Ondernemersrisico’s: wel of niet verzekeren?

Bij ondernemen hoort risico’s nemen. Welke risico’s dat zijn, hangt af van wat je doet. Lever je een product? Dan kan dat misschien schade veroorzaken bij de koper van je product. Geef je advies? Dan bestaat de kans dat je advies niet zo goed uitpakt en dat je klant financiële schade heeft. Gelukkig kun je zelf veel doen om ondernemersrisico’s te beperken of zelfs uit te sluiten: met goed risicomanagement. Dan kom je niet voor verrassingen te staan.
Risicomanagement begint met het inventariseren van alle risico’s. Daarvoor zijn veel hulpmiddelen beschikbaar, bijvoorbeeld op www.rie.nl. Daar vind je hoe je een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) maakt. Soms is zo’n RI&E zelfs verplicht. In ieder geval als je personeel in dienst hebt.
Bedenk bij elk risico wat de impact is en wat de kans is dat het voorkomt. Op basis daarvan bepaal je wat het belangrijkste risico is. Maar ook wat je doet met het risico: zelf dragen of niet. Neem het risico dat je laptop stuk gaat. Dat kun je meestal zelf wel dragen, zeker als je zorgt voor een speciaal potje voor dit risico. Sommige risico’s zijn juist te groot om zelf te dragen, bijvoorbeeld als je bedrijfspand afbrandt. Dan kun je ervoor kiezen het risico over te dragen en een gebouwenverzekering af te sluiten.
Kies je ervoor om een ondernemersrisico zelf te dragen? Dan  loont het zeker om een risico te verminderen door preventiemaatregelen te nemen. Denk aan de aanschaf van een brandmeldinstallatie, een beveiligingskabel aan je laptop of diefstalbeveiliging. Kun je zulke maatregelen niet nemen? Dan zit er niets anders op dan het risico te accepteren. Of het overgebleven risico. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als je wel een andere auto kunt kopen bij schade, maar alleen een minder nieuw exemplaar.
Een aantal risico’s moet je verzekeren volgens de wet. Denk aan de WA-verzekering voor je auto of werknemersverzekeringen voor je personeel. Soms stelt je branche-organisatie bepaalde verzekeringen verplicht. Daarnaast zijn er speciale gevallen waarin een verzekering verplicht is. Bijvoorbeeld als je een deel van je bedrijf gefinancierd hebt en de geldverstrekker van je vraagt om je bedrijfspand te verzekeren.
Heb je hulp nodig bij het inventariseren van je ondernemersrisico’s? Of wil je meer weten? Daarvoor kun je altijd terecht bij een verzekeringsadviseur. Hier vind je een adviseur bij jou in de buurt.