vier mensen staan te vergaderen rondom een werkplek

Bedrijfs­aansprakelijkheidsverzekering (AVB)

 • Standaard dekking voor werkgeversaansprakelijkheid
 • Werknemers, uitzendkrachten, vrijwilligers en stagaires zijn meeverzekerd
 • Tot 10% pakketkorting
kop koffie valt over een laptop
Tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden als ondernemer, kan er schade ontstaan die jij of je medewerkers veroorzaken aan anderen of aan jouw eigendommen. De kosten van schadeclaims kunnen hoog oplopen en je bedrijf kan daardoor in financiële problemen komen. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt je bedrijf tegen de gevolgen van schadeclaims als je bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor de schade aan anderen die ontstaan door je bedrijf, je medewerkers, je producten of door jezelf. 

Als ondernemer kun je op verschillende manieren aansprakelijk gesteld worden voor schade aan spullen van een ander. Of voor letselschade.

Een is een verzekering die je beschermt tegen de financiële gevolgen van schade die jij of jouw medewerkers aan anderen toebrengen. Dit kan gaan om materiële schade, zoals een kapotte laptop maar ook om letselschade, zoals een gebroken arm. Een bedrijfsaansprakelijkheid dekt ook de kosten van juridische bijstand als de ondernemer aansprakelijk is voor de schade.

Ook voor zelfstandigen zonder personeel is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers handig want een ongeluk zit in een klein hoekje. Bekijk hier voorbeelden van schades die gedekt zijn met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Man met vraagteken
Met onze Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bescherm je jouw bedrijf tegen schadeclaims wanneer jouw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor de schade aan anderen die ontstaan door jouw bedrijf, jouw medewerkers, jouw producten of door jezelf. 
Wel verzekerd
 • Schade aan personen, zaken en onroerend goed Kosten van verweer 
 • De onderneming, de medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, commissarissen en maten
 • Wettelijke kosten in geval van een wettelijke procedure inclusief verweerkosten 
 • Werkgeversaansprakelijkheid:  Dekking voor werkgeversaansprakelijkheid bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering houdt in dat schade aan medewerkers door een bedrijfsongeval of beroepsziekte is verzekerd. Ook arbeidsgerelateerde verkeersongevallen te voet en met de fiets zijn verzekerd.
 • Inloop (voorrisico). Als iemand u aansprakelijk stelt ná de ingangsdatum van de verzekering voor jouw fout vóór de ingangsdatum (optioneel mee te verzekeren)
 • Verweer (juridische hulp bij aansprakelijkstelling).
Niet verzekerd
 • Schade aan jezelf of jouw bedrijf
 • Opnieuw leveren van producten of diensten
 • Opzet
 • (Lucht)vaartuig of motorvoertuig dat schade veroorzaakt waarvoor u aansprakelijkheid bent
 • Milieuschade en asbest
 • Juridische hulp. Niet verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing zonder rechter. 
 • Wettelijke voorschriften. Schade die het gevolg is van bewuste overtreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd
 • Uitloop (narisico). Als iemand je aansprakelijk stelt na beëindiging van de verzekering (optioneel mee te verzekeren in bepaalde situaties)
 • Zuivere vermogensschade  (financiële schade, waarbij geen schade aan personen of zaken is ontstaan).

Je kunt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uitbreiden met extra zekerheden.
Als iemand je ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk stelt voor schade die je vóór de ingangsdatum gemaakt hebt. 
 
Lees meer
Als iemand je ná afloop van de verzekering aansprakelijk stelt voor schade die vóór de einddatum gemaakt hebt. 
 
Lees meer
Voor de premie van een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kijken we naar je activiteiten, het jaaromzet en het type bedrijf wat je hebt. Maar ook naar het verzekerd bedrag dat je kiest. Informeer bij je adviseur wat een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor jou kost. Of maak een afspraak met adviseur bij jou in de buurt.
man staart naar een krijtbord met lastige wiskundige formules
Drie mensen houden een bord omhoog met verschillende certificaten

Met onze Bedrijfssaansprakelijkheidsverzekering kun jij je focussen op waar je goed in bent namelijk ondernemen. Je onderneming loopt geen risico’s bij eventuele schadeclaims wanneer jouw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor de schade aan anderen die ontstaan door jouw bedrijf, jouw medewerkers, jouw producten of door jezelf. 

 • Standaard werelddekking (excl. USA en Canada)
 • Standaard dekking voor werkgeversaansprakelijkheid
 • Werknemers, uitzendkrachten, vrijwilligers en stagaires zijn meeverzekerd.
Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is wettelijk niet verplicht. Wel kan een opdrachtgever of klant van je vragen om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Ook brancheorganisaties waarbij je bent aangesloten kunnen dit eisen.
man zit achter een bureau met pen en papier
Bereken je premie online op basis van de type onderneming en je omzet
Vul je gegevens aan en verstuur je aanvraag
De adviseur van jouw keuze neemt contact met je op
Samen bespreek je de keuzes en sluit je de verzekering af
 • De AVB van Allianz is bedoeld voor verzekerden van een onderneming, de medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, commissarissen, maten en leden va een vereniging.
 • Schade aan spullen
 • Tijdens je werk kun je andermans spullen beschadigen. Bijvoorbeeld als je aan het werk bent bij een klant of als je medewerkers een klus uitvoeren.
 •  
 • Schade aan personen
 • De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt ook schade aan personen, waaronder ook je medewerkers (zoals beroepsziekte als RSI). Dit is letselschade. Mensen kunnen door jouw toedoen gewond raken. Bijvoorbeeld door een ondeugdelijk product, een spijker die uitsteekt of een gladde vloer. 

