De vaste premie die jij als werkgever betaalt, beleggen we voor het Allianz Pensioen en het Allianz PPI Pensioen in beleggingsfondsen om het pensioenkapitaal voor werknemers op te bouwen. Van dat pensioenkapitaal kopen de werknemers op hun pensioendatum een levenslange pensioenuitkering aan. Werknemers hoeven absoluut geen beleggingsexperts te zijn; wij maken het hen gemakkelijk met onze lifecycles en helpen hen bij hun keuzes die ze tussentijds moeten maken. Wij zorgen met een uitgekiende mix tussen risico en rendement in deze zogeheten lifecycle voor een, volgens ons, goede verhouding tussen risico en rendement (Een lifecycle is een beleggingsmix die we afhankelijk van het risicoprofiel en de leeftijd invullen voor elke werknemer).

Ons doel is om voor alle werknemers zo veel mogelijk pensioenkapitaal op te bouwen. En dat kan door te beleggen. Wij beleggen de pensioenpremie in beleggingsfondsen. Maar beleggen betekent risico. Terwijl je ook zekerheid wilt voor je pensioen. Niet iedere werknemer wil of kan even veel risico nemen. Daarom zijn er drie verschillende risicoprofielen: defensief, neutraal en offensief.

Bij Allianz beleggen we via lifecycles. Daarbij stemmen wij het beleggingsrisico af op de levensfase van de werknemer. Hoe korter de periode tot het pensioen, hoe minder risicovol de beleggingen. Dit doen we door stap voor stap de risicovolle beleggingen (bijvoorbeeld aandelen) te vervangen door relatief veilige beleggingen (bijvoorbeeld obligaties). Zo beschermen we het opgebouwde pensioenkaptaal voor eventuele marktrisico’s.

Scroll horizontaal om meer te zien

Risicoprofiel Lifecycle
Defensief Allianz Lifecycle Defensief
Neutraal Allianz Lifecycle Neutraal
Offensief Allianz Lifecycle Offensief

Op basis van onderstaande beleggingsbeliefs stellen we de lifecycles samen en toetsen we ze jaarlijks.

  • Allianz is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en vertaalt dit naar de beleggingen in de lifecycles.
  • Het nemen van beleggingsrisico is noodzakelijk om de pensioendoelstelling te halen.
  • Een goede spreiding over verschillende beleggingscategorieën levert op lange termijn een hoger pensioenresultaat met minder risico.
  • Actief beleggen voegt geen waarde toe.
  • Een geleidelijke afbouw van het beleggingsrisico is belangrijk om het te beperken. En daar beginnen we op tijd mee.
  • Op jonge leeftijd kan het beleggingsrisico hoog zijn omdat er nog voldoende tijd is tot de pensioendatum. Op latere leeftijd bouwen we het beleggingsrisico af en sorteren we zo nodig voor op doorbeleggen.
  • Het veiligstellen van de pensioenuitkering in de laatste jaren voor de pensioendatum is belangrijk. Afdekking van het renterisico in de periode voor de pensioendatum kan het best plaatsvinden met fysieke obligaties (geen derivaten).

Het Allianz Pensioen en het Allianz PPI Pensioen zijn zogeheten 2e pijler producten. Dat betekent dat het producten zijn bedoeld voor de oude dag van werknemers. Daar hoort een vastgestelde beleggingshorizon bij. Bij de ontwikkeling van beide producten hebben we, volgens ons, een juiste balans tussen risico en rendement weten te vinden. Deze beleggingsmix vullen we, afhankelijk van de leeftijd en het risicoprofiel, voor elke periode met een vastgestelde verhouding tussen verschillende beleggingscategorieën in.

Bij de samenstelling van deze beleggingsmix hebben we een classificatie volgens artikel 8 SFDR voor ogen. De drie beschikbare fondsen van beheerder Cardano, die onderdeel uitmaken van deze lifecycle, zijn allemaal minimaal geclassificeerd als artikel 8 SFDR. Dat betekent dat wij er voor zorgen dat onze assetmanagers performance, risicomanagement en ESG-criteria combineren in de fondsen die we van hen afnemen, maar dat deze fondsen geen duurzame beleggingsdoelstellingen hebben. De procentuele deelname in elk fonds hangt af van de leeftijd van de deelnemer. Wij beleggen echter altijd in minimaal één van de drie beleggingsmogelijkheden van Cardano. Ongeacht de precieze samenstelling belegt de deelnemer dus altijd in een fonds met ESG-criteria.

