Allianz-volmachtkantoren

Je kan voor het afsluiten van een verzekering bij Allianz terecht bij het onafhankelijke intermediair. Daarnaast werkt Allianz ook samen met gevolmachtigde agenten.

Een gevolmachtigd agent mag namens één of meerdere verzekeraars waarvoor hij volmacht heeft handelingen verrichten die anders voorbehouden zijn aan de verzekeraar zelf, zoals accepteren en afwijzen van verzekeringen, een claim afwikkelen en de financiële afhandeling doen van premie en uitkeringen.
Dit alles uiteraard wel binnen afgesproken kaders en richtlijnen en wettelijke bepalingen.

De gevolmachtigd agent heeft een eigen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)  en een eigen aansluiting bij  het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid), doet dus bijna alles wat een verzekeraar zelf ook doet, maar de verzekeraar zelf blijft risicodrager.

Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.