Vraag een offerte aan via een adviseur

 

CAR-verzekering

Als aannemer of opdrachtgever van bouwprojecten loop jij allerlei risico’s. De CAR-verzekering (Construction All Risk) is daarop aangepast. Daarmee zijn bijvoorbeeld schades door diefstal van materiaal of door regen en storm verzekerd. Maar ook verlies of materiële schade door ontwerp- en constructiefouten en aansprakelijkheid van jij als aannemer of opdrachtgever kan verzekerd worden. De CAR-verzekering wordt ook wel de Bouw- en Montageverzekering genoemd.
De CAR-verzekering biedt een zeer ruime dekking voor schade die ontstaat door beschadiging van het werk tijdens de bouw of montage. Een standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade bij een bouwproject namelijk niet. De beschadigingen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door uitvoerings- of ontwerpfouten of door een gebrek in de materialen zelf. De CAR-verzekering is uit te breiden met aanvullende opties. Hierdoor kan jij bijvoorbeeld ook aansprakelijkheid en schade aan gereedschappen meeverzekeren tegen dezelfde uitgebreide condities. Speciaal voor uitvoerende bedrijven zoals aannemers en installateurs, kan jij ook een doorlopende verzekering afsluiten zodat alle projecten die worden gerealiseerd, zijn meeverzekerd.

Een CAR-verzekering is voor opdrachtgevers en aannemers met én zonder personeel (zzp).

Voor opdrachtgevers
Jij hebt een grote verantwoordelijkheid als opdrachtgever. Jij bent eindverantwoordelijk voor een project. Maar jij bent ook afhankelijk van andere partijen. Bijvoorbeeld de aannemer. Meestal is de aannemer ook goed verzekerd. Maar wat als dat niet zo is en er schade op het bouwterrein ontstaat die niet via jouw aannemer is gedekt? Wie komt dan op voor de schade? Soms zijn er meerdere partijen betrokken met elk een eigen verzekering, dat kan leiden tot discussies onderlig en mogelijke vertraging voor het project. De CAR-verzekering biedt dan uitkomst omdat deze verzekering de ongedekte schade verzekert.

Voor aannemers
De CAR-verzekering is er ook voor aannemers die een bouwproject hebben aangenomen. Hiermee ben jij bijvoorbeeld verzekerd tegen schade aan het pand van de buren en materialen op de bouwplaats. Ook jouw eigen spullen zijn verzekerd. Jij kunt zowel op projectbasis een verzekering afsluiten maar ook voor alle projecten op een doorlopende basis.

Dat kan jij zelf bepalen. Jij kunt kiezen voor een doorlopende verzekering waarop alle werken zijn verzekerd of een aflopende verzekering per project.

Doorlopende CAR-verzekering
Uiteraard is het voordeel van een doorlopende verzekering dat bouwwerken binnen de afgesproken grenzen altijd meeverzekerd zijn. Vooraf spreekt jij een grens af voor bijvoorbeeld de aanneemsom en de looptijd van een project. Dat voorkomt dat werken tussen de wal en het schip vallen; ook op een klein werk kan een grote schade veroorzaakt worden.

Aflopende CAR-verzekering
De aflopende CAR-verzekering is een goede optie als jij een eenmalig bouwproject heeft. 

De CAR-verzekering van Allianz kent een ruime dekking die jij naar jouw eigen behoefte kunt inrichten. Onze deskundige specialisten helpen jou graag tijdens een persoonlijk gesprek de verzekering op jouw behoeften af te stemmen. 
De CAR-verzekering kan jij voor een groot deel zelf samenstellen door naast de basisdekking te kiezen voor bepaalde rubrieken. En jij kunt kiezen of jij een doorlopende verzekering wilt of per project. Wat jij betaalt voor de verzekering, is dan ook van veel factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld van de omvang van het project of jouw jaaromzet. Daarnaast kijken we naar de werkzaamheden en of jij die als hoofd- of onderaannemer uitvoert. Uiteraard is ook de bouwtermijn en het verzekerd bedrag bepalend voor de premie. Wil jij weten wat de Bouw- en montageverzekering voor jou kost? Vraag het een adviseur.
Een CAR-verzekering is niet wettelijk verplicht. Een CAR-verzekering kan wel als verplichting worden genoemd in het bestek. Een bestek is de omschrijving van het uit te voeren bouwwerk. In het bestek staan ook de administratieve uitvoeringsvoorwaarden. Een van die voorwaarden kan een CAR-verzekering zijn.
Een CAR-verzekering dekt schade aan het bouwwerk, gereedschappen en bouwmaterieel. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geeft specifiek dekking voor aanspraken van derden. Bijvoorbeeld als jij schade aan de eigendommen van een ander toebrengt. Wanneer jij een CAR-verzekering afsluit, heb jij ook de mogelijkheid om bedrijfsaansprakelijkheid mee te verzekeren. Voor sommige bouwprojecten is dit zelfs een verplichting.
 1. Aansprakelijkheid
  De wettelijke aansprakelijkheid voor de schade aan spullen en personen op de bouw. 
 2. Bestaande eigendommen opdrachtgever 
  Schade aan de eigendommen van de opdrachtgever die ontstaat tijdens het werk. 
 3. Aannemersmaterieel
  Schade aan materialen op de bouwplaats. Denk hierbij aan steigers, liften en bouwhekken.
 4. Eigendommen bouwdirectie en personeel
  De schade aan persoonlijke eigendommen van personeel zoals opdrachtgever, bouwdirectie architecten, opzichters en adviseurs.
 • De CAR-verzekering heeft een goede basisdekking voor ieder project. Met zowel bouw- als installatierisico’s, maar ook materiële schade, verlies, vernietiging, diefstal van bouwmaterialen. Verder biedt de verzekering dekking voor herstelkosten van het werk, bestaande eigendommen en dagwaarde van gereedschappen, materieel en eigendommen. Van personeel of directie.
 •  
 • Daarnaast kan jij de verzekering uitbreiden met verschillende rubrieken:
 •  
 • aansprakelijkheid
 • bestaande eigendommen opdrachtgever 
 • aannemersmaterieel
 • eigendommen bouwdirectie en personeel
 • Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij betalen. Wil jij meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden.
 • Schade die valt onder de garantie van een leverancier.
 • Kosten van verbetering bijvoorbeeld wanneer bij herstel betere materialen worden gebruikt.
 • Kosten om een werk alsnog goed uit te voeren. 
 • Dit zijn voorbeelden waarin wij niet betalen. Wil jij meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden.
Dat kan jij zelf bepalen. Jij kunt kiezen voor een doorlopende verzekering waarop alle werken zijn verzekerd of een aflopende verzekering per project. Uiteraard is het voordeel van een doorlopende verzekering dat bouwwerken binnen de afgesproken grenzen altijd meeverzekerd zijn. Vooraf spreekt jij een grens af voor bijvoorbeeld de aanneemsom en de looptijd van een project. Dat voorkomt dat werken tussen de wal en het schip vallen; ook op een klein werk kan een grote schade veroorzaakt worden.
Schade tijdens de onderhoudstermijn kan jij apart meeverzekeren. Verzekerd is beschadiging van het werk waarvan de oorzaak ligt voor de onderhoudstermijn en als gevolg van de werkzaamheden die jij in het kader van de oplevering nog moet uitvoeren.
Met de verzekeringskaart kan jij in een oogopslag de meest relevante productinformatie zien. De verzekeringskaart helpt jou verzekering van Allianz te vergelijken met andere aanbieders.
Wil je contact met ons? Via de chat krijg je het snelst je antwoord. Wil je toch liever telefonisch een medewerker spreken? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.