Gedeeltelijk arbeidsongeschikt, wat betekent dat?

Als zzp'er of ondernemer kun je arbeidsongeschikt raken. Maar wanneer ben je volgens je AOV arbeidsongeschikt? Wat verstaan we bij Allianz onder arbeidsongeschiktheid? En wat is het verschil tussen volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid?
Kun je door ziekte of een ongeval niet werken en heb je bij ons een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV) afgesloten? Dan verwacht je een uitkering. Die krijg je als we jouw situatie als arbeidsongeschikt beoordelen. Voor je uitkering maakt het dan wel uit of je volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. Als je een deel van je werk nog wel kunt doen, hebben we het over gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Maar wie bepaalt of je volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent?

Zodra je doorgeeft dat je arbeidsongeschikt bent, bepaalt een team van deskundigen of je arbeidsongeschikt bent. Dat team bestaat uit:

 • Een medisch adviseur die de (medische) beperkingen vaststelt
 • Een arbeidsdeskundige die de mate van arbeidsongeschiktheid vaststelt
 • Een claimbehandelaar die op basis van de rapportages besluit om wel of niet uit te keren

Dat team stelt ook vast in welke mate je arbeidsongeschikt bent. De deskundigen kijken dan of je helemaal niet meer kunt werken of dat je een deel nog wel kunt uitvoeren. Op basis van alle informatie beslist het team of je een uitkering krijgt en hoe hoog die uitkering is. Verder is de dekkingsvariant van je AOV van belang. Die dekking bepaalt namelijk volgens welk criterium je arbeidsongeschikt bent: beroepsarbeidsongeschiktheid of passende arbeid.

 • In het eerste jaar dat je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent, gebruikt Allianz het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid. Daarbij kijken we alleen of je je eigen beroep of vak nog kunt uitoefenen. We kijken dus niet of je nog ander werk zou kunnen doen.

 • Na het eerste jaar zijn er twee mogelijkheden: beroepsarbeidsongeschiktheid of passende arbeid. Welk criterium voor jou geldt, hangt af van de AOV-variant die je hebt gekozen.

 • Het criterium passende arbeid kan minder gunstig voor je uitpakken als je arbeidsongeschikt bent. We kijken daarbij namelijk of je – ondanks je aandoening, handicap of ziekte – nog kunt werken. Daarbij houden we wel rekening met je opleiding en ervaring. Het kan dus zijn