Misstand melden

Allianz hecht grote waarde aan het naleven van de wetgeving en aan onze interne regels. Het is belangrijk dat overtredingen van  wetten en regels zo snel mogelijk worden gemeld. We kunnen dan de juiste stappen ondernemen om schade voor klanten, werknemers, zakenpartners en het bedrijf te voorkomen of beperken.
Heb je informatie over een overtreding of misstand bij Allianz? Dan kun je je zorgen uiten via ons online meldingskanaal – de BKMS Meldingstool. Allianz Benelux neemt alle meldingen serieus en gaat vertrouwelijk om met de informatie die je deelt. We behandelen alle betrokken partijen eerlijk en gelijk. 

Onder een overtreding of misstand verstaan we:

 • een strafbaar feit,waaronder: fraude, diefstal, corruptie, omkoping, een overtreding van de mededingingsregels, discriminatie en (seksuele) intimidatie
 • een overtreding van de Allianz-gedragscode
 • pogingen om informatie achter te houden of de autoriteiten te misleiden, met betrekking tot bovenstaande overtredingen

Dit meldingskanaal is niet bedoeld voor klachten over een verzekeringspolis, pensioenproduct of service van Allianz. Vragen of klachten over een product van Allianz kunnen via de daarvoor bedoelde kanalen worden gemeld.


 • Via het meldingskanaal is het mogelijk om een anonieme melding te doen. Voor ons onderzoeksteam is het echter wel handig als je je naam en contactgegevens met ons wilt delen. We kunnen dan verdere vragen stellen, als dat voor ons onderzoek nodig is. Blijf je toch liever anoniem? Dan respecteren we dat. Via het online meldingskanaal kan je ook anoniem met ons in contact blijven. Denk er wel aan dat je melding  alleen goed kan worden onderzocht als je voldoende informatie deelt. We vragen je daarom om zo veel mogelijk details te delen. Heb je weinig informatie? Laat dit je niet tegenhouden. We zien graag dat je, je zorgen met ons deelt.   

Als we de mogelijkheid hebben om contact met je op te nemen, bevestigen we binnen 7 dagen de ontvangst van je melding. We gaan vertrouwelijk en voorzichtig om met de informatie die je deelt en houden rekening met de belangen van alle betrokken partijen. Alle gegevens worden verwerkt volgens de privacyregels. 

Allianz tolereert geen enkele vorm van vergelding. Dat blijft ook het geval, wanneer we je informatie niet kunnen bevestigen of wanneer blijkt dat je, je vergist hebt.

Als je liever geen gebruik maakt van ons online meldingskanaal, kun je de melding ook direct aan de afdeling Compliance sturen:

 • Via e-mail: [email protected]
 • Per post:
  Allianz Nederland
  Afdeling Compliance
  Postbus 761
  3000 AT ROTTERDAM