De vaste premie die jij als werkgever betaalt, beleggen we voor het Allianz Pensioen en het Allianz PPI Pensioen in beleggingsfondsen om het pensioenkapitaal voor werknemers op te bouwen. Van dat pensioenkapitaal kopen de werknemers op hun pensioendatum een levenslange pensioenuitkering aan. Werknemers hoeven absoluut geen beleggingsexperts te zijn; wij maken het hen gemakkelijk met onze lifecycles en helpen hen bij hun keuzes die ze tussentijds moeten maken. Wij zorgen met een uitgekiende mix tussen risico en rendement in deze zogeheten lifecycle voor een, volgens ons, goede verhouding tussen risico en rendement (Een lifecycle is een beleggingsmix die we afhankelijk van het risicoprofiel en de leeftijd invullen voor elke werknemer).

Ons doel is om voor alle werknemers zo veel mogelijk pensioenkapitaal op te bouwen. En dat kan door te beleggen. Wij beleggen de pensioenpremie in beleggingsfondsen. Maar beleggen betekent risico. Terwijl je ook zekerheid wilt voor je pensioen. Niet iedere werknemer wil of kan even veel risico nemen. Daarom zijn er drie verschillende risicoprofielen: defensief, neutraal en offensief.

Bij Allianz beleggen we via lifecycles. Daarbij stemmen wij het beleggingsrisico af op de levensfase van de werknemer. Hoe korter de periode tot het pensioen, hoe minder risicovol de beleggingen. Dit doen we door stap voor stap de risicovolle beleggingen (bijvoorbeeld aandelen) te vervangen door relatief veilige beleggingen (bijvoorbeeld obligaties). Zo beschermen we het opgebouwde pensioenkaptaal voor eventuele marktrisico’s.

Scroll horizontaal om meer te zien

Risicoprofiel Lifecycle
Defensief Allianz Lifecycle Defensief
Neutraal Allianz Lifecycle Neutraal
Offensief Allianz Lifecycle Offensief

Op basis van onderstaande beleggingsbeliefs stellen we de lifecycles samen en toetsen we ze jaarlijks.

  • Allianz is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en vertaalt dit naar de beleggingen in de lifecycles.
  • Het nemen van beleggingsrisico is noodzakelijk om de pensioendoelstelling te halen.
  • Een goede spreiding over verschillende beleggingscategorieën levert op lange termijn een hoger pensioenresultaat met minder risico.
  • Actief beleggen voegt geen waarde toe.
  • Een geleidelijke afbouw van het beleggingsrisico is belangrijk om het te beperken. En daar beginnen we op tijd mee.
  • Op jonge leeftijd kan het beleggingsrisico hoog zijn omdat er nog voldoende tijd is tot de pensioendatum. Op latere leeftijd bouwen we het beleggingsrisico af en sorteren we zo nodig voor op doorbeleggen.
  • Het veiligstellen van de pensioenuitkering in de laatste jaren voor de pensioendatum is belangrijk. Afdekking van het renterisico in de periode voor de pensioendatum kan het best plaatsvinden met fysieke obligaties (geen derivaten).

Het Allianz Pensioen en het Allianz PPI Pensioen zijn zogeheten 2e pijler producten. Dat betekent dat het producten zijn bedoeld voor de oude dag van werknemers. Daar hoort een vastgestelde beleggingshorizon bij. Bij de ontwikkeling van beide producten hebben we, volgens ons, een juiste balans tussen risico en rendement weten te vinden. Deze beleggingsmix vullen we, afhankelijk van de leeftijd en het risicoprofiel, voor elke periode met een vastgestelde verhouding tussen verschillende beleggingscategorien in.

Bij de samenstelling van deze beleggingsmix hebben we een classificatie volgens artikel 8 SFDR voor ogen. De 3 beschikbare fondsen die onderdeel uitmaken van deze lifecycle zijn allemaal geclassificeerd als artikel 8 SFDR. Dat betekent dat wij er voor zorgen dat onze assetmanagers performance, risicomanagement en ESG-criteria combineren in de fondsen die we van hen afnemen.

Bij de selectie van fondsen voor het product werd echter een essentieel element niet in aanmerking genomen. Namelijk dat het fonds negatieve effecten zou moeten hebben.

Concreet betekent dit dat de procentuele uitkering van elk fonds afhangt van de leeftijd van de deelnemer. Hoe dichter de deelnemer bij de pensioengerechtigde leeftijd komt, hoe defensiever de geselecteerde beleggingen in onze pensioenproducten worden. Daarom beleggen wij in minimaal één van de beleggingsmogelijkheden die in onderstaande lijst onder artikel 8 staan. Afhankelijk van de leeftijd van de werknemer, varieert de ESG-beleggingsoptie tijdens de looptijd van het contract. Het contract zal echter altijd een belegging bevatten met ESG-criteria (artikel 8 SFDR) en zal eindigen op de wettelijke pensioenleeftijd aangezien het een 2de pijlercontract is.

Bekijk voor een overzicht van de beleggingsfondsen.  Daar kunt u de fondskenmerken terug vinden. Wilt u weten wat de rendementen zijn geweest? Kijk dan hier.

Als werkgever kun je jouw werknemers de optie van Zelf Beleggen bieden. Daarmee stellen werknemers zelf hun beleggingsmix samen uit de selectie van beleggingsfondsen van Allianz. Bij Zelf Beleggen is de werknemer zelf verantwoordelijk voor het samenstellen en aanpassen van de beleggingsmix en voor het beleggingsrisico. Jaarlijks informeren wij de werknemer of zijn keuze nog aansluit op zijn risicoprofiel.

Werknemers kunnen na hun pensioendatum doorbeleggen. Dat biedt meer kans op een hogere pensioenuitkering. Wel betekent het een variabele pensioenuitkering in plaats van een vaste pensioenuitkering. Doorbeleggen is dus niet geschikt voor werknemers die zekerheid zoeken.

Een werknemer die na de pensioendatum wil doorbeleggen, kan nu al kiezen voor speciale lifecycles. Met deze speciale lifecycles sorteert de werknemer alvast voor op doorbeleggen na de pensioendatum. Een definitieve keuze hoeft hij pas te maken als hij met pensioen gaat. Ook bij deze lifecycles zijn er drie verschillende risicoprofielen: defensief, neutraal en offensief.

Scroll horizontaal om meer te zien

Risicoprofiel Lifecycle
100% vast
Lifecycle
75% vast
Lifecycle
50% vast
Lifecycle
25% vast
Lifecycle
0% vast
Defensief Allianz Lifecycle Defensief Allianz Lifecycle Defensief (25% doorbeleggen)      
Neutraal Allianz Lifecycle Allianz Lifecycle Neutraal (25% doorbeleggen) Allianz Lifecycle Neutraal (50% doorbeleggen)    
Offensief Allianz Lifecycle Offensief Allianz Lifecycle Offensief (25% doorbeleggen) Allianz Lifecycle Offensief (50% doorbeleggen) Allianz Lifecycle Offensief (75% doorbeleggen) Allianz Lifecycle Doorbeleggen
Wil je contact met ons? Via de chat krijg je het snelst je antwoord. Wil je toch liever telefonisch een medewerker spreken? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.