ook hoeft u ons geen strafrechtelijke gegevens te melden als daar door ons niet specifiek naar gevraagd wordt. Strafrechtelijke gegevens op bijvoorbeeld je aanvraagformulier worden door ons alleen verwerkt door medewerkers die daarvoor geautoriseerd zijn. 
 • Als je een levensverzekeringsproduct, zoals een overlijdensrisicoverzekering of een pensioenverzekeringsproduct bij ons afneemt vragen wij onder andere de volgende persoonsgegevens.
 • Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres
 • BSN voor het doorgeven van je gegevens aan de belastingdienst
 • Gezondheidsgegevens. Bij de beoordeling van de gezondheid in verband met het aangaan van een verzekering, speelt onze medisch adviseur een centrale rol. Alleen de medisch adviseur en de medewerkers die onder zijn of haar verantwoordelijkheid werken, mogen je gezondheidsgegevens verwerken. Als de medisch adviseur het voor de beoordeling van je aanvraag noodzakelijk vindt om gezondheidsgegevens op te vragen bij anderen, zoals bij je huisarts of behandelend specialist dan vraagt hij/zij u altijd vooraf om toestemming. In de machtiging waarmee je deze toestemming geeft, staat welke gezondheidsgegevens onze medisch adviseur wil opvragen en er staat in bij wie hij/zij de gegevens wil opvragen. Door ondertekening van de machtiging geef je toestemming. De medisch adviseur is verantwoordelijk voor het bewaren van je gezondheidsgegevens. 
Schadeverzekeringen
 • Als je een schadeverzekering zoals een autoverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, cyberverzekering, inkomensverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit vragen we onder andere de volgende persoonsgegevens:
 • Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres
 • Bankrekeningnummer om betalingen van je te ontvangen of betalingen aan je te kunnen doen
 • Kentekennummer bij een autoverzekering
 • Bij langdurige arbeidsongeschiktheid je BSN voor de communicatie met het UWV
 • Gezondheidsgegevens bij een inkomens- of arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bij de beoordeling van de gezondheid in verband met het aangaan van een verzekering, speelt onze medisch adviseur een centrale rol. Alleen de medisch adviseur en de medewerkers die onder zijn of haar verantwoordelijkheid werken, mogen je gezondheidsgegevens verwerken. Als de medisch adviseur het voor de beoordeling van je aanvraag of voor de beoordeling van je inkomens- of arbeidsongeschiktheid noodzakelijk vindt om gezondheidsgegevens op te vragen bij anderen, zoals bij je huisarts of behandelend specialist dan vraagt hij/zij je altijd vooraf om toestemming. In de machtiging waarmee je deze toestemming geeft, staat welke gezondheidsgegevens onze medisch adviseur wil opvragen en er staat in bij wie hij/zij de gegevens wil opvragen. Door ondertekening van de machtiging geef je toestemming. De medisch adviseur is verantwoordelijk voor het bewaren van je gezondheidsgegevens.
 • Voor de risicobeoordeling bij schadeverzekeringen kunnen we vragen of er sprake is van een strafrechtelijk verleden.
Claimsafhandeling
 • Om een letselschadeclaim te kunnen behandelen verwerken we onder andere je gezondheidsgegevens.
 • Bij een aanspraak op een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid of een ongeval, speelt onze medisch adviseur een centrale rol. Alleen de medisch adviseur en de medewerkers die onder zijn of haar verantwoordelijkheid werken, mogen je gezondheidsgegevens verwerken. Als de medisch adviseur het voor de beoordeling van je claim noodzakelijk vindt om gezondheidsgegevens op te vragen bij anderen, zoals bij je huisarts of behandelend specialist, dan vraagt hij je altijd vooraf om toestemming. In de machtiging waarmee je deze toestemming geeft, staat welke gezondheidsgegevens onze medisch adviseur wil opvragen en er staat in bij wie hij/zij de gegevens wil opvragen. Door ondertekening van de machtiging geef je toestemming. De medisch adviseur is verantwoordelijk voor het bewaren van je gezondheidsgegevens. Bij de verwerking van gezondheidsgegevens houden wij ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. Alleen de medisch adviseur mag jouw gezondheidsgegevens verwerken voor het opstellen van een medisch advies. De medisch adviseur kan daartoe eventueel aanvullende gezondheidsgegevens bij je opvragen. De medisch adviseur zal alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming, indien noodzakelijk met een schriftelijke machtiging, jouw gezondheidsgegevens verzamelen zoals bij je artsen.
Hypotheken
 • Als je een hypothecair product van ons afneemt vragen we onder andere de volgende persoonsgegevens:
 • Naam, Adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres
 • BSN voor het doorgeven van je gegevens aan de belastingdienst
 • Bankrekeningnummer om betalingen van je te ontvangen of betalingen aan je te kunnen doen
 • Financiële gegevens voor de beoordeling van de hypotheekaanvraag
 • Opleiding en beroepsgegevens
 • Gezinssamenstelling
 • Je bent niet verplicht om je persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wil je dat niet? Dan kan het zijn dat je bepaalde verzekeringen of financiële diensten niet bij ons kunt afsluiten.  Wij laten je dat dan zo snel mogelijk weten.

Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Soms beoordelen wij een aanvraag voor een product of dienst via een geautomatiseerd proces. Wij maken dan analyses en voorspellingen door je persoonsgegevens te koppelen aan bijvoorbeeld gedrag, locatie en persoonlijke voorkeuren. Op basis van deze analyses of voorspellingen krijg je dan een aanbieding of een afwijzing. Als je vragen hebt over geautomatiseerde besluitvorming, neem dan gerust contact met ons op.

Hoe gaan wij om met je persoonsgegevens?

Geheimhoudingsverklaring

Medewerkers die bij Allianz aan de slag gaan, ondertekenen een geheimhoudingsverklaring. Alleen daartoe geautoriseerd personeel mag je gegevens verwerken. Daarnaast worden onze medewerkers continu getraind op data privacy aspecten, zoals het voorkomen van datalekken. 

Uitwisseling intern

Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk om met je persoonsgegevens. We houden ons daarbij aan geldende (privacy)wetgeving en aan gedragscodes van financieel dienstverleners. Dit geldt voor Allianz en ondernemingen die aan ons verbonden zijn. Alle privacyrechten en privacyplichten hebben wij vastgelegd in intra-company agreements.

We hebben ook interne regels voor het uitwisselen van gegevens tussen Allianz Nederland en buitenlandse vestigingen van de Allianz Group. Dit zijn Binding Corporate Rules. Je kunt een exemplaar van deze regels opvragen via [email protected].

Uitwisseling met derden

Voor sommige diensten werken wij met derden, zoals verzekeraars, bemiddelaars, investeerders, herverzekeraars, de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) en bedrijven die voor ons persoonsgegevens verwerken. Als wij persoonsgegevens aan deze derden doorgeven, maken wij afspraken om je privacy te waarborgen. Meer privacy-informatie vind je in de algemene voorwaarden van je verzekering, pensioen of hypotheek.

Je gegevens worden veelal verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Als we gegevens delen met een dienstverlener die gevestigd is in een land buiten de EER of wanneer persoonsgegevens buiten de EER verwerkt worden, dan maken we daarmee afspraken zodat we ons houden aan de regels die daarvoor zijn afgesproken in de Europese Economische Ruimte. Wij maken dan gebruik van de Standard Contractual Clauses; dat is een door de Europese Unie goedgekeurd model waarin is overeengekomen dat er sprake is van een voldoende beschermingsniveau voor het beveiligen van persoonsgegevens. 

Uitwisseling van strafrechtelijke gegevens

Strafrechtelijke gegevens verwerken wij volgens de AVG. Daarbij houden wij ons aan het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (verzekeraars.nl)

Bij fraude en criminaliteit kunnen we persoonsgegevens delen met andere financiële instellingen, opsporingsdiensten en het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV). 

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is voor onze dienstverlening en/of zo lang als wettelijk nodig is. In principe bewaren we je gegevens:

 • 3 tot 12 maanden als je geen product of dienst van ons afneemt
 • 7 jaar na het einde van de overeenkomst
 • 7 jaar na het afhandelen van een claim

Indien strikt noodzakelijk bewaren we je gegevens langer. 

Persoonsgegevens in de CIS databank

Voor een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid leggen wij je gegevens vast in het Centraal Informatie Systeem (CIS) van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. De Stichting CIS (Bordewijklaan 2, 2591 XR, Den Haag) beheert deze gegevens. Het doel van de verwerking van persoonsgegevens bij CIS voor ons als verzekeraar is om risico’s te beoordelen en te beheersen en verzekeringscriminaliteit tegen te gaan.

