Bouw- en Montageverzekering
(CAR)

  • Voor specifieke bouw- en installatierisico’s
  • Pakketkorting oplopend tot 10%
  • Uitstekende schadeafhandeling
bouw-en-montageverzekering-car
Als aannemer of opdrachtgever van bouwprojecten loop jij allerlei risico’s. De CAR-verzekering (Construction All Risk) is daarop aangepast. Daarmee zijn bijvoorbeeld schades door diefstal van materiaal of door regen en storm verzekerd. Maar ook verlies of materiële schade door ontwerp- en constructiefouten en aansprakelijkheid van jij als aannemer of opdrachtgever kan verzekerd worden. De CAR-verzekering wordt ook wel de Bouw- en Montageverzekering genoemd.
De CAR-verzekering biedt een zeer ruime dekking voor schade die ontstaat door beschadiging van het werk tijdens de bouw of montage. Een standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade bij een bouwproject namelijk niet. De beschadigingen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door uitvoerings- of ontwerpfouten of door een gebrek in de materialen zelf. De CAR-verzekering is uit te breiden met aanvullende opties. Hierdoor kan jij bijvoorbeeld ook aansprakelijkheid en schade aan gereedschappen meeverzekeren tegen dezelfde uitgebreide condities. Speciaal voor uitvoerende bedrijven zoals aannemers en installateurs, kan jij ook een doorlopende verzekering afsluiten zodat alle projecten die worden gerealiseerd, zijn meeverzekerd.
Man met vraagteken
Verzekering voor bouw- en installatierisico's op maat bij Allianz. Ongeacht je rol als hoofdaannemer, onderaannemer of installateur. Met hulp van een lokale adviseur stem je onze flexibele verzekeringsproducten af op jouw specifieke behoeften. Vaak past jouw keuze binnen ons allesomvattende Bedrijvenpakket, dat bouw- en installatierisico's omvat, zoals bouw en montage, aansprakelijkheid, materieel, milieuschade, transport, gebouwen, goederen, voertuigen, en meer.
  • De CAR-verzekering heeft een goede basisdekking voor ieder project. Met zowel bouw- als installatierisico’s, maar ook materiële schade, verlies, vernietiging, diefstal van bouwmaterialen. Verder biedt de verzekering dekking voor herstelkosten van het werk, bestaande eigendommen en dagwaarde van gereedschappen, materieel en eigendommen. Van personeel of directie.
Wel verzekerd

Je bent verzekerd voor materiële schade gedurende de periode dat het bouwwerk in aanbouw is, gerenoveerd wordt of gemonteerd of getest wordt. Ook is tijdens deze periode diefstal van bouwmaterialen gedekt op voorwaarde dat er geen sprake is van een vermissing of verdwijning die eerst door inventarisatie wordt gecontroleerd.

Je kan kiezen voor een polis voor een specifiek bouwproject of voor een "doorlopende" polis. Op een doorlopende polis kunnen al jouw werken vallen als deze voldoen aan de criteria zoals omschreven in de doorlopende polis.

Niet verzekerd
  • Schade die valt onder de garantie van een leverancier.
  • Kosten van verbetering bijvoorbeeld wanneer bij herstel betere materialen worden gebruikt.
  • Kosten om een werk alsnog goed uit te voeren. 

Een CAR-verzekering is voor opdrachtgevers en aannemers met én zonder personeel (zzp).

Voor opdrachtgevers
Als opdrachtgever draag je de eindverantwoordelijkheid voor een project, maar je bent ook afhankelijk van andere partijen, zoals aannemers. Hoewel aannemers meestal verzekerd zijn, kunnen er situaties ontstaan waarbij schade op het bouwterrein niet via hun verzekering wordt gedekt. 

