Verzekeringen voor in de bouw

 • Voor specifieke bouw- en installatierisico’s
 • Pakketkorting oplopend tot 10%
 •  Uitstekende schade afhandeling

Als hoofdaannemer, onderaannemer of installateur loop je aanzienlijke risico's op de bouwplaats. Het is van essentieel belang om het bouwproject te beschermen tegen fouten in uitvoering of ontwerp, maar ook tegen schade door weersomstandigheden, diefstal, vandalisme en brand. Tijdens de werkzaamheden kan je ook aansprakelijk worden gesteld als er schade ontstaat aan eigendommen van derden. Daarnaast moet je rekening houden met risico's zoals arbeidsongeschiktheid en bedrijfsongevallen bij je personeel, schade aan werkmaterieel en vervoersmiddelen en milieuschade door bouwwerkzaamheden. Een ander aandachtspunt is druk op de cashflow als opdrachtgevers te laat betalen of als er discussie ontstaat over het geleverde werk, vertraging in de oplevering of tussentijdse prijsstijgingen van bouwmaterialen.

 

Verzeker jouw specifieke bouw- en installatierisico’s bij Allianz. Of je nu een hoofdaannemer, onderaannemer of installateur bent. Samen met een onafhankelijk adviseur in jouw buurt, stem je onze krachtige en flexibele verzekeringen eenvoudig af op jouw specifieke behoefte. In veel gevallen past jouw keuze in ons aantrekkelijke Bedrijvenpakket. Jij krijgt dan één pakket voor de meest voorkomende bouw- en installatierisico’s: van bouw en montage, bedrijfsaansprakelijkheid, werkmaterieel, vrachtwagens, collectieve ongevallen, milieuschade en transportmiddelen tot gebouwen, goederen en inventaris en bedrijfsschade.
CAR (Schade op bouwlocatie)

Met de CAR verzekering verzeker je eventuele schade aan het uit te voeren werk (nieuwbouw-, verbouw- en renovatiewerkzaamheden van allerlei aard) en aan bouwmaterialen en gereedschappen die op het bouwterrein aanwezig zijn.

Er kan bijvoorbeeld schade aan het bouwproject ontstaan door storm, diefstal, vandalisme, of door een uitvoerings-, constructie- of ontwerpfout. Bouwwerkzaamheden kunnen ook schade veroorzaken, bijvoorbeeld door trillingen of het gebruik van zwaar materieel.

De eigendommen van het personeel en van de opdrachtgever kun je met een extra dekking verzekeren. Op de CAR verzekering van de aannemer zijn alle met de bouw betrokken partijen meeverzekerd, dus ook de onderaannemer.

Tip: sluit de CAR verzekering en de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering altijd bij dezelfde verzekeraar af. Zo voorkom je dat dekkingen niet aansluiten en kun je eventuele schades met één verzekeraar afhandelen. 

Aansprakelijkheidsrisico

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) is voor elk bouwbedrijf onmisbaar. Denk aan een beschadiging aan een deur bij het plaatsen van een CV-ketel of als iemand op de bouwlocatie gewond raakt.

Met de AVB dek je de schade af aan personen (bouwpersoneel, klanten, gebruikers) en aan zaken van de opdrachtgever of andere betrokkenen (gebouwen en andere eigendommen) als je aansprakelijk bent.

Ook schades die onderaannemers, ZZP’ers en uitzendkrachten veroorzaken, zijn gedekt.

Tip: een bedrijfsaansprakelijkheid dekt niet alle aansprakelijkheidsrisico’s voor bouwbedrijven, dus bespreek goed met je adviseur of in jouw specifieke situatie een combinatie met de CAR-verzekering raadzaam is.

Schade werkmaterieel

Schade aan het werkmaterieel kan enorme vertraging in bouwprojecten veroorzaken. Bescherm graafmachines, shovels, aggregaten en ander werkmaterieel dus goed.

Standaard geldt de WA-dekking om schade af te dekken die je werkmaterieel toebrengt aan anderen of spullen van anderen. Bij zelfrijdend werkmaterieel is dit verplicht. Kies je voor een cascodekking? Dan is ook het werkmaterieel zelf verzekerd tegen schade of verlies.

Daarnaast zijn er diverse extra opties om bijvoorbeeld schade aan eigendommen, bestuurders. Bij keuze een cascodekking is daarbij schade wat ontstaan is door eigen gebrek (bijvoorbeeld machinebreuk, vermoeiingsbreuk(en) en materiaal- en constructiefouten) van het werkmaterieel standaard meeverzekerd voor 5 jaar. De duur van eigen gebrek-dekking kan daarbij zelfs verlengd worden naar 7 jaar, zonder dat je hiervoor extra premie moet betalen. Voorwaarde hiervoor is dat je voldoet aan de bepaalde eisen. Zo heb je nog meer zekerheid..