De gegevens bij CIS worden gebruikt om de veiligheid en integriteit van de financiële sector te waarborgen. Ook worden anonieme gegevens gebruikt voor statistische analyses.

Daarnaast leggen wij je klantgegevens centraal vast om personen, bedrijven, objecten en risicoadressen te kunnen vinden in het geval van ernstige calamiteiten, incidenten zoals verzekeringsfraude, of opsporingsactiviteiten door politie en justitie.

Verder registreren wij in CIS gegevens van claimmeldingen. Deze claimmeldingen zijn neutraal. Wij leggen geen informatie vast over schuld of aansprakelijkheid. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vind je ook het CIS Privacyreglement.

Wij doen er alles aan om je bezoek aan en het gebruik van onze websites te beveiligen en om misbruik te voorkomen.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt de volgende rechten:

 • Je hebt recht op inzage, correctie en eventuele verwijdering van je persoonsgegevens.
 • Je hebt recht om ons te vragen het gebruik van je persoonsgegevens te beperken of te staken als wij niet de juiste persoonsgegevens verwerken.
 • Je hebt recht om je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens in te trekken. Het kan dan zijn dat wij dan een product of dienst niet langer kunnen aanbieden.
 • Je hebt recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens, ook tegen externe opname in CIS.
 • Heb je een klacht over de wijze waarop wij met je persoonsgegevens omgaan? Dan kun je deze indienen via het klachtenformulier. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Je hebt recht om je persoonsgegevens op te vragen om deze door te sturen naar een andere partij. Ook kun je ons vragen om je persoonsgegevens door te sturen naar een andere partij.

Wil je van deze rechten gebruikmaken? Vul dan het Formulier verzoek van datasubjecten in. Je kunt dit formulier samen met je kopie legitimatiebewijs (pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar maken) sturen naar:

Allianz Nederland Groep N.V.
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 761, 3000 AT Rotterdam
Of mail naar [email protected]

Afmelden voor mailings

Je kunt je afmelden voor commerciële informatie over onze producten via onze klantenservicepagina.

Privacystatement Allianz entiteiten

Dit privacystatement geldt voor Allianz en al onze gelieerde ondernemingen. Dit zijn:

 • De Nederlandse branch office van Allianz Benelux N.V. (handelend onder de namen Allianz Nederland Schadeverzekering, Allianz Nederland Levensverzekering, Allianz Inkomensverzekeringen, Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen, Allianz Nederland Corporate, Allianz Claims Services).
  KvK-nummer: 59395435. AFM nummer: 12042158.
 • Allianz Vermogen B.V.
  KvK-nummer: 30144446. AFM nummer: 12043289.
 • Allianz Premie Pensioen Instelling B.V.
  KvK-nummer 55352650. AFM nummer 12041623

Heb je vragen over onze verwerking van persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via:

Postbus 761, 3000 AT Rotterdam
Of mail naar [email protected]

Dit privacystatement is als laatst gewijzigd op 0-6-10-2022. Wij wijzigen deze van tijd tot tijd. Wij doen dat eenzijdig. De meest recente versie van dit privacystatement vind je op deze website van Allianz. Wij raden je aan het privacystatement met enige regelmaat te bekijken.
NL

Dit document beschrijft de Allianz Binding Corporate rules (BCRs) en bied je informatie over de regels die gelden voor de internationale doorgifte van persoonsgegevens tussen bedrijven van de Allianz Group die actief zijn in de Europese Economische Ruimte (EER) en bedrijven van de Allianz Group buiten dat gebied.

De BCRs beschrijven daarnaast ook je rechten met betrekking tot dergelijke overdrachten, wat je moet doen als je jouw rechten wil uitoefenen of een klacht wil indienen over dergelijke overdrachten en hoe je contact met ons kunt opnemen

EN

The Allianz Binding Corporate Rules (BCRs) provide you with information on the rules governing the international transfer of personal data between Allianz Group companies operating in the European Economic Area (EEA) and Allianz Group companies outside that area.

The BCRs also describe your rights in respect of such transfers, what to do if you want to exercise your rights or complain about such transfers, and how to contact us.