Allianz WIA Verzekering

Als werkgever kun je jouw werknemer zekerheid bieden door een inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid te compenseren . Dit kun je doen door één de WIA-verzekeringen van Allianz af te sluiten. Voor je werknemers biedt dit extra zekerheid, voor jou is het een extra arbeidsvoorwaarde waarmee je goed werkgeverschap benadrukt.
  • Verschillende WIA-verzekeringen die passen bij jouw onderneming.
  • Nieuw modern Inkomensportaal om gegevens van je werknemers door te geven en te beheren.
  • Snel schakelen via ons WIA team: persoonlijk, telefonisch of per e-mail.
Na twee jaar verzuim wordt je werknemer gekeurd voor de WIA. In de meeste gevallen wordt de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard. De werknemer ontvangt dan een WGA-uitkering die deels het verlies aan inkomen compenseert. Dat betekent vaak een fors inkomensverlies. Van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers wordt verwacht dat zij blijven werken voor dat deel dat zij nog wel arbeidsgeschikt zijn. Werknemers die niet meer voldoende kunnen werken, gaan aanzienlijk in inkomen achteruit. Zij krijgen te maken met het WGA-gat.
Bij Allianz kun je kiezen voor één of meer verzekeringen voor een aanvulling op de WIA-uitkering van het UWV.

Je werknemer krijgt van het UWV geen WIA-uitkering als de werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Toch kan het zijn dat de werknemer minder kan werken. De werknemer krijgt dan een uitkering van 20% van het oude inkomen gedurende een vooraf overeengekomen periode.

Je werknemer krijgt een uitkering die afhankelijk is van het arbeidsongeschiktheidspercentage en de mate waarin de restverdiencapaciteit benut. De restverdiencapaciteit is het inkomen dat de werknemer zou kunnen verdienen op basis van het arbeidsgeschiktheidspercentage dat het UWV vaststelt.

Je werknemer krijgt een aanvulling tot een vast percentage van het oude loon dat gemaximeerd is tot ca. € 58.000,-. Je kunt kiezen voor een aanvulling tot 70% van het oude loon tot de pensioengerechtigde leeftijd.

Je werknemer krijgt een aanvulling op het inkomensverlies dat ontstaat doordat de overheidsregelingen – en daardoor ook de WGA-Aanvulling en WGA-Aanvulling Plus – gebaseerd zijn op een maximaalloon van ca. € 58.000,-. Voor werknemers met een loon vanaf € 58.000,- ligt de oplossing in een WIA-Excedent-verzekering. Hun inkomen wordt dan aangevuld tot 70% of 80% van het oude loon.

Op dit portaal kun je de gegevens van jouw werknemers doorgeven en beheren. Dit kun je doen als je bij Allianz een Verzuimverzekering en/of een WIA-verzekering heeft afgesloten.

  • Je kunt zien wat Je bij Allianz Inkomensverzekeringen verzekerd hebt
  • Je kunt jouw e-mailadres en eventueel Je contactgegevens wijzigen
  • Je kunt jouw werknemers aan- of afmelden en de gegevens wijzigen
  • Je kunt jouw jaarlijkse digitalel opgave doen voor de naverrekening
  • Je kunt een werknemer voor de Verzuimverzekering ziek- en (deel) herstelmelden
  • Je kunt voor de WIA-verzekering de 42e weekmelding doorgeven

Op het Inkomensportaal kun je jouw werknemers ziek- en (gedeeltelijk) herstelmelden. De melding van een zieke werknemer gaat naar de Afdeling Claims van Allianz Inkomensverzekeringen om eventueel een uitkering te doen. Heb je een arbocontract bij ArboNed of Perspectief? Dan geven wij de ziek- en betermelding voor je door. Zo hoef je de melding maar één keer door te geven.

Op het Inkomensportaal kun je de 42e weekmelding doen voor je zieke werknemer. Zodra het UWV een beslissing heeft genomen op de eventuele WIA-aanvraag van je werknemer, kan door jou (of jouw werknemer) een claim worden ingediend op de WIA-verzekering. Je kunt de claim indienen door de toekenningsbeschikking van het UWV in te sturen naar [email protected].

Als je nog geen wachtwoord hebt kun je aan de hand van onderstaande stappen een wachtwoord aanvragen om in te loggen.
Stap 1: Klik op onderstaande link en kies hier voor 'wachtwoord vergeten?'.
Stap 2: Vul in het scherm je relatienummer en e-mailadres in.
Stap 3: Na het aanvragen ontvang je binnen enkele minuten een bevestiging per e-mail. Je maakt dan zelf jouw wachtwoord aan en kunt inloggen.

Heb je al een wachtwoord voor het Allianz Inkomenportaal? Dan kun je dat gebruiken om via link in te loggen en hoeft je geen nieuw wachtwoord aan te vragen.

Klik hier om in te loggen op de naverrekeningstool om je gegevens aan te leveren.

Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.