Tip: Verzeker schade aan bestuurders van werkmaterieel altijd mee! Dit is vaak uitgesloten op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en letselschades kunnen enorm oplopen. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur.

Milieuschade
Milieuschade bij bouw- en installatiewerken komt regelmatig voor. De milieuschadeverzekering dekt de schade als bepaalde schadelijke stoffen op de grond, in de bodem of in het water terechtkomen op of nabij de bouwlocatie. De kosten van het opruimen van deze schadelijke stoffen kunnen namelijk behoorlijk oplopen. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van sanering als zonnepaneeldeeltjes na een brand tot ver in de omgeving verspreiden. Naast de kosten van sanering biedt de milieuverzekering ook een dekking voor de kosten van juridische bijstand bij verweer.
 
Kredietrisico

Als aannemer of installateur kan je werkkapitaal onder druk komen te staan door onbetaalde facturen van opdrachtgevers. Discussies over het geleverde werk, vertraging in de bouw of prijsstijgingen van bouwmaterialen komen steeds meer voor in de bouw. Met als gevolg dat de opdrachtgever de factuur later of zelfs niet betaalt. Met de kredietverzekering van Allianz Trade ben je beschermd tegen schade door onbetaalde facturen, krijg je inzicht in de kredietwaardigheid van je zakelijke opdrachtgevers en krijg je facturen vergoed, ook als je opdrachtgever failliet gaat.

Tip: met een kredietverzekering verbeter je ook je debiteurenbeheer. Daarnaast biedt het veilig stellen van je werkkapitaal meer mogelijkheden om te groeien.

30 verschillende, flexibele zakelijke verzekeringen die naadloos op elkaar aansluiten
Uitgebreide dekking, scherpe tarieven, pakketkorting oplopend tot 10% en één duidelijke totaalfactuur
Jaarlijks vragen wij je om jouw actuele gegevens aan te leveren;  zo zijn jouw verzekeringen altijd up-to-date 

Opdrachtgevers eisen steeds meer zekerheden van jou als aannemer bij het aanbesteden en gunnen van bouwprojecten. De garanties van Allianz Trade bieden jou dé oplossing om te voldoen aan deze contractuele verplichting. Bijkomend voordeel van die garantie is dat je je kredietruimte bij je bank behoudt. Dit extra werkkapitaal kan je dan gebruiken voor andere doeleinden. Ook de AA-score van Standard & Poor’s die voor Allianz Trade geldt, geeft jouw financiële partners en je klanten het vertrouwen om zaken met je bedrijf te doen. Hoe werkt een bouwgarantie? De bouwgarantie: :

 • geeft de opdrachtgever de zekerheid dat het bouwwerk wordt opgeleverd; blijf je als aannemer in gebreke, dan kan je opdrachtgever de garantie claimen.
 • wordt vastgesteld op basis van de solvabiliteit van jouw bedrijf en het projectrisico; de eisen zijn minder rigide dan bij bankgaranties.
 • kan richting je opdrachtgevers worden vertaald naar een positieve kredietwaardigheid.
 • legt geen beslag op je kredietruimte bij de bank en geeft dus additionele liquiditeit.
 • is mogelijk voor financieel gezonde bedrijven met een omzet vanaf € 5.000.000,- (indicatief)
Check installaties en het dak

Waterschade ontstaat vaak door lekkages in installaties. Controleer de installaties op lekkage, voordat de waterdruk er na de werkzaamheden weer opgezet wordt. Bijvoorbeeld door het afpersen van de leidingen of een fysieke controle. Stel de installatie pas weer in werking aan het begin van de volgende werkweek (en dus niet op vrijdagmiddag). 

Voer je werkzaamheden aan daken uit? Of in de bouw? Dek het dak zeer nauwkeurig af om waterschade te voorkomen. Zorg ook bij tijdelijke voorzieningen voor een goede waterafvoer en controleer deze regelmatig. 

Brandschade voorkomen

Brandschade komt veel voor bij bouwwerkzaamheden. Laat je werkzaamheden uitvoeren met open vuur? Bijvoorbeeld bij reparatie, onderhoud of dakdekken? Of voer je die zelf uit? Houd dan goed toezicht op de werkzaamheden met open vuur. Zorg ervoor dat tijdens de werkzaamheden voldoende en goede blusmiddelen middelen zijn en scherm brandbare delen af. Verwijder voordat je start brandbare materialen uit de directe omgeving. En zijn de werkzaamheden uitgevoerd? Controleer dan tot een uur nadat de werkzaamheden uitgevoerd zijn of het nog steeds brandveilig is.