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij wel betalen. Wil je meer weten? Lees dan onze verzekeringsvoorwaarden.

 • De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt niet alle aansprakelijkheidsschade. Zo keren wij niet uit bij schade door contractuele aansprakelijkheid of beroepsfouten.
 •  
 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Voor sommige dingen ben je wettelijk aansprakelijk. Maar je kunt ook afspraken maken waardoor je in bepaalde situaties aansprakelijk bent. Bijvoorbeeld in contracten. Dit soort aansprakelijkheid is niet verzekerd.
 •  
 • Beroepsfouten
 • Als je een adviserende rol hebt, kun je een beroepsfout maken. Bijvoorbeeld door uit te gaan van verkeerde gegevens. Het gaat hierbij om een verkeerd advies of een vergissing die kan leiden tot financiële schade voor je klant. Dit soort aansprakelijkheid kun je verzekeren met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wil je meer weten? Lees dan onze verzekeringsvoorwaarden.

 • Nee, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is niet wettelijk verplicht. Maar het kan zijn dat je deze verzekering wel moet afsluiten. Bijvoorbeeld omdat je klant, opdrachtgever of bank erom vraagt. Of omdat je brancheorganisatie dit eist.
 • De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt schade aan personen of spullen die veroorzaakt is door jou, je medewerkers of je producten.
 • De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt financiële schade (vermogensschade) die ontstaan is door een beroepsfout zoals een verkeerd advies.
 • Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt bestuurders tegen de gevolgen van aansprakelijkheid. Deze aansprakelijkheidsverzekering vergoedt schade als gevolg van interne en externe aansprakelijkheid. Dus binnen de relatie tussen de bestuurder en de rechtspersoon. En bij schade aan derden. Dit soort aansprakelijkheid kun je verzekeren met Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen.
Als je bedrijf aansprakelijk wordt gesteld, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Dit kan telefonisch, 24 uur per dag, 7 dagen per week, op het volgende telefoonnummer: 088 - 577 6904. Onze schadebehandelaar beoordeelt de situatie en bepaalt of je aansprakelijk bent. In sommige gevallen komt onze schade-expert bij je langs om je te helpen en je vragen te beantwoorden. Wij regelen de schade namens jou.
Ja, productaansprakelijkheid is verzekerd met onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Productaansprakelijkheid verwijst naar de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een gebrekkig product. 

Ja, voor onze zakelijke aansprakelijkheidsverzekering geldt een eigen risico. Naast het standaard eigen risico kunnen er ook aanvullende eigen risico's gelden voor werkgeversaansprakelijkheid, personenschade of productaansprakelijkheid Deze staan altijd vermeld op het polisblad. Er zijn echter enkele situaties waarin je geen eigen risico hoeft te betalen, zoals bij:

 • kosten voor juridische hulp bij verweer
 • kosten voor juridische hulp bij een strafproces of tuchtprocedure
 • kosten voor een geschiloplossing zonder rechter
Voor je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering spreken we een verzekerd bedrag af van €2.500.000,-per aanspraak en €5.000.000,- per verzekeringsjaar. 

Bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering spelen meer aspecten dan alleen de premie. Let bij je keuze voor een geschikte aansprakelijkheidsverzekering bijvoorbeeld op de volgende overwegingen: 

 • welke risico’s loopt je bedrijf?
 • welke risico’s wil je verzekeren?
 • tot welk bedrag wil je een verzekering?
Stelt iemand je ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor jouw fout gemaakt voor de ingangsdatum? Dan kun je dat meeverzekeren als je op het moment van ingang niet bekend was met deze aanspraak. Hier kunnen wij extra premie voor vragen. Ook kunnen hiervoor afwijkende voorwaarden gelden. Wij geven dit dan aan.
Als iemand je aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten vóór beëindiging van de verzekering dan is dat niet gedekt. Je kunt wel de meldtermijn verlengen wanneer wij jouw verzekering beëindigen of wanneer jouw bedrijf stopt. 
 • Een loodgieter die per ongeluk een waterleiding beschadigt en daardoor een overstroming veroorzaakt bij de klant.
 • Een schoonmaker die een kostbaar schilderij omstoot en beschadigt bij het afstoffen van een kantoor.
 • Een cateraar die voedselvergiftiging veroorzaakt bij de gasten van een evenement door bedorven eten te serveren.
 • Een hovenier die een boom omzaagt die op de auto van de buurman valt.
 • Een kapper die een klant verbrandt met een krultang of een verkeerde kleuring geeft.
 • Een adviseur die per ongeluk een kopje koffie laat vallen over de laptop van een klant, waardoor deze onbruikbaar wordt.
Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.