Over Allianz Premie Pensioen Instelling B.V.

Allianz heeft per 1 augustus 2021 Rabo PGGM PPI overgenomen. De nieuwe naam wordt Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. Lees ook het persbericht. Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. is een besloten vennootschap met een vergunning voor een premie pensioen instelling (PPI). Net als een pensioenfonds en een pensioenverzekeraar is een PPI een pensioenuitvoerder, die pensioenregelingen uitvoert en pensioenvermogen opbouwt. Dekkingen voor overlijden en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid zijn verzekerd bij Allianz Nederland Levensverzekering. Cardano beheert de beleggingen.

Bestuur en Toezicht

Het bestuur van Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. behartigt de belangen van deelnemers en werkgevers. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregelingen, zoals de sturing en monitoring van aan partners uitbestede processen en de kwaliteit van de dienstverlening. Het bestuur moet daarbij voldoen aan de eisen en principes die gesteld worden aan bestuurders van financiële ondernemingen. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft daarom getoetst of wordt voldaan aan de eisen van deskundigheid, betrouwbaarheid en integriteit door het bestuur en de Raad van Commissarissen.

Het bestuur van Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. bestaat uit de volgende personen:

  • De heer K. Boerendonk (voorzitter)
  • De heer M. Brussen
  • De heer K. Lagemaat
  • De heer A. Deurloo
  • De heer M. Vreven

De Raad van Commissarissen ziet toe op het functioneren van het bestuur. De Raad van Commissarissen van Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. bestaat uit de volgende personen: 

  • Mevrouw K. van den Eynde (voorzitter)
  • Mevrouw I. van den Bosch
  • De heer T. Veerman
  • Mevrouw H. Portegies

De Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. heeft een vergunning voor een premie pensioen instelling (PPI). Een PPI moet zich houden aan de regels die geformuleerd zijn in de Wet Financieel Toezicht en de Pensioenwet. Hierop wordt toezicht gehouden door DNB. DNB controleert verder of de beleggingen verantwoord gebeuren en of het algehele financiële beheer van de PPI deugdelijk is. DNB ziet erop toe dat de belangen van de deelnemers en gewezen deelnemers goed gewaarborgd zijn. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) let erop dat Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. goed en helder communiceert met alle belanghebbenden. Een externe accountant controleert de administratie en de jaarrekening van Allianz Premie Pensioen Instelling B.V.

Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.