Manage de omgeving

Wees ervan bewust dat werkzaamheden ook invloed kunnen hebben op de omgeving. Betrek bewoners en eigenaren van omliggende panden bij de bouwplannen. Stel een monitoringsplan op van de mogelijke effecten die kunnen optreden, zoals trillingen en zettingen, en bewaak deze nauwkeurig bij uitvoering. Pas de werkwijze aan als de opgetreden gevolgen groter zijn dan verwacht en blijf in gesprek met de omgeving.

Werk veilig

Volg de Arbowetgeving nauwlettend, want de voorschriften zijn niet vrijblijvend. Bespreek en controleer de veiligheid regelmatig op de bouwlocatie. Creëer een cultuur, waarin mensen elkaar aanspreken op het opvolgen van veiligheidsvoorschriften en veilig werken een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt van werkgever en werknemers.

Wees extra alert bij tijdelijk en/of onervaren personeel, bij inhuur van ZZP’ers en wanneer er een taalbarrière is. Stel daarnaast de juiste middelen om veilig te werken ter beschikking.

Geef dieven geen kans

Zorg voor just-in-time leveringen van diefstalgevoelige materialen. Laat gereedschappen en machines niet onbeheerd achter op de bouwplaats of sla deze op in een goed afgesloten container. Zorg daarnaast voor een adequate beveiliging van de bouwplaats. Zorg dat bouwplaats afgeschermd is en voorzie deze van verlichting en cameratoezicht. Betrek je medewerkers bij het belang van het voorkomen van diefstal. 

Wij begrijpen de risico’s in de bouw en zetten onze expertise voor je in. Jij krijgt de best passende verzekeringsoplossing in jouw specifieke situatie. 
Wij delen onze kennis over risico-preventie met jou om schade te voorkomen. Ontstaat er toch schade, dan kun je bouwen op onze uitstekende schadeafhandeling.
Allianz is een wereldwijde, betrouwbare verzekeraar en het nummer 1 verzekeringsmerk ter wereld.

De doorlopende Bouw- en Montage-verzekering (de Constructie All Risk-verzekering) van Allianz is slim opgezet en aantrekkelijk geprijsd.

Je kunt kiezen uit ruime verzekerde bedragen per bouwwerk, namelijk € 500.000,- , € 1.000.000,- € 2.500.000,- of € 5.000.000,-. Het is niet nodig om elk bouwwerk bij je adviseur of bij ons melden. Dat scheelt je veel rompslomp én je hebt de zekerheid dat ook bij een groeiende portefeuille de dekking zeer ruim is.

De premie hangt onder meer af van de omzet en hoeveel werkzaamheden je in hoofd- en onderaanneming uitvoert. Zo krijg je altijd een eerlijk en relevant tarief dat aansluit bij de risico’s in jouw specifieke situatie.

Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een aflopende Bouw- en Montageverzekering (CAR).
Wil je meer hierover weten? Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur of kijk hier

Binnen het Bedrijvenpakket bieden we je ook een groot aantal zakelijke autoverzekeringen, ook voor elektrische auto’s. Je kunt deze zelf naar keuze samenstellen, altijd met een scherp tarief, een goede dekking en eventuele aanvullende verzekeringen zoals pechhulp. Bij een elektrische auto bieden we naast de basis- en aanvullende verzekeringen de volgende extra’s:

 • Speciale pechhulp voor volledig elektrische auto’s. Als de accu onverwacht leeg raakt tijdens een autorit, krijg je pechhulp. Een hulpverlener brengt jou en de auto naar je eindbestemming of de dichtstbijzijnde laadpaal.
 • Schade aan jouw eigen oplaadpunt, zolang dit niet op een andere verzekering gedekt is.
 • Schadeherstel door gespecialiseerde automonteurs.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur. Of bekijk hier dan alle zakelijke autoverzekeringen en bereken direct jouw premie voor een bestelauto of zakelijke auto.

Steeds meer bouwbedrijven stappen over op elektrisch werkmaterieel, zoals elektrische heftrucks, hoogwerkers en kleine graafmachines. Deze kunnen gewoon onder de werkmaterieelverzekering worden verzekerd. Allianz stelt geen aanvullende acceptatie-eisen en de premie wordt op dezelfde wijze bepaald als bij niet-elektrisch werkmaterieel. Je kunt je elektrisch werkmaterieel dus ook zonder extra gedoe bij Allianz verzekeren. Neem hiervoor contact op met je verzekeringsadviseur.
autoschade-melden