Hoe kun je je arbeidsongeschiktheids­verzekering wijzigen?

Je hebt als ondernemer een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV). Die biedt je financiële zekerheid als je door ziekte of een ongeval niet kunt werken en inkomsten misloopt. Maar in de loop van je ondernemerschap kan er heel wat veranderen. Met je bedrijf, je inkomsten of je persoonlijke situatie. Past die AOV dan nog wel bij jou? En hoe kun je je AOV wijzigen?

Je AOV moet afgestemd zijn op jouw situatie. Als die verandert, wil je je AOV daarop laten aansluiten. En dat kan ook. Dat wil zeggen, vrijwel alle verzekeraars bieden mogelijkheden om het verzekerd bedrag en de premie aan te passen. Met deze mogelijkheden maak je je AOV duurder of goedkoper. En dat kan handig zijn als je bijvoorbeeld een slecht jaar achter de rug hebt.

Wat je kunt veranderen binnen je AOV hangt af van je verzekeraar. Loopt jouw AOV niet bij Allianz? Neem dan contact op met je financieel adviseur of met je verzekeraar. Zij kunnen je vertellen hoe flexibel je AOV is en welke mogelijkheden je hebt.

De meeste zelfstandigen die hun AOV willen wijzigen, doen dat door het verzekerd bedrag te verhogen of te verlagen. Dat kan bij vrijwel alle verzekeraars. Verhogen kan nodig zijn als je structureel meer verdient dan toen je de AOV afsloot. Bij een forse verhoging kan je verzekeraar medisch onderzoek eisen. Zo’n onderzoek is vaak niet nodig bij een kleine verhoging.

Het verlagen van het verzekerd bedrag kan een uitkomst zijn als je minder inkomsten hebt. Je bent dan per maand minder kwijt aan de premie. Zorg er wel voor dat je AOV voldoende compensatie biedt voor het verlies aan inkomen.

Je kunt je AOV ook tijdelijk stoppen. Dat kan handig zijn als je de premie tijdelijk niet kunt betalen of als je een periode stopt met werken. Het verschilt per verzekeraar wat dat betekent voor je premiebetaling. En of je wel of geen gezondheidsvragen moet beantwoorden als je de verzekering weer wilt herstellen.

Opschorten is ook een optie. Je betaalt dan een percentage van de premie, zo’n 15% tot 25%. Tijdens de opschorting heb je geen dekking. Je krijgt dus geen uitkering als je arbeidsongeschikt wordt. Het voordeel van opschorting is dat je de AOV weer kunt laten ingaan zonder medisch waarborgen.

Heb je een AOV bij Allianz? Dan kun je de meeste keuzes die je bij aanvang hebt gemaakt, aanpassen aan veranderde omstandigheden. En die omstandigheden veranderen nogal eens bij zzp’ers en ondernemers.

Je gaat bijvoorbeeld meer verdienen, of juist minder. Je verandert van beroep. Of je wilt meer zekerheid, of juist minder. Wat kun je allemaal veranderen aan je AOV bij Allianz?

1) Je kunt het verzekerd bedrag verhogen

Je kunt elk jaar opnieuw het verzekerd bedrag verhogen. Is die verhoging maximaal 15%? Dan kan dat zonder meer tot en met je 62e jaar. Maar doe je lichamelijk zwaar werk en ben je ouder dan 56? Dan moet je bij een verhoging opnieuw vragen over je gezondheid beantwoorden. En ben je 63 of ouder, dan stellen we altijd gezondheidsvragen. Dat doen we ook bij iedere verhoging boven de 15%.

2) Je kunt het verzekerd bedrag verlagen

Je kunt op elk moment dat je wilt het verzekerd bedrag verlagen. Je betaalt dan minder premie. Uiteraard wordt een eventuele uitkering ook lager.

3) Je kunt de AOV tijdelijk stopzetten

Je kunt je AOV maximaal 1 jaar stopzetten. Dat kan handig zijn als je even niet werkt of als je inkomen is gedaald. Maar ook als je seizoenswerk doet. In de AOV-pauze betaal je 10% van je premie. In die periode heb je geen dekking. Je krijgt dus geen uitkering als je arbeidsongeschikt wordt. Na deze pauze kun je de AOV weer laten ingaan zonder medisch waarborgen.

4) Je kunt een beperkte uitkeringsduur verlengen

Heb je een AOV die recht geeft op een uitkering voor een bepaald aantal jaren? En heb je die AOV al ten minste 3 jaar? Dan kun je zonder medische keuring het aantal uitkeringsjaren verlengen. Dat kan tot elke leeftijd tussen 55 en 67 jaar. Bij sommige zware beroepen ligt die leeftijd lager.

5) Je kunt de eindleeftijd verhogen of verlagen

De eindleeftijd is de leeftijd waarop de uitkering (en de AOV) stopt. Vroeger was dat standaard 65 jaar. Maar vanwege de verhoging van de AOW-leeftijd en omdat veel ondernemers langer willen doorwerken, kiezen ze vaak voor een hogere eindleeftijd. Bij Allianz kan dat tot 68 jaar. Wil jij de eindleeftijd verhogen? Dat kan tot uiterlijk 5 jaar vóór je huidige eindleeftijd.

Je kunt de eindleeftijd overigens ook verlagen. Bijvoorbeeld omdat je tijdens je ondernemerschap een flink kapitaaltje hebt opgebouwd om de jaren tot de AOW-leeftijd op te vangen.

6) Je kunt de AOV helemaal wijzigen

Als ondernemer ben je niet dagelijks bezig met je AOV. Je weet dat je er een hebt bij Allianz, maar welke…? En of die nog steeds bij je past? Misschien wil je wel een heel andere soort verzekering, met meer zekerheid bijvoorbeeld. Veranderen kan altijd. Maar een fundamentele verandering vereist deskundig advies. Neem daarom contact op met je financieel adviseur.

7) Je kunt de AOV helemaal stopzetten

Is je situatie totaal veranderd? Wil je deze verzekering niet meer? Dan kun je de AOV ook helemaal stoppen. Op elk moment dat je dat wilt. Oók in het eerste jaar. De opzegtermijn is 1 maand.

Je hebt een AOV omdat je financiële zekerheid wilt. Dat let nauw. Toen je je AOV afsloot, heb je weloverwogen keuzes gemaakt. Keuzes die jou zekerheid boden. Verander daarom alleen je AOV omdat je nu anders in het leven staat of omdat je situatie is veranderd. Maar raadpleeg altijd een financieel adviseur zodat je precies weet wat de gevolgen zijn van je verandering. Nog geen AOV? Bereken dan jouw premie.