Welk verzekerd bedrag moet ik kiezen voor mijn avb?

Voor veel verzekeringen moet je een verzekerd bedrag kiezen. Maar hoe kies je het juiste bedrag? Dat is vaak afhankelijk van de waarde van wat je wilt verzekeren, zoals je inventaris of je auto. Maar soms staat het verzekerd bedrag los van je bezit of van je omzet. Dat geldt ook voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Hoe bepaal je dan het verzekerd bedrag?

Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bescherm je je tegen schade waarvoor je bedrijf aansprakelijk is. De kosten van die schade kun je natuurlijk niet zomaar vooraf inschatten. Het verzekerd bedrag bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is het maximale bedrag dat wij als verzekeraar uitkeren.

Je vindt op je polis minimaal 2 verzekerde bedragen. Het ene bedrag geeft aan hoeveel de verzekeraar maximaal uitkeert bij een schade. Dit is het verzekerd bedrag per aanspraak. Het andere bedrag – het verzekerd bedrag per jaar – geeft aan wat wij maximaal per jaar betalen. 

Bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heb je vaak enkele opties voor het verzekerd bedrag. Meestal kun je kiezen uit een verzekerd bedrag van € 1.250.000,- en € 2.500.000,- per aanspraak. Het verzekerd bedrag per verzekeringsjaar is dan het dubbele ervan: € 2.500.000,- en € 5.000.000,-.

Dat lijken enorme bedragen en vaak zijn ze ook ruim voldoende. Toch zijn er voorvallen waarin je rekening moet houden met hogere schadebedragen. Bijvoorbeeld als je een brand- of waterschade veroorzaakt bij iemand anders. Ook kan de (brand)verzekeraar die schade op jou verhalen, als je ervoor aansprakelijk bent. En daar kun je je voor verzekeren met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Want zeker de kosten van brandschades kunnen hoog oplopen. Per jaar zijn er zo’n 150 branden met een schade van meer dan een miljoen. Een verzekerd bedrag van € 1.250.000,- kan dan ook snel te laag zijn.

Bij de meeste verzekeraars kun je zelf het verzekerd bedrag voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kiezen: € 1.250.000,- of € 2.500.000,- per aanspraak. Maar je bent niet verplicht om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Wel kan een klant of opdrachtgever eisen stellen aan je aansprakelijkheidsverzekering. Soms gaat het daarbij om wat er verzekerd is, zoals letselschade, maar soms ook om het verzekerd bedrag. Zeker als je zzp’er bent, is het belangrijk om daarover afspraken te maken met je opdrachtgever. En sluit je je aan bij een branche- of beroepsvereniging? Kijk dan ook naar de eisen die zij stellen aan verzekeringen. Vergeet daarbij ook een eventuele beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet.
Twijfel je over het juiste verzekerde bedrag? Bedenk dan dat het premieverschil tussen de verzekerde bedragen vaak klein is. En vraag je af of je dat wilt besparen of liever gaat voor zekerheid. Uiteraard kun je altijd advies vragen over het juiste verzekerde bedrag voor jouw bedrijf. Neem daarvoor contact op met je verzekeringsadviseur of met een onafhankelijk adviseur in de buurt