Governance

Allianz hecht veel waarde aan goede governance: transparant en integer bestuur en toezicht. Daarom houden we ons aan verschillende gedragscodes. Bovendien hebben we een commissie ingesteld voor het beloningsbeleid.

Hoe we zijn georganiseerd, is vastgelegd in onze statuten. Allianz Nederland Groep N.V. is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht en is statutair gevestigd in Rotterdam.

Allianz Nederland Groep N.V. is de holdingmaatschappij voor de verzekerings-, pensioen- en hypotheekactiviteiten in Nederland en België:

 • De (pensioen)verzekeringsactiviteiten vallen onder Allianz Benelux N.V., de overige pensioenactiviteiten vallen onder Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. en de hypotheekactiviteiten vallen onder Allianz Vermogen B.V.
 • Medewerkers van Allianz Nederland Groep N.V. verrichten ook werkzaamheden voor haar dochterbedrijven, zoals Allianz Benelux N.V., Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. en Allianz Vermogen B.V.
 • De enige aandeelhouder van Allianz Nederland Groep N.V. is Allianz Europe B.V.
 • Allianz Nederland Groep N.V. wordt bestuurd door een directie met vier leden. Zij staan onder toezicht van een raad van commissarissen. Allianz toetst deze bestuurders en commissarissen op betrouwbaarheid en geschiktheid voordat ze worden benoemd.

  Onze raad van commissarissen

 • Nick van Ommen, voorzitter
 • Monique Donga
 • Onze directie

 • Thom Mallant, voorzitter
 • Edouard Galicier
 • Kathleen Van den Eynde

 • Allianz Nederland Groep N.V. en alle groepsondernemingen vervullen in het maatschappelijk leven een belangrijke rol, in het bijzonder in de financiële dienstverlening. Die rol kunnen we alleen optimaal vervullen als de samenleving en zeker onze klanten en zakelijke relaties vertrouwen hebben in onze manier van opereren. Daarom hebben wij een gedragscode opgesteld waaraan onze medewerkers zich moeten houden. Zo voorkomen we situaties waarbij de integriteit van Allianz in het geding kan zijn.

Beleidsbepalers en toezichthouders van een financiële onderneming moeten een eed of belofte afleggen. Daarin beloven ze onder meer de klant centraal te stellen, geen misbruik te maken van kennis en een zorgvuldige belangenafweging te maken. Niet alleen onze beleidsbepalers en commissarissen hebben de eed of belofte afgelegd. Ook al onze medewerkers met inhoudelijk klantcontact en de medewerkers die het risicoprofiel van onze onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden hebben dit gedaan.

Allianz Nederland Groep N.V. heeft een beloningscommissie (Compensation Committee). Deze commissie beslist over het beloningsbeleid van Allianz. Daarbij neemt de commissie onder andere de voorschriften uit de Regeling Beheerst Beloningsbeleid in acht.