Welke verzekeringen heb ik nodig als ik personeel aanneem?

Personeel aannemen brengt risico’s met zich mee. En er verandert ook voor jou als ondernemer veel. Sommige verzekeringen die jij hebt afgesloten zullen aangepast moeten worden. Er zijn ook verzekeringen die jij nu pas nodig heeft. Bovendien zijn er veel zaken die jij kunt regelen voor jouw personeel, zoals een pensioen of wellicht een auto van de zaak.
Een van de verzekeringen die vrijwel iedere ondernemer afsluit is een aansprakelijkheids­verzekering. Die sluit jij af voor jouw beroep of bedrijf. Soms is dit een verzekering voor jou als zzp’er en niet voor jouw personeel. Dan moet die worden aangepast. Denk ook aan verzekeringen voor jouw spullen. Heb jij bijvoorbeeld meer inventaris omdat er meer werkplekken zijn? Is er meer apparatuur zoals computers of laptops? Denk dan ook aan jouw Elektronicaverzekering.
Personeel aannemen betekent ook dat jij voor de Belastingdienst werkgever bent. Daarom moet jij je daar ook aanmelden als werkgever. Jij bent vanaf dat moment verplicht om loonheffing op het salaris van werknemers in te houden. Over het afdragen van loonheffing of premies voor sociale verzekeringen kan jij meer lezen op de site van de Belastingdienst.
Er zijn veel verzekeringen die jij kunt regelen. Maar ze zijn niet verplicht. Bijvoorbeeld een pensioenregeling of een lease-auto. Bij de auto hoort vaak al een verzekering, maar jij kunt dat ook regelen voor jouw eigen wagenpark. Het pensioenstelsel in Nederland is voor een deel geregeld door de overheid, door de Algemene Ouderdomswet (AOW) en Algemene nabestaandenwet (Anw). Als werkgever kan jij een aanvullende pensioenregeling aanbieden. Als er een cao of bedrijfstakpensioenfonds is, is dat al geregeld. Maar jij kunt ook zelf een regeling aanbieden en afspraken maken over wie welk deel van de premie betaalt. 
Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.