CAR-verzekering

 

Vraag een offerte aan via een adviseur

 

CAR-verzekering

Als aannemer of opdrachtgever van bouwprojecten loopt u allerlei risico’s. De CAR-verzekering (Construction All Risk) is daarop aangepast. Daarmee zijn bijvoorbeeld schades door diefstal van materiaal of door regen en storm verzekerd. Maar ook verlies of materiële schade door ontwerp- en constructiefouten en aansprakelijkheid van u als aannemer of opdrachtgever kan verzekerd worden. De CAR-verzekering wordt ook wel de Bouw- en Montageverzekering genoemd.
De CAR-verzekering biedt een zeer ruime dekking voor schade die ontstaat door beschadiging van het werk tijdens de bouw of montage. Een standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade bij een bouwproject namelijk niet. De beschadigingen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door uitvoerings- of ontwerpfouten of door een gebrek in de materialen zelf. De CAR-verzekering is uit te breiden met aanvullende opties. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld ook aansprakelijkheid en schade aan gereedschappen meeverzekeren tegen dezelfde uitgebreide condities. Speciaal voor uitvoerende bedrijven zoals aannemers en installateurs, kunt u ook een doorlopende verzekering afsluiten zodat alle projecten die worden gerealiseerd, zijn meeverzekerd.

Een CAR-verzekering is voor opdrachtgevers en aannemers met én zonder personeel (zzp).

Voor opdrachtgevers
u heeft een grote verantwoordelijkheid als opdrachtgever. U bent eindverantwoordelijk voor een project. Maar u bent ook afhankelijk van andere partijen. Bijvoorbeeld de aannemer. Meestal is de aannemer ook goed verzekerd. Maar wat als dat niet zo is en er schade op het bouwterrein ontstaat die niet via uw aannemer is gedekt? Wie komt dan op voor de schade? Soms zijn er meerdere partijen betrokken met elk een eigen verzekering, dat kan leiden tot discussies onderlig en mogelijke vertraging voor het project. De CAR-verzekering biedt dan uitkomst omdat deze verzekering de ongedekte schade verzekert.

Voor aannemers
De CAR-verzekering is er ook voor aannemers die een bouwproject hebben aangenomen. Hiermee bent u bijvoorbeeld verzekerd tegen schade aan het pand van de buren en materialen op de bouwplaats. Ook uw eigen spullen zijn verzekerd. U kunt zowel op projectbasis een verzekering afsluiten maar ook voor alle projecten op een doorlopende basis.

Dat kunt u zelf bepalen. U kunt kiezen voor een doorlopende verzekering waarop alle werken zijn verzekerd of een aflopende verzekering per project.

Doorlopende CAR-verzekering
Uiteraard is het voordeel van een doorlopende verzekering dat bouwwerken binnen de afgesproken grenzen altijd meeverzekerd zijn. Vooraf spreekt u een grens af voor bijvoorbeeld de aanneemsom en de looptijd van een project. Dat voorkomt dat werken tussen de wal en het schip vallen; ook op een klein werk kan een grote schade veroorzaakt worden.

Aflopende CAR-verzekering
De aflopende CAR-verzekering is een goede optie als u een eenmalig bouwproject heeft. 

De CAR-verzekering van Allianz kent een ruime dekking die u naar uw eigen behoefte kunt inrichten. Onze deskundige specialisten helpen u graag tijdens een persoonlijk gesprek de verzekering op uw behoeften af te stemmen. 
De CAR-verzekering kunt u voor een groot deel zelf samenstellen door naast de basisdekking te kiezen voor bepaalde rubrieken. En u kunt kiezen of u een doorlopende verzekering wilt of per project. Wat u betaalt voor de verzekering, is dan ook van veel factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld van de omvang van het project of uw jaaromzet. Daarnaast kijken we naar de werkzaamheden en of u die als hoofd- of onderaannemer uitvoert. Uiteraard is ook de bouwtermijn en het verzekerd bedrag bepalend voor de premie. Wilt u weten wat de Bouw- en montageverzekering voor u kost? Vraag het een adviseur.
Een CAR-verzekering is niet wettelijk verplicht. Een CAR-verzekering kan wel als verplichting worden genoemd in het bestek. Een bestek is de omschrijving van het uit te voeren bouwwerk. In het bestek staan ook de administratieve uitvoeringsvoorwaarden. Een van die voorwaarden kan een CAR-verzekering zijn.
Een CAR-verzekering dekt schade aan het bouwwerk, gereedschappen en bouwmaterieel. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geeft specifiek dekking voor aanspraken van derden. Bijvoorbeeld als u schade aan de eigendommen van een ander toebrengt. Wanneer u een CAR-verzekering afsluit, heeft u ook de mogelijkheid om bedrijfsaansprakelijkheid mee te verzekeren. Voor sommige bouwprojecten is dit zelfs een verplichting.
 1. Aansprakelijkheid
  De wettelijke aansprakelijkheid voor de schade aan spullen en personen op de bouw. 
 2. Bestaande eigendommen opdrachtgever 
  Schade aan de eigendommen van de opdrachtgever die ontstaat tijdens het werk. 
 3. Aannemersmaterieel
  Schade aan materialen op de bouwplaats. Denk hierbij aan steigers, liften en bouwhekken.
 4. Eigendommen bouwdirectie en personeel
  De schade aan persoonlijke eigendommen van personeel zoals opdrachtgever, bouwdirectie architecten, opzichters en adviseurs.
 • De CAR-verzekering heeft een goede basisdekking voor ieder project. Met zowel bouw- als installatierisico’s, maar ook materiële schade, verlies, vernietiging, diefstal van bouwmaterialen. Verder biedt de verzekering dekking voor herstelkosten van het werk, bestaande eigendommen en dagwaarde van gereedschappen, materieel en eigendommen. Van personeel of directie.
 •  
 • Daarnaast kunt u de verzekering uitbreiden met verschillende rubrieken:
 •  
 • aansprakelijkheid
 • bestaande eigendommen opdrachtgever 
 • aannemersmaterieel
 • eigendommen bouwdirectie en personeel
 • Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden.
 • Schade die valt onder de garantie van een leverancier.
 • Kosten van verbetering bijvoorbeeld wanneer bij herstel betere materialen worden gebruikt.
 • Kosten om een werk alsnog goed uit te voeren. 
 • Dit zijn voorbeelden waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden.
Dat kunt u zelf bepalen. U kunt kiezen voor een doorlopende verzekering waarop alle werken zijn verzekerd of een aflopende verzekering per project. Uiteraard is het voordeel van een doorlopende verzekering dat bouwwerken binnen de afgesproken grenzen altijd meeverzekerd zijn. Vooraf spreekt u een grens af voor bijvoorbeeld de aanneemsom en de looptijd van een project. Dat voorkomt dat werken tussen de wal en het schip vallen; ook op een klein werk kan een grote schade veroorzaakt worden.
Schade tijdens de onderhoudstermijn kunt u apart meeverzekeren. Verzekerd is beschadiging van het werk waarvan de oorzaak ligt voor de onderhoudstermijn en als gevolg van de werkzaamheden die u in het kader van de oplevering nog moet uitvoeren.
Met de verzekeringskaart kunt u in een oogopslag de meest relevante productinformatie zien. De verzekeringskaart helpt u verzekering van Allianz te vergelijken met andere aanbieders.
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.