Oudere ondernemer peinst er niet over om te stoppen
 

  • Belastingverlaging en minder regulering van de overheid hoog op het verlanglijstje
  • Cybercriminaliteit baart veel groot-mkb’ers zorgen

Ondernemers zijn zeer gedreven en leggen het bijltje er nog lang niet bij neer. De ambitieuze zelfstandige ziet zichzelf nog lang doorwerken: slechts 5% denkt voor zijn 60e te stoppen. Bijna vier op de tien (39%) verwachten zelfs na hun 68e nog werkzaam te zijn.

Ondernemers denken hun pensionering te kunnen bekostigen met een pensioen (49%), spaargeld (45%) of verkoop van hun bedrijf (33%). Zzp’ers leunen hierbij veel meer op de inkomsten van hun partner dan mkb’ers en veel minder op de verkoop van hun bedrijf. Naarmate ondernemers ouder zijn, denken ze het stoppen met werken in meerdere mate te kunnen financieren met een pensioen: 39% tot 34 jaar tegen 72% bij 65-plussers.

Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz naar de diepere drijfveren, zorgen en afwegingen van ondernemers. In het onderzoek werden 514 zzp’ers en mkb-ondernemers over hun ondernemerschap ondervraagd.

Lang doorwerken gewenst in grote steden

Hoewel ondernemers er zelf nog lang niet aan denken om te stoppen, vinden zij het niet altijd nodig dat iedereen doorwerkt tot een hogere leeftijd om de economie draaiende te krijgen en te houden; slechts een klein deel van de Nederlandse ondernemers (26%) vindt dit van belang. Opvallend zijn de regionale verschillen: zo vindt slechts 15% van de ondernemers in Zuid-Nederland langer doorwerken noodzakelijk, tegen 42% van de ondernemers in de drie grote steden.

Minder belasting en minder overheidsregulering zijn prio’s

Belastingverlaging voor ondernemers (53%) en minder regulering van de overheid (40%) staan hoog op het prioriteitenlijstje van ondernemers voor het nieuwe kabinet. Vooral zzp’ers en klein-mkb’ers willen snel belastingverlaging doorgevoerd zien.

Mkb–bedrijven met 50 tot 250 werknemers lijken het meest last te hebben van de wetgeving. Maar liefst 18% van deze bedrijven heeft daardoor in het verleden al eens opdrachten moeten weigeren.

Ruim een kwart van de ondernemers (27%) stelt dat de overheid meteen een verplichte collectieve basisverzekering voor zzp’ers in het leven moet roepen. Groot-mkb’ers hechten meer waarde aan het stimuleren van elektrisch rijden en subsidieregelingen voor innovatie en duurzaamheid. Versoepeling van het ontslagrecht ziet 47% van de ondernemers als een goed idee om de economie te stimuleren.

Cybercriminaliteit heeft negatieve invloed op ondernemen

Een hack, phishing, online identiteitsfraude of andere vormen van cybercriminaliteit komen steeds vaker voor. Dat merkt ook de ondernemer. Twee op de vijf ondernemers (40%) geven aan dat cybercriminaliteit een negatieve invloed heeft op het ondernemerschap. Andere actuele thema’s die de ondernemer eerder schaden dan baten en die hij als negatief ervaart, zijn de toename van files (27%), goedkope buitenlandse krachten (23%) en de macht van multinationals (22%). Als het gaat om vergrijzing zijn het vooral de jongere ondernemers (37%) die dit zien als ontwikkeling met een negatieve invloed op hun onderneming.

De houding tegenover vrouwen aan de top verschilt sterk per leeftijdsgroep. Bijna de helft (49%) van de ondernemers tussen de 18 en 34 jaar ziet vrouwen aan de top als een positieve invloed voor de onderneming, terwijl slechts 26% van de 65-plussers dit als positieve invloed ziet.

Scroll horizontaal om meer te zien

Thema

Percentage als negatieve invloed

1. Cybercriminaliteit

40%

2. Toename files

27%

3. Goedkope buitenlandse krachten

23%

4. Macht van multinationals

22%

5. Vergrijzing

19%

6. Robotisering

16%

7. Social media

15%

8. Snel veranderende markten

15%

9. Automatisering & digitalisering

8%

10. Deeleconomie

7%

11. Mvo-beleid

7%

12. Vrouwen aan de top

4%

Over het onderzoek

In het onderzoek stelde Allianz zzp’ers en mkb-ondernemers uiteenlopende vragen over hun diepere drijfveren, zorgen en afwegingen ten aanzien van hun bedrijf en het ondernemerschap in bredere zin. Deelnemers kregen onder meer vragen over de werk-privébalans, werkstress en trends zoals robotisering en cybercriminaliteit. Er namen in totaal 514 zzp’ers en mkb’ers deel aan het onderzoek.

Infographic

Bovenstaande infographic is te downloaden in hoge resolutie door erop te klikken.