Voor aannemers
De CAR-verzekering is er ook voor aannemers die een bouwproject hebben aangenomen. Hiermee ben jij bijvoorbeeld verzekerd tegen schade aan het pand van de buren en materialen op de bouwplaats. Ook jouw eigen spullen zijn verzekerd. Jij kunt zowel op projectbasis een verzekering afsluiten maar ook voor alle projecten op een doorlopende basis.

wie-moet-een-car-verzekering-hebben
wat-kost-de-car-verzekering
De CAR-verzekering kan jij voor een groot deel zelf samenstellen door naast de basisdekking te kiezen voor bepaalde rubrieken. En jij kunt kiezen of jij een doorlopende verzekering wilt of per project. Wat jij betaalt voor de verzekering, is dan ook van veel factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld van de omvang van het project of jouw jaaromzet. Daarnaast kijken we naar de werkzaamheden en of jij die als hoofd- of onderaannemer uitvoert. Uiteraard is ook de bouwtermijn en het verzekerd bedrag bepalend voor de premie. Wil jij weten wat de Bouw- en montageverzekering voor jou kost? Vraag het een adviseur.

Je kunt de CAR-verzekering uitbreiden met extra zekerheden.
De wettelijke aansprakelijkheid voor de schade aan spullen en personen op de bouw. 
 
De schade aan persoonlijke eigendommen van personeel zoals opdrachtgever, bouwdirectie architecten, opzichters en adviseurs.
 
Schade aan de eigendommen van de opdrachtgever die ontstaat tijdens het werk.
 
Schade aan materialen op de bouwplaats. Denk hierbij aan steigers, liften en bouwhekken.
 
Dat kan jij zelf bepalen. Jij kunt kiezen voor een doorlopende verzekering waarop alle werken zijn verzekerd of een aflopende verzekering per project. Uiteraard is het voordeel van een doorlopende verzekering dat bouwwerken binnen de afgesproken grenzen altijd meeverzekerd zijn. Vooraf spreekt jij een grens af voor bijvoorbeeld de aanneemsom en de looptijd van een project. Dat voorkomt dat werken tussen de wal en het schip vallen; ook op een klein werk kan een grote schade veroorzaakt worden.
Schade tijdens de onderhoudstermijn kan jij apart meeverzekeren. Verzekerd is beschadiging van het werk waarvan de oorzaak ligt voor de onderhoudstermijn en als gevolg van de werkzaamheden die jij in het kader van de oplevering nog moet uitvoeren.
Een CAR-verzekering dekt schade aan het bouwwerk, gereedschappen en bouwmaterieel. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geeft specifiek dekking voor aanspraken van derden. Bijvoorbeeld als jij schade aan de eigendommen van een ander toebrengt. Wanneer jij een CAR-verzekering afsluit, heb jij ook de mogelijkheid om bedrijfsaansprakelijkheid mee te verzekeren. Voor sommige bouwprojecten is dit zelfs een verplichting.
Een CAR-verzekering is niet wettelijk verplicht. Een CAR-verzekering kan wel als verplichting worden genoemd in het bestek. Een bestek is de omschrijving van het uit te voeren bouwwerk. In het bestek staan ook de administratieve uitvoeringsvoorwaarden. Een van die voorwaarden kan een CAR-verzekering zijn.

Dat kan jij zelf bepalen. Jij kunt kiezen voor een doorlopende verzekering waarop alle werken zijn verzekerd of een aflopende verzekering per project.

Doorlopende CAR-verzekering
Uiteraard is het voordeel van een doorlopende verzekering dat bouwwerken binnen de afgesproken grenzen altijd meeverzekerd zijn. Vooraf spreekt jij een grens af voor bijvoorbeeld de aanneemsom en de looptijd van een project. Dat voorkomt dat werken tussen de wal en het schip vallen; ook op een klein werk kan een grote schade veroorzaakt worden.

Aflopende CAR-verzekering
De aflopende CAR-verzekering is een goede optie als jij een eenmalig bouwproject heeft. 

Misschien ook interessant
Naast de CAR-verzekeringheb je voor je bedrijf wellicht andere verzekeringen nodig. Bekijk het verzekeringenoverzicht of ontdek onze oplossingen specifiek voor de bouw.
Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.