Allianz PPI Pensioen

Het Allianz PPI Pensioen is een collectieve pensioenregeling op basis van beschikbare premie via een premie pensioen instelling (PPI); de Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. Net als een pensioenfonds en een pensioenverzekeraar is een PPI een pensioenuitvoerder, die pensioenregelingen uitvoert en pensioenvermogen opbouwt. Sinds 2011 zijn PPI’s hard gegroeid; steeds meer werkgevers kiezen voor deze moderne en transparante manier van pensioen opbouwen voor hun werknemers.

Bij het Allianz PPI Pensioen betaal jij als werkgever pensioenpremies waarmee jouw werknemers pensioenkapitaal opbouwen. Werknemers kunnen meebetalen aan de pensioenpremies; dat leg je vast in de arbeidsovereenkomst. De pensioenpremies worden belegd via lifecycles.

Daarnaast betaal je als werkgever de risicopremies voor de overlijdensdekking en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Mocht een werknemer overlijden, dan ontvangen de nabestaanden een uitkering. En mocht een werknemer arbeidsongeschikt raken, dan gaat de opbouw van zijn pensioen (geheel of gedeeltelijk) door. Omdat Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. zelf geen verzekeringsrisico mag dragen, hebben we deze dekkingen ondergebracht bij Allianz Nederland Levensverzekering.

Bij Allianz PPI Pensioen wordt het opgebouwde pensioenkapitaal gebruikt om de premie voor het nabestaandenpensioen te verlagen.

Persoonlijk Pensioen Portaal voor werknemers

Werknemers met een pensioenregeling bij Allianz krijgen toegang tot het Allianz Persoonlijk Pensioen Portaal. Het is dé centrale plaats waar werknemers alles kunnen vinden over hun pensioen bij Allianz. Met DigiD loggen zij veilig en vertrouwd in, 24/7 en met elk device. 

Werkgeverportaal

Voor jou als werkgever is er het werkgeverportaal. Via het werkgeverportaal kunnen onder andere de meest voorkomende mutaties realtime worden verwerkt, heb je inzicht in de rekening-courant en is een koppeling met jouw salarispakket mogelijk. In het werkgeverportaal vind je ook een dashboard met statistieken van het Persoonlijk Pensioen Portaal, zoals het aantal werknemers dat heeft ingelogd en het aantal ingevulde risicoprofielen. 

Over Allianz Premie Pensioen Instelling B.V.

Allianz heeft per 1 augustus 2021 Rabo PGGM PPI overgenomen. De nieuwe naam wordt Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. Lees ook het persbericht. Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. is een besloten vennootschap met een vergunning voor een premie pensioen instelling (PPI).
Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.