De impact van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) 

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) is een ingrijpende verandering voor de bouwsector, die nieuwe kansen maar ook nieuwe uitdagingen biedt. Deze wet heeft als doel om de kwaliteit van het bouwen te verbeteren en de positie van de consument te versterken. De Wkb brengt echter ook nieuwe aansprakelijkheidsrisico's met zich mee voor u als aannemer of installateur.  Het is raadzaam om u hierover te laten informeren door uw verzekeringsadviseur. 
De Wkb introduceert een nieuw stelsel van kwaliteitsborging, waarbij een onafhankelijke kwaliteitsborger toezicht houdt op de naleving van de bouwtechnische voorschriften. De kwaliteitsborger moet een dossier beheer bouwwerk (dbb) opstellen, waarin alle relevante informatie over het bouwproject wordt vastgelegd. Het dbb moet bij de oplevering aan de opdrachtgever worden overhandigd. De Wkb wijzigt ook de aansprakelijkheidsregeling voor aannemers. Volgens de huidige wetgeving is de aannemer na de oplevering alleen aansprakelijk voor gebreken die hij kende of had moeten kennen, of die niet voldoen aan de overeenkomst. De Wkb schrapt deze beperking en bepaalt dat de aannemer na de oplevering ook aansprakelijk blijft voor alle gebreken die bij de oplevering niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan hem zijn toe te rekenen. Bovendien moet de aannemer de opdrachtgever informeren over zijn verzekering voor het herstel van gebreken.

Deze nieuwe regels kunnen leiden tot meer claims en hogere schadevergoedingen voor jou als aannemer. Hieronder staan enkele tips om deze aansprakelijkheidsrisico's te beperken:

  • Zorg voor een duidelijke en volledige overeenkomst met de opdrachtgever, waarin alle afspraken over de kwaliteit, het ontwerp, de planning, de prijs en de garanties zijn vastgelegd.
  • Maak goede afspraken met de kwaliteitsborger over zijn rol, verantwoordelijkheden en vergoeding. Controleer of de kwaliteitsborger beschikt over de juiste certificaten en verzekeringen.
  • Werk nauw samen met de kwaliteitsborger en zorg voor een goede communicatie en documentatie tijdens het bouwproces. Volg zijn aanwijzingen op en los eventuele tekortkomingen zo snel mogelijk op.
  • Zorg voor een zorgvuldige oplevering van het bouwwerk, waarbij alle gebreken worden geregistreerd en hersteld.
  • Zorg tot slot voor een adequate verzekering voor jouw aansprakelijkheid na oplevering. Controleer of jouw polis voldoet aan de eisen van de Wkb en of je voldoende gedekt bent voor mogelijke schadeclaims.  

Ga voor meer informatie over de aansprakelijkheidsrisico’s naar jouw verzekeringsadviseur. Meer informatie over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) kun je hier vinden.