Verzuim­verzekeringen van Allianz

 

Bekijk samen met een adviseur welke verzekering het best bij jou past.
 

 

verzuimverzekering
Werkgever zijn kent vele voordelen, maar ook een groot nadeel. Bij ziekte van jouw personeel wordt jij geacht het salaris twee jaar voor minimaal 70% door te betalen. En dat terwijl er niet gewerkt wordt. Financieel gezien is dit een groot risico voor jouw onderneming. Een Verzuimverzekering dekt het financiële risico van verzuim af.
  • Alle medewerkers zijn verzekerd. Ze mogen natuurlijk niet ziek zijn als je ze aanmeldt.
  • Een verzuimverzekering die past bij jouw onderneming.
  • Een vergoeding bij ziekte van een werknemer van maximaal 104 weken.
  • Je kunt extra’s zoals verzuimbegeleiding, vergoeding voor re-integratiekosten en vergoeding voor rechtsbijstand meeverzekeren.
Drie mensen houden een bord omhoog met verschillende certificaten
wat-kost-de-verzuimverzekering
  • De jaarlijkse premie verschilt per bedrijf. De premie wordt opgebouwd uit de som van de jaarlonen van jouw personeel. Hierop passen wij een premiepercentage toe. Allianz berekent dit premiepercentage aan de hand van de leeftijd van jouw werknemers, het soort bedrijf dat je hebt, het ziekteverzuim in de laatste jaren, de kosten die je hebt betaald voor ziekteverzuim en de gekozen dekking en variabelen in die dekking.

  • Wil je weten wat deze verzuimverzekering voor jou kost? Vraag het een adviseur.
Drie mensen werken samen achter een laptop tijdens een vergadering
De InkomensCombinatie 
bestaat uit een Verzuimverzekering Conventioneel en een WIA-dekking. 
 
verzuim-conventioneel
De verzuimverzekering Conventioneel neemt jouw verzuimkosten over en ondersteunt jou met doelgerichte activiteiten.
stoploss
De verzuimverzekering waarmee jij je verzekert tegen uitschieters in jouw verzuimkosten.
 
Een verzuimverzekering van Allianz vergoedt voor iedere zieke werknemer een vooraf afgesproken percentage van het loon. Dit gebeurt maximaal 104 weken. Ook kan je andere verzuimkosten laten vergoeden, zoals werkgeverspremies of aanvullende cao-afspraken.
Ziekteverzuim is lastig aan te pakken. Er is helaas geen makkelijke manier om ziekte bij jouw werknemers terug te dringen. De Arbowet schrijft voor dat je hier een plan voor opstelt. Meer over het ziekteverzuimbeleidsplan vind je hier.
Ongeveer 1 op de 25 werknemers zit thuis door ziekte of een ongeval. Ook zijn de risico’s op ziekteverzuim per bedrijfstak anders. Meestal wordt dit bepaald door de gemiddelde leeftijd van de werknemers. Hoe jonger, hoe minder verzuim. 
Jouw verzekeringsadviseur kan precies doorrekenen wat de mogelijkheden en voordelen zijn van een Allianz Verzuimverzekering. Hij of zij neemt bij die berekening jouw specifieke bedrijfsomstandigheden en jouw (financiële) wensen en mogelijkheden mee.
Als jouw werknemers door ziekte niet kunnen werken, ben je wettelijk verplicht om minstens 70% van hun loon door te betalen. Allianz vergoedt deze loondoorbetaling voor maximaal 104 weken. Daarnaast kan je andere verzuimkosten laten vergoeden, zoals werkgeverspremies of aanvullende cao-afspraken.
Je kunt het loon verzekeren dat je bij ziekteverzuim moet doorbetalen met een maximum van € 100.000,- per werknemer.
Je kunt kiezen de verzuimkosten voor een bepaalde periode of ter hoogte van een bepaald bedrag zelf te dragen. Wil je een bepaalde periode de kosten zelf dragen? Dan kies je voor de Allianz Verzuimverzekering Conventioneel. Wil je jouw verzuimkosten tot een bepaald bedrag zelf dragen? Dan kies je voor de Allianz Verzuimverzekering Stop-Loss.

Per zieke werknemer krijg je maximaal 104 weken een vergoeding afhankelijk van de gekozen dekking. Daarbij geldt dat de vergoeding stopt als de werknemer de eindleeftijd van 67 heeft bereikt.

Als een werknemer twee keer kort achter elkaar door ziekte niet kan werken, dan gelden die twee ziekteperiodes als één periode. Werkt de werknemer tussendoor meer dan 4 weken, dan ziet Allianz het als twee afzonderlijke periodes. Deze 4-weken-regeling geldt ook voor het eigen risico.

Voor deze verzekering sluit je een contract af van maximaal 3 jaar. Allianz verlengt de eerste contractstermijn telkens met maximaal 12 maanden. Hierdoor kan je de verzekering na de eerste contractstermijn op ieder moment opzeggen. Je hebt dan een opzegtermijn van een maand.

We berekenen de premie door het totaal van de jaarlonen van jouw werknemers (inclusief eventueel meeverzekerde werkgeverslasten) te vermenigvuldigen met een premiepercentage: som jaarlonen (incl. werkgeverslasten) x premiepercentage.

Dit premiepercentage berekenen we aan de hand van:

  • De leeftijd van jouw werknemers.
  • Het soort bedrijf dat jij hebt en de sector waarin het bedrijf is ingedeeld.
  • Het ziekteverzuim van jouw werknemers in de laatste jaren. En de kosten daarvoor.
  • De gekozen dekking bij Allianz en de gekozen variabelen in die dekking.

Elk jaar bekijken wij de premie opnieuw. Wij kijken dan of jouw bedrijfsgegevens zijn veranderd en of er personeelswisselingen zijn geweest waardoor de leeftijdsopbouw is veranderd. Daarnaast kijken wij naar de schade-premieverhouding . Met andere woorden: hoeveel hebben wij moeten uitkeren en hoeveel premie heb je betaald? Dit noemen wij ‘experience-rating’. Daarbij kijken wij naar het verzuim van de afgelopen drie jaar en naar jouw premie. Deze vergelijken wij met de sectorpremie. Deze sectorpremie is een premie die wij standaard rekenen voor bedrijven in de sector waarin jij werkzaam bent.

Wijzigingen

Veranderingen, die specifiek voor jouw bedrijf gelden, kunnen leiden tot een verhoging of verlaging van de premie. Daarnaast kunnen bepaalde structurele veranderingen in een sector soms leiden tot aanpassing van de premie voor alle klanten in jouw sector.

Ben jij het niet eens met onze herberekening van de premie? Dan kan je de verzekering opzeggen als wij het premiepercentage met meer dan 25% laten stijgen. Dit moet je doen binnen 30 dagen nadat wij de nieuwe premie aan jou bekend hebben gemaakt.

Begeleiding verzuim

Deze verzekering biedt standaard geen dekking voor verzuimbegeleiding ingeval van ziekte van jouw werknemer. Je moet als werkgever wel voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter. In deze wet staat dat jij en jouw zieke werknemer er samen voor zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan. Je hebt als werkgever een actieve rol bij de re-integratie. Ook de werknemer is verplicht om mee te werken. Raadpleeg de website van het UWV voor alle verplichtingen. 

Arbodienstverlening

Bij Allianz kan je wel vier verschillende Arbo-pakketten sluiten waarmee jouw Arbo-verplichtingen en de verzuimbegeleiding van de werknemer worden overgenomen. Als je tevreden bent over jouw huidige arbodienst en je wilt deze houden, dan kan dat uiteraard ook. Het aangesloten zijn bij een gecertificeerde arbodienst en je laten bijstaan bij de begeleiding van een zieke werknemer is een voorwaarde om een verzuimverzekering bij Allianz te kunnen afsluiten.

Als je de Allianz Verzuimverzekering Conventioneel hebt gesloten, ondersteunt en adviseert Allianz  jou over preventie, verzuim en re-integratie. Hiervoor maken we gebruik van ContinuïteitCare. ContinuïteitCare helpt, ondersteunt en adviseert jou als werkgever over de wijze waarop je aan de Wet Verbetering Poortwachter kunt voldoen. Als door ContinuïteitsCare een interventie wordt geadviseerd, dan vergoedt Allianz (een deel van) de kosten.

Met deze dienstverlening nemen wij niet jouw verantwoordelijkheid of de kosten over om de zieke werknemer te ondersteunen bij re-integratie. Wat jouw verantwoordelijkheden zijn als werkgever kan jij terugvinden op de website van het UWV.

Als je de Allianz Verzuimverzekering Stop-Loss hebt gesloten ondersteunt en adviseert Allianz jou niet over preventie, verzuim en re-integratie. Deze dienstverlening is niet meeverzekerd.

Als werkgever blijf je verantwoordelijkheid voor de begeleiding en re-integratie en voor de kosten hiervoor.  Wat jouw verantwoordelijkheden zijn als werkgever kan jij terugvinden op de website van het UWV.

Op het Inkomensportaal kan je jouw werknemers ziek- en (gedeeltelijk) herstelmelden. De melding van een zieke werknemer gaat naar de Afdeling Claims van Allianz Inkomensverzekeringen om eventueel een uitkering te doen.

Hiervoor kan je inloggen op de website: https://inkomenportaal.allianz.nl

Nadat je bent ingelogd kan je eenvoudig een werknemer ziekmelden. Indien nodig kan je via Help de gebruikershandleiding raadplegen.

Wij vragen je wijzigingen in het arbeidsongeschiktheidspercentage of een herstelmelding zo spoedig aan ons door te geven. Je kunt dit doen via dezelfde website: https://inkomenportaal.allianz.nl.

Heb je een arbocontract bij ArboNed of Perspectief? Dan geven wij de ziek- en herstelmelding voor jou door. Zo hoeft je de melding maar één keer door te geven.

Wanneer je geen contract hebt bij ArboNed of Perspectief moet je zelf de ziekmelding of de wijzing in de ziekte doorgeven aan de door jou gekozen arbodienst.

Bij een geldige dekking ontvang je rond de 25e van de maand de uitkering over de vorige maand.
Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.