Over Allianz

Allianz Group is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening. Met ruim 85 miljoen klanten in meer dan 70 landen en meer dan 140.000 medewerkers. Ons doel is de meest betrouwbare financiële dienstverlener te zijn. We helpen onze klanten de juiste keuzes te maken. Zodat ze hun leven kunnen inrichten zoals ze dat zelf willen. We moedigen iedereen aan om zijn ambities te realiseren en niet bang te zijn om een stap verder te gaan. Allianz is the home for those who dare.
Onze missie is om de meest betrouwbare financiële dienstverlener te zijn. We maken onze betrouwbaarheid waar door onze kennis en vaardigheden te delen met onze klanten, zodat zij hun leven kunnen inrichten zoals zij dat zelf willen.
Allianz hecht veel waarde aan goede governance: transparant en integer bestuur en toezicht. Daarom houden we ons aan verschillende gedragscodes. Bovendien hebben we een commissie ingesteld voor het beloningsbeleid.
Hieronder vindt u de jaarverslagen en de halfjaar- en jaarberichten.
Allianz werkt samen met volmachtkantoren.
Wij zetten ons in voor het verzekeren van een zorgeloze toekomst en willen meerwaarde bieden aan al onze stakeholders.
Het doel van dit fraudebeleid is om vast te stellen wat Allianz onder fraude verstaat, hoe zij hiermee omgaat en wie hiermee is belast.
Allianz wil mensen en hun ambities stimuleren. Dat doen we vanuit vertrouwen. Dat doen we samen. Nu en in de toekomst.
Allianz. Behind you for what’s ahead.
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.