Veilig werken in de bouw

De bouwsector kampt al jaren met een tekort aan gekwalificeerd personeel. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit, de planning en de kosten van de bouwprojecten. Maar ook voor het risico van veilig werken op de bouwplaats. Hoe zit dat precies?

Een van de oorzaken van de schaarste aan personeel in de bouw is de vergrijzing. Veel ervaren vakmensen gaan met pensioen en er is onvoldoende instroom van jonge talenten. Dit leidt tot een verlies aan kennis en vaardigheden, die essentieel zijn voor het waarborgen van de veiligheid op de werkvloer.

Een andere oorzaak is de conjunctuur. De bouwsector is gevoelig voor economische schommelingen. In tijden van crisis worden er minder bouwopdrachten verstrekt en moeten veel bouwbedrijven bezuinigen of zelfs failliet gaan. Dit heeft een negatief effect op het personeelsbestand en de motivatie van de werknemers.

Een derde oorzaak is de complexiteit van de bouwprojecten. Door de toenemende vraag naar duurzaamheid, innovatie en maatwerk worden de bouwprojecten steeds ingewikkelder en uitdagender. Dit vraagt om meer samenwerking, coördinatie en communicatie tussen de verschillende partijen die bij het bouwproces betrokken zijn. Dit vergt ook meer flexibiliteit, creativiteit en probleemoplossend vermogen van het personeel.

Al deze factoren dragen bij aan een hoger risico van onveilig werken in de bouw. Onveilig werken kan leiden tot ongevallen, schade, vertragingen, boetes en reputatieschade. Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat je als aannemer investeert in het werven, opleiden en behouden van voldoende en bekwaam personeel. Ook is het belangrijk dat je een cultuur van veiligheid creëert en stimuleert, waarbij iedereen zich bewust is van de risico's en verantwoordelijkheden op de bouwplaats.

Hieronder vindt u een aantal praktische tips om veilig te werken:

 • Gebruik van juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
  Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn essentieel om zich te beschermen tegen de risico's die je tegenkomt op de werkplek. Denk bijvoorbeeld aan een helm, veiligheidsbril, handschoenen, schoenen, gehoorbescherming en ademhalingsbescherming.
 • Het opvolgen van de veiligheidsvoorschriften en instructies
  Elk bedrijf in de installatie- of bouwsector moet beschikken over een veiligheidsbeleid en een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Deze documenten bevatten de veiligheidsvoorschriften en instructies die moeten worden opgevolgd om veilig te werken. 
 • Samenwerken met collega's.
  Veilig werken is een gedeelde verantwoordelijkheid. Niet alleen voor de eigen veiligheid, maar ook voor die van collega's. Van belang is goed samenwerken als een team en duidelijke onderlinge communicatie.  Werknemers moeten elkaar aanspreken op onveilig gedrag en eventuele onveilige situaties of incidenten aan de leidinggevende of de preventiemedewerker doorgeven.
 • Schoonhouden van de werkplek
  Een schone en opgeruimde werkplek draagt bij aan een veilige werkomgeving. Zoals het opruimen van gereedschap, materialen en afval en ervoor zorgen dat er geen obstakels of struikelgevaren zijn. 

Veilig werken in de installatie- of bouwsector is niet alleen een kwestie van regels volgen, maar ook van gezond verstand, aandacht en respect. 

Meer informatie over veilig werken in de bouw kan je hier vinden.