Welke eindleeftijd past bij jouw AOV?

Als je als zelfstandige een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV) sluit, kies je ook voor een eindleeftijd van de verzekering. Vanaf dat moment stopt je verzekering en je uitkering. Vaak is dat de leeftijd dat je AOW krijgt of met pensioen gaat. Maar het kan ook op jongere leeftijd. Waar moet je op letten bij het kiezen van de eindleeftijd?
Je hebt een AOV om te zorgen voor een uitkering als je arbeidsongeschikt raakt. Maar tot welke leeftijd ontvang je deze uitkering? Wat is de eindleeftijd waarop de eventuele uitkering stopt? Dat spreek je af bij het sluiten van de AOV. De eindleeftijd staat dus op je polis. De uitkering stopt dan op de eerste dag van de maand daarna.

Je kunt zelf kiezen welke eindleeftijd bij jou past. De meeste ondernemers kiezen voor de leeftijd dat ze met pensioen willen of hun eerste AOW verwachten. Omdat niet iedereen op dezelfde leeftijd met pensioen wil, verschilt de eindleeftijd van ondernemer tot ondernemer. De een wil al stoppen met 55 jaar, de ander pas op z’n 68ste. Bij Allianz kun je je voor bijna alle beroepen tot 68 jaar verzekeren. Alleen voor enkele fysiek zware beroepen ligt die leeftijd lager. Wil jij zien wat de invloed is van de eindleeftijd op jouw premie? Bereken dan hier jouw premie.

In het vaststellen van de eindleeftijd schuilt ook een gevaar. Veel ondernemers die jaren terug al een AOV sloten, kozen voor de AOW-leeftijd die toen gold. Ze zetten de eindleeftijd daarom op 65 jaar. Inmiddels ligt de AOW-leeftijd hoger. Als je dus nooit naar je verzekeringen omkijkt, bestaat het risico dat de eindleeftijd lager is dan je eigenlijk zou willen. Het is daarom belangrijk regelmatig je AOV en andere verzekeringen te (laten) checken.

Het verhogen van de eindleeftijd gaat heel gemakkelijk. Maar je moet het wel op tijd doen. Je kunt de eindleeftijd tot uiterlijk 5 jaar vóór je huidige eindleeftijd verhogen. Dus is je huidige eindleeftijd 65 jaar? Dan moet je uiterlijk voor je 60ste de eindleeftijd aanpassen.

Je kunt de eindleeftijd overigens ook verlagen. Bijvoorbeeld omdat je tijdens je ondernemerschap een flink kapitaaltje hebt opgebouwd om de jaren tot de AOW-leeftijd op te vangen. Je kunt aardig op de AOV-premie besparen als je de eindleeftijd verlaagt.

Wat voor jou de ideale eindleeftijd is, is moeilijk te zeggen. Dat komt vooral doordat de eindleeftijd bij het afsluiten van de arbeidsongeschiktheids­verzekering vaak nog ver weg is. Maar ook hangt je ideale eindleeftijd af van je pensioenvoorziening en eventuele reserves die je dan hebt. Gelukkig kun je je AOV bij Allianz tussentijds wijzigen.Wil je advies over je eindleeftijd? Neem dan contact op met je financieel adviseur.