Personeel aannemen

Gaat het goed met de zaken? Dan wordt het misschien wel tijd om personeel aan te nemen. Dat maakt het makkelijker om bijvoorbeeld meer werk aan te nemen of jouw winkel langer open te houden. Maar het betekent ook dat je een aantal dingen goed moet regelen. Zoals verzekeringen en een veilige en gezonde werkplek voor jouw medewerkers.
Personeel zoeken betekent goed afwegen wat je wilt. Wegen de kosten wel op tegen de opbrengsten? Is een tijdelijke uitzendkracht een optie? Waaraan moeten jouw nieuwe medewerkers voldoen? En het betekent dat je veel moet regelen, zoals belastingen en een goede arbeidsovereenkomst waarin je afspraken over het salaris en pensioen vastlegt.
Als werkgever loop je extra risico. Je kunt bijvoorbeeld aansprakelijk zijn voor schade die jouw medewerkers veroorzaken of voor schade die zij zelf oplopen. Kies daarom voor een goede aansprakelijkheids­verzekering. Hebben jouw medewerkers een lease-auto? Ook daar horen verzekeringen bij. Denk ook aan een verzekering voor de extra apparatuur die je aanschaft en een goede pensioenregeling.

Jouw medewerkers hebben recht op een gezonde en veilige werkplek. Wat je daarvoor moet doen, is vastgelegd in de Arbowet. Daarin staat bijvoorbeeld hoe je moet voorkomen dat jouw medewerkers ziek worden.
Heb je een zieke medewerker? Dan moet je de eerste 2 jaar zijn/haar loon doorbetalen. Je kunt hiervoor een verzuimverzekering afsluiten. Daarna ontvangt de medewerker een uitkering. Dit is een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Deze uitkering kan nogal lager zijn dan het loon dat jouw medewerker eerst kreeg. Je kunt deze achteruitgang tegengaan met verzekeringen. Jouw medewerkers krijgen dan een aanvulling boven op hun WIA-uitkering.
Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.