AOV berekenen

05-10-2021
Leestijd: 2:30 min

Wat kost een arbeidsongeschiktheids­verzekering? En wat krijg je ervoor terug als je er een beroep op moet doen? Voor een AOV zijn verschillende bedragen van belang: de premie, de uitkering en het verzekerd bedrag. Hoe bereken je die?

Als zzp’er of ondernemer neem je een AOV voor het geval je door ziekte of een ongeval niet kunt werken. Je zorgt daarmee voor een uitkering in tijden dat je minder of geen inkomsten hebt. Een must dus. Maar wat kost die zekerheid? Bereken de premie van je AOV eenvoudig zelf.

De premie van een AOV hangt af van je beroep, je leeftijd én van je wensen:

  • welk deel van je inkomen wil je verzekeren (verzekerd bedrag)?
  • vanaf wanneer wil je de uitkering ontvangen (eigen risicotermijn)?
  • tot welke leeftijd wil je dat de uitkering doorloopt (eindleeftijd)?
  • welke AOV-variant kies je?

Met al deze variabelen is het lastig een algemene uitspraak over de premie te doen. Wel blijkt dat veel ondernemers de premie te hoog inschatten. Jij ook? Je weet het door zelf je premie AOV te berekenen. Dankzij de fiscale aftrek is het werkelijke bedrag veel lager.

Met het verzekerd bedrag van je AOV bepaal je het percentage van je inkomen dat je wil verzekeren. Dit bedrag bepaalt deels hoe hoog je eventuele uitkering zal zijn. Afhankelijk van de AOV-variant kun je het verzekerd bedrag laten verschillen. Bij Allianz is het verzekerd bedrag maximaal 80% van je bruto jaarloon (zzp’ers) of 80% van de gemiddelde fiscale winst over de laatste 3 jaar (IB-ondernemers).

Als je een AOV hebt, wil je uiteraard weten hoe hoog de uitkering is die je krijgt als je arbeidsongeschikt wordt. Het berekenen van die uitkering is niet zo eenvoudig. In grote lijnen is de hoogte van de uitkering afhankelijk van:

  • De mate van arbeidsongeschiktheid uitgedrukt in procenten. Hoe hoger dit percentage, hoe hoger de AOV-uitkering. Een arbeidsdeskundige stelt dit percentage vast. 
  • De hoogte van het inkomen dat je hebt verzekerd: het verzekerd bedrag.
  • De AOV-variant die je kiest. Er is een variant die niet kijkt naar je inkomensverlies, maar alleen naar het percentage arbeidsongeschiktheid en het verzekerd bedrag. Bij de andere variant krijg je alleen een uitkering voor het deel dat je minder bent gaan verdienen.

Je kunt dus pas je uitkering AOV berekenen, wanneer een arbeidsdeskundige de mate van arbeidsongeschiktheid heeft vastgesteld.

Voor veel ondernemers en zzp’ers is de premie de belangrijkste afweging om wel of geen AOV te nemen. Maar de premie is geen vaststaand gegeven. Bovendien kun je met enkele keuzes de premie fors verlagen. En dan springt de fiscus ook nog eens flink bij.