Verduurzamingstrend in de bouw

Verduurzaming in de bouwsector is een belangrijke uitdaging voor de komende jaren. De bouwsector is verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-uitstoot, het energieverbruik en het grondstoffengebruik in Nederland. Om de klimaatdoelstellingen te halen en de milieu-impact te verminderen, is het nodig om de bouwsector te veranderen. 

Een van de opties is het gebruik van andere materialen die minder belastend zijn voor het milieu. Denk bijvoorbeeld aan hout, bamboe, gerecycled beton of biobased materialen. Deze materialen hebben verschillende voordelen, zoals een lagere CO2-uitstoot, een hogere opslagcapaciteit van koolstof, een langere levensduur of een betere isolatiewaarde. Maar ze hebben ook gevolgen voor de bouwpraktijk, zoals andere ontwerp- en constructie-eisen, en het brengt nieuwe risico's met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het gebruik van nieuwe materialen en technieken, die nog niet goed getest of gecertificeerd zijn. Innovatieve duurzame materialen in de bouw zijn veelbelovend, maar vereisen nog meer onderzoek en testen voor de langere termijn, om hun werkelijke potentieel en impact te  bepalen. Dit kan leiden tot constructiefouten, brandgevaar of milieuschade.
  • Het ontstaan van nieuwe aansprakelijkheden, bijvoorbeeld als een gebouw niet voldoet aan de duurzaamheidseisen of -prestaties die zijn afgesproken met de opdrachtgever of de eindgebruiker.
  • Het veranderen van bestaande risico's, bijvoorbeeld als een gebouw meer blootgesteld wordt aan weersinvloeden of vandalisme door een groenere of opener uitstraling.

Het is raadzaam om je goed te laten voorlichten door uw verzekeringsadviseur bij het gebruik van duurzame bouwmaterialen. 

Je hebt waarschijnlijk al een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), die de schade dekt die je als aannemer veroorzaakt aan personen of zaken van derden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om letselschade, zaakschade en eventueel daaruit voortvloeiende gevolgschade. Als je duurzaam bouwt, kun je echter te maken krijgen met specifieke risico's die niet altijd onder de standaard AVB vallen.

 Voorbeelden hiervan zijn:

  • Schade door het gebruik van nieuwe of onbekende materialen of technieken. Deze kunnen onverwachte gebreken of defecten vertonen, waardoor er schade ontstaat aan het werk zelf of aan andere zaken.
  • Schade door het niet voldoen aan de duurzaamheidseisen of -normen van de opdrachtgever of de overheid. Dit kan leiden tot claims voor herstel, vervanging of schadevergoeding.
  • Schade door het niet nakomen van de garanties of prestaties die je belooft met betrekking tot de duurzaamheid van het werk. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de energiebesparing, de CO2-uitstoot of de levensduur van het werk.

Naast de AVB heb je waarschijnlijk ook een of meerdere van onderstaande verzekeringen afgesloten. Voor deze verzekeringen geldt ook, dat het raadzaam is om je  hierover goed te laten informeren door je verzekeringsadviseur zodra je duurzaam gaat bouwen. Zodat je, met een gerust hart kunt profiteren van de kansen die dit biedt. Het gaat dan in de meeste gevallen om:

  • Een constructieverzekering (CAR) die de schade aan het werk zelf dekt tijdens de bouwperiode en ook onverwachte gebreken of defecten van duurzame materialen dekt. 
  • Een milieuschadeverzekering (MSV) die de schade dekt die je veroorzaakt aan het milieu of aan derden door een plotselinge of geleidelijke verontreiniging.
  • Een werkmaterieelverzekering. Wellicht investeer je ook in het verduurzamen van je werkmaterieel. Denk bijvoorbeeld aan machines die minder brandstof verbruiken, minder CO2 uitstoten of minder geluidsoverlast veroorzaken.  

Door duurzaam te bouwen kun je je reputatie versterken, je klanttevredenheid vergroten en je concurrentiepositie verbeteren. Bovendien draag je bij aan een betere wereld voor nu en voor later.

Meer informatie over verduurzaming in de bouw vind je hier.