Over de fondsen van Cardano

Je belegt bij Cardano in een combinatie van drie beleggingsfondsen. Elk beleggingsfonds heeft zijn eigen doel:

  • Het Allianz Return Fund heeft als doel om rendement te maken.
  • Het Allianz Balanced Fund heeft als doel om naarmate richting de pensioendatum minder risicovol te beleggen. Met toch een uitzicht op een positief rendement.
  • Het Allianz Matching Fund heeft als doel om de uiteindelijke pensioenuitkering te stabiliseren.

Wij hebben onszelf verplicht om de CO2-uitstoot van onze beleggingsportefeuilles tot nul terug te brengen. Voor eind 2024 is het doel om de CO2-uitstoot van onze beleggingsportefeuille met 25% te verminderen (vergeleken met 2019). Wil je meer informatie over hoe we klimaatverandering aanpakken? Of hoe we een maatschappelijke impact willen uitoefenen? Kijk hier voor meer informatie.  

Omdat Cardano hier op heel veel onderdelen (fossiele brandstoffen, mensenrechten en andere ESG-issues) hetzelfde over denkt als Allianz, ligt een samenwerking voor de hand.

Cardano heeft als beheerder van de beleggingsfondsen een ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’. Indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheid die van toepassing zijn op productniveau zijn per fonds opgenomen in de duurzaamheids-gerelateerde informatie, maar ook in de precontractuele duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het prospectus. Scores op deze indicatoren worden per fonds opgenomen in de periodieke duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het jaarverslag van dat fonds. Daarom publiceert Cardano geen ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’ op productniveau, oftewel per fonds. Voor de ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’ van Allianz kijk hier.

Bekijk voor een overzicht van de beleggingsfondsen.  Daar kunt u de fondskenmerken terug vinden. Wilt u weten wat de rendementen zijn geweest? Kijk dan hier.

Als werkgever kun je jouw werknemers de optie van Zelf Beleggen bieden. Daarmee stellen werknemers zelf hun beleggingsmix samen uit de selectie van beleggingsfondsen van Allianz. Bij Zelf Beleggen is de werknemer zelf verantwoordelijk voor het samenstellen en aanpassen van de beleggingsmix en voor het beleggingsrisico. Jaarlijks informeren wij de werknemer of zijn keuze nog aansluit op zijn risicoprofiel.

Werknemers kunnen na hun pensioendatum doorbeleggen. Dat biedt meer kans op een hogere pensioenuitkering. Wel betekent het een variabele pensioenuitkering in plaats van een vaste pensioenuitkering. Doorbeleggen is dus niet geschikt voor werknemers die zekerheid zoeken.

Een werknemer die na de pensioendatum wil doorbeleggen, kan nu al kiezen voor speciale lifecycles. Met deze speciale lifecycles sorteert de werknemer alvast voor op doorbeleggen na de pensioendatum. Een definitieve keuze hoeft hij pas te maken als hij met pensioen gaat. Ook bij deze lifecycles zijn er drie verschillende risicoprofielen: defensief, neutraal en offensief.

Scroll horizontaal om meer te zien

Risicoprofiel Lifecycle
100% vast
Lifecycle
75% vast
Lifecycle
50% vast
Lifecycle
25% vast
Lifecycle
0% vast
Defensief Allianz Lifecycle Defensief Allianz Lifecycle Defensief (25% doorbeleggen)      
Neutraal Allianz Lifecycle Allianz Lifecycle Neutraal (25% doorbeleggen) Allianz Lifecycle Neutraal (50% doorbeleggen)    
Offensief Allianz Lifecycle Offensief Allianz Lifecycle Offensief (25% doorbeleggen) Allianz Lifecycle Offensief (50% doorbeleggen) Allianz Lifecycle Offensief (75% doorbeleggen) Allianz Lifecycle Doorbeleggen
Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.