Milieu­schade­verzekering

 

Vraag een offerte aan via een adviseur

 

Milieu­schade­verzekering

Veroorzaakt uw bedrijf milieuschade, zoals bodem- of waterverontreiniging? Dan moet u de saneringskosten vaak zelf betalen. Met een milieuschadeverzekering bent u tegen dit risico verzekerd. En niet alleen op uw eigen bedrijfslocatie, maar ook op de locaties waar u werkzaamheden uitvoert.
De Milieuschadeverzekering is een uitgebreide verzekering. De premie baseren we daarom op verschillende gegevens. Bijvoorbeeld of er gevaarlijke stoffen of asbest aanwezig zijn. En voert u werkzaamheden uit bij anderen? Dan kijken we ook naar de omvang daarvan. Daarnaast kiest u een verzekerd bedrag waarmee we rekening houden. Wilt u weten wat de Milieuschadeverzekering voor u kost? Vraag het een adviseur.
  • Schade door vervuiling van bodemwater of van grond- en oppervlaktewater.
  • Schade op zowel uw eigen locaties als locaties waar u werkzaamheden uitvoert.
  • De kosten van juridische bijstand als een tegenpartij een procedure tegen u start. De vergoeding van deze kosten is maximaal 10% van het verzekerde bedrag.
  • Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden
  • Schade door vaar- of vliegtuigen. 
  • Schade die ontstaat door activiteiten van de verhuurder of (mede)huurders van de locatie.
  • Milieuschade die wordt veroorzaakt door opslag van gevaarlijke stoffen in ondergrondse tanks.
  • Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden
Vrijwel iedere onderneming kan milieuschade veroorzaken, bijvoorbeeld door brand. Schadeclaims kunnen erg hoog oplopen. Maar bepaalde bedrijven, zoals in de industriële en agrarische sector en winkels hebben wel een groter risico dan zakelijke dienstverleners. Stem daarom samen met uw verzekeringsadviseur de verzekering af op uw specifieke bedrijfsactiviteiten.
Soms is milieuschade daarmee wel verzekerd. Maar dat hangt af van uw aansprakelijkheids­verzekering en van de manier waarop de milieuschade is ontstaan.
De Milieuschadeverzekering geldt op uw eigen locatie en op de locaties waar u werkt. Dus ook een werklocatie of een bedrijf van iemand anders.
Verzekerd bedrag                            € 1.000.000
Bovengrondse tanks                       Geen
Werkzaamheden bij derden        1 maand
Premie per jaar                                € 116
Verzekerd bedrag                            € 500.000
Bovengrondse tanks                       Geen
Werkzaamheden bij derden        Beperkt
Premie per jaar                                € 213
Met de verzekeringskaart kunt u in een oogopslag de meest relevante productinformatie zien. De verzekeringskaart helpt u de Milieuschade­verzekering van Allianz te vergelijken met andere aanbieders.
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.