Verzuim­verzekeringen van Allianz

 

Bekijk samen met een adviseur welke verzekering het best bij u past.
 

 

Verzuimverzekering

Werkgever zijn kent vele voordelen, maar ook een groot nadeel. Bij ziekte van uw personeel wordt u geacht het salaris twee jaar voor minimaal 70% door te betalen. En dat terwijl er niet gewerkt wordt. Financieel gezien is dit een groot risico voor uw onderneming. Een Verzuimverzekering dekt het financiële risico van verzuim af.
  • Al uw medewerkers zijn verzekerd. Ze mogen natuurlijk niet ziek zijn als u ze aanmeldt.
  • Een verzuimverzekering die past bij uw onderneming.
  • Een vergoeding bij ziekte van uw werknemer van maximaal 104 weken.
  • U kunt extra’s zoals verzuimbegeleiding, vergoeding voor re-integratiekosten en vergoeding voor rechtsbijstand meeverzekeren.
  • De jaarlijkse premie verschilt per bedrijf. De premie wordt opgebouwd uit de som van de jaarlonen van uw personeel. Hierop passen wij een premiepercentage toe. Allianz berekent dit premiepercentage aan de hand van  de leeftijd van uw werknemers, het soort bedrijf dat u heeft, het ziekteverzuim in de laatste jaren, de kosten die u heeft betaald voor ziekteverzuim en de gekozen dekking en variabelen in die dekking.
  •  
  • Wilt u weten wat deze verzuimverzekering voor u kost? Vraag het een adviseur.
De InkomensCombinatie 
bestaat uit een Verzuimverzekering Conventioneel en een WIA-dekking. 
De verzuimverzekering Conventioneel neemt uw verzuimkosten over en ondersteunt u met doelgerichte activiteiten.
De verzuimverzekering waarmee u zich verzekert tegen uitschieters in uw verzuimkosten.
 
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij u in de buurt.