WIA-verzekeringen

Als werkgever kunt u uw werknemer zekerheid bieden door een inkomensverlies bij  arbeidsongeschiktheid te compenseren . Dit kunt u doen door één de WIA-verzekeringen van Allianz te sluiten. Voor uw werknemers biedt dit extra zekerheid, voor u is het een extra arbeidsvoorwaarde waarmee u goed werkgeverschap benadrukt.
  • Verschillende WIA-verzekeringen die passen bij uw onderneming.
  • Nieuw modern Inkomensportaal om gegevens van uw  werknemers door te geven en te beheren.
  • Snel schakelen via ons WIA team: persoonlijk, telefonisch of per e-mail.
Na twee jaar verzuim wordt uw werknemer gekeurd voor de WIA. In de meeste gevallen wordt de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard. Hij ontvangt dan een WGA-uitkering die deels zijn verlies aan inkomen compenseert. Dat betekent vaak een fors inkomensverlies. Van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers wordt verwacht dat zij blijven werken voor dat deel dat zij nog wel arbeidsgeschikt zijn. Werknemers die niet meer voldoende kunnen werken, gaan aanzienlijk in inkomen achteruit. Zij krijgen te maken met het WGA-gat.
Bij Allianz kunt u kiezen voor één of meer verzekeringen voor een aanvulling op de WIA-uitkering van het UWV.

Uw werknemer krijgt van het UWV geen WIA-uitkering als hij minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Toch kan het zijn dat hij minder kan werken. De werknemer krijgt dan een uitkering van 20% van het oude inkomen gedurende een vooraf overeengekomen periode.

Uw werknemer krijgt een uitkering die afhankelijk is van zijn arbeidsongeschiktheidspercentage en de mate waarin hij de restverdiencapaciteit benut. De restverdiencapaciteit is het inkomen dat de werknemer zou kunnen verdienen op basis van het arbeidsgeschiktheidspercentage dat het UWV vaststelt.

Uw werknemer krijgt een aanvulling tot een vast percentage van het oude loon dat gemaximeerd is tot ca. € 58.000,-. U kunt kiezen voor een aanvulling tot 70% van het oude loon tot de pensioengerechtigde leeftijd.

Uw werknemer krijgt een aanvulling op het inkomensverlies dat ontstaat doordat de overheidsregelingen – en daardoor ook de WGA-Aanvulling en WGA-Aanvulling Plus – gebaseerd zijn op een maximaalloon van ca. € 58.000,-. Voor werknemers met een loon vanaf € 58.000,- ligt de oplossing in een WIA-Excedent-verzekering. Hun inkomen wordt dan aangevuld tot 70% of 80% van het oude loon.

Op dit portaal kunt u de gegevens van uw werknemers doorgeven en beheren. Dit kunt u doen als u bij Allianz een Verzuimverzekering en/of een WIA-verzekering heeft afgesloten.

  • U kunt zien wat u bij Allianz Inkomensverzekeringen verzekerd heeft
  • U kunt uw e-mailadres en eventueel uw contactgegevens wijzigen
  • U kunt uw werknemers aan- of afmelden en de gegevens wijzigen
  • U kunt uw jaarlijkse opgave doen voor de naverrekening
  • U kunt een werknemer voor de Verzuimverzekering ziek- en (deel) herstelmelden
  • U kunt voor de WIA-verzekering de 42e weekmelding doorgeven

Op het Inkomensportaal kunt u uw werknemers ziek- en (gedeeltelijk) herstelmelden. De melding van een zieke werknemer gaat naar de Afdeling Claims van Allianz Inkomensverzekeringen om eventueel een uitkering te doen. Heeft u een arbocontract bij ArboNed of Perspectief? Dan geven wij de ziek- en betermelding voor u door. Zo hoeft u de melding maar één keer door te geven.

Op het Inkomensportaal kunt u de 42e weekmelding doen voor uw zieke werknemer. Zodra het UWV een beslissing heeft genomen op de eventuele WIA-aanvraag van uw werknemer, kan door u (of uw werknemer) een claim worden ingediend op de WIA-verzekering. U kunt de claim indienen door de toekenningsbeschikking van het UWV in te sturen naar [email protected].

Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.