Verzekerd bedrag van mijn bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering. Wat moet ik kiezen?

Voor veel verzekeringen moet je een verzekerd bedrag kiezen. Soms is dat afhankelijk van de waarde van wat je wilt verzekeren, zoals je inventaris of je auto. Maar soms is het verzekerd bedrag niet afhankelijk van je bezit, of van bijvoorbeeld je omzet. Dat geldt ook voor een bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering. Hoe bepaal je dan het verzekerd bedrag van je bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering?
Een bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering is bedoeld om een schade te betalen waarvoor je met je bedrijf aansprakelijk bent. Dat kun je natuurlijk niet zomaar vooraf inschatten. Het verzekerde bedrag bij een bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering is het maximale bedrag dat een verzekeraar uitkeert.
Je vindt op je polis altijd minimaal twee verzekerde bedragen. Het ene bedrag is bedoeld om aan te geven hoeveel de verzekeraar uitkeert bij een schade. Dit is het verzekerd bedrag per aanspraak. Het andere bedrag laat zien wat een verzekeraar maximaal per jaar betaalt, of ook wel het verzekerd bedrag per jaar. Vaak is dat het dubbele van het verzekerd bedrag per aanspraak.
Bij een bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering kun je vaak kiezen uit een paar opties voor het verzekerd bedrag. Meestal betekent dat dat je kunt kiezen uit een verzekerd bedrag van € 1.250.000,- en € 2.500.000,-. Daarmee is het verzekerd bedrag per verzekeringsjaar dus vaak € 2.500.000,- en € 5.000.000,- (het dubbele).
Dat lijken natuurlijk enorme bedragen en vaak zal dat ook ruim voldoende zijn. Toch zijn er situaties waarin je rekening moet houden met heel hoge schades. Bijvoorbeeld als je een brand- of waterschade veroorzaakt bij iemand anders. Ook al betaalt de (brand)verzekeraar, die schade kan wel op jou verhaald worden. Natuurlijk alleen als je aansprakelijk bent, en daar kun je je gelukkig voor verzekeren met een bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering. Want zeker brandschades kunnen hoog oplopen; per jaar zijn er zo’n 150 branden waarvan de schade meer dan € 1.000.000,- is. Een verzekerd bedrag van € 1.250.000,- kan dan ook snel te laag zijn.
De meeste verzekeraars geven je de mogelijkheid zelf een verzekerd bedrag bij de bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering te kiezen. Vaak kun je kiezen uit de twee opties die hierboven staan. Maar je bent niet verplicht om een bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering af te sluiten.
Wel kan het zo zijn dat een klant of opdrachtgever bepaalde eisen stelt met betrekking tot een aansprakelijkheids­verzekering. Soms gaat het daarbij om wat er verzekerd is, zoals letselschade, maar soms ook om het verzekerde bedrag. Zeker als je zzp’er bent, is het belangrijk om daarover afspraken te maken met je opdrachtgever. En sluit je je aan bij een branche- of beroepsvereniging? Kijk dan ook naar de eisen die zij stellen aan verzekeringen. Vergeet daarbij ook een eventuele beroepsaansprakelijkheids­verzekering niet.
Twijfel je nog over het juiste verzekerde bedrag? Realiseer je dan ook dat het verschil in premie tussen de verschillende verzekerde bedragen vaak klein is. Vraag je daarom af of je dat wilt besparen of liever gaat voor zekerheid. Uiteraard kun je ook altijd advies vragen over de verzekeringen en verzekerde bedragen die passen bij jouw bedrijf.