Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 

 • Speciaal voor VvE-bestuurders
 • Keuze uit 2 verzekerde bedragen
 • Ook bescherming voor inlooprisico
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Als bestuurder van een VvE kun je persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade door je doen of laten. En dat betekent dat schade verhaald kan worden op je privévermogen. Met de Allianz Bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering bescherm je je tegen dit soort claims.

De premie voor de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE hangt grotendeels af van het verzekerd bedrag dat je kiest. Het verzekerd bedrag is het maximale bedrag dat we betalen bij een claim. Je kunt kiezen voor: 

 • een verzekerd bedrag van € 500.000,- met een premie van circa € 500,- 
 • een verzekerd bedrag van € 1.000.000,- met een premie van circa € 800,-
wat-kost-de-bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
 • Wij vergoeden schade die het gevolg is van interne en externe aansprakelijkheid.
   
 • Interne aansprakelijkheid: als de schade ontstaat binnen de relatie tussen de bestuurder en de rechtspersoon zelf.
 • Externe aansprakelijkheid: als er schade is aan derden. 
 • De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VvE vergoedt de kosten voor je verdediging, bijvoorbeeld door een advocaat. Maar ook schade die je vereniging of anderen hebben geleden. 
 • Wij vergoeden dus letselschade, materiële schade én vermogensschade. 
 •  
 • Je bent ook verzekerd voor het inlooprisico. Dat betekent dat wij schade vergoeden die is ontstaan door een fout in het verleden. Hierbij moet de claim ingediend zijn nadat je verzekering inging. En het moet gaan om een feit of voorval dat niet eerder bekend was bij de verzekerde.

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij wel betalen. Wil je meer weten? Lees dan onze verzekeringsvoorwaarden.

 • Met de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bescherm je je tegen schade waarvoor je als bestuurder persoonlijk aansprakelijk bent. Maar soms betalen wij niet. In onder andere de volgende situaties vergoeden wij niet:

 • de schade is het gevolg van opzet door jou of door een andere verzekerde 
 • de schade bestaat alleen uit opgelegde boetes of dwangsommen
 • als de verzekerden of anderen ongerechtvaardigd bevoordeeld worden 
 • als de claims gebaseerd zijn op Amerikaans of Canadees recht 
 • als de schade ontstaan is doordat er geen verzekeringen voor de VvE zijn afgesloten, of omdat ze niet betaald zijn

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wil je meer weten? Lees dan onze verzekeringsvoorwaarden.

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar denk als bestuurder goed na over wat de gevolgen kunnen zijn van je beslissingen. En de gevolgen die dat kan hebben voor je privévermogen.
Deze aansprakelijkheidsverzekering is specifiek bedoeld voor bestuurders van een vereniging van eigenaren (VvE). Hiermee bescherm je je prive vermogen tegen aansprakelijkheid.
Het bedrag dat we maximaal per claim uitkeren hangt af van het verzekerd bedrag dat je kiest. Je kunt kiezen uit € 500.000,- en € 1.000.000,-.
Wil je contact met ons? Via de chat krijg je het snelst je antwoord. Wil je toch liever telefonisch een medewerker spreken? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.