Een goed pensioen voor jouw werknemers?


Bekijk het Allianz Pensioen
 
Voor de meeste werknemers is pensioen een ver-van-mijn-bed-show. Ze verwachten wel een goed pensioen, maar willen zich er niet in verdiepen. Te ver weg, te moeilijk, te saai. Toch blijkt uit onderzoek dat duidelijke, begrijpelijke en tijdige informatie over het pensioen een positieve invloed heeft op de waardering voor het pensioen. Daarnaast gelden er wettelijke regels voor pensioencommunicatie.

Je bent verplicht jouw werknemers te informeren over hun pensioen. Sinds 1 juli 2015 geldt de Wet pensioencommunicatie. Deze wet heeft als doel de communicatie over pensioen te verbeteren. Het komt erop neer dat de communicatie beter en meer toegespitst moet zijn op de individuele werknemer. De wet geef je als werkgever een spilfunctie in de pensioencommunicatie. Dat betekent:

 • Jouw werknemers mogen van jou verwachten dat ze goed worden geïnformeerd.
 • Je bent verantwoordelijk voor de pensioencommunicatie.

  Je kunt dit wel uitbesteden aan de pensioenuitvoerder, maar je moet wel checken of de communicatie juist is en goed aankomt én of de werknemer de boodschap wel begrijpt.
 • Onderdeel van de Wet pensioencommunicatie is Pensioen 1-2-3. Dit houdt een speciale manier van informeren in: op 3 niveaus. Jouw werknemer bepaalt zelf op welk niveau hij of zij de informatie opneemt:
 •  
 • Op hoofdlijnen.
 • Met toelichting.
 • Gedetailleerd.

Voor jou als werkgever betekent de Wet Pensioencommunicatie een extra verantwoordelijkheid. Allianz ondersteunt jou graag bij deze taak. Wettelijk kunnen wij de verantwoordelijkheid niet van je overnemen, maar wel de uitvoering van de totale communicatie. Uiteraard doen we dat in nauw overleg met jou. Zo zorgen we samen voor pensioenbewuste werknemers, die weten wat ze van de overheid krijgen, wat ze van jou krijgen en wat ze zelf moeten doen.

 • Het is lastig om goede pensioencommunicatie aan te laten slaan. Maar duidelijk is wel dat je aan de volgende voorwaarden moet voldoen om goed door te dringen bij jouw werknemers:
 •  
 • De informatie moet aansluiten op de behoeften en wensen van werknemers.
 • De deelnemers moeten openstaan voor pensioeninformatie.
 •  
 • Dat laatste is het grootste obstakel. Uit onderzoek blijkt dat slecht 1 op de 3 deelnemers openstaat voor informatie over pensioenen, terwijl 2 op de 3 er niets van wil weten. Bij werkgevers die veel over pensioen communiceren ligt het pensioenbewustzijn 20% hoger.
Allianz kent de succesfactoren van pensioencommunicatie en past ze toe. Wij doen er alles aan om jouw werknemer optimaal te informeren. Als je bij ons een pensioenregeling begint of als je een nieuwe werknemer aanmeldt. Elke werknemer krijgt van Allianz een persoonlijke online portal.  Daarop kan jouw werknemer de actuele gegevens van zijn of haar pensioen bij Allianz bekijken en een actueel overzicht van zijn of haar beleggingen. Ook kan jouw werknemer alle pensioengegevens van www.mijnpensioenoverzicht.nl
 importeren en aanvullen met overige financiële gegevens. Met deze informatie kan jouw werknemer met de pensioenplanner eenvoudig diverse scenario’s berekenen: hoe hoog het inkomen is bij eerder, later of gedeeltelijk met pensioen gaan en bij arbeidsongeschiktheid, echtscheiding, uitdiensttreding en overlijden. 

Daarnaast informeert Allianz jouw werknemers  bij het begin van de pensioenregeling en bij wijzigingen. Jaarlijks ontvangt jouw werknemer een overzicht van zijn of haar pensioenregeling met een waarde-overzicht en een uniform pensioenoverzicht (UPO). Op het UPO  staat wat jouw werknemer aan pensioen kan verwachten en wat de beleggingswaarde per 31 december van dat jaar is. Jouw werknemer heeft toegang tot deze documenten via een persoonlijke pensioenkluis op www.allianzpensioenkluis.nl. Via deze kluis is ook alle informatie van Pensioencommunicatie 1-2-3 online beschikbaar. 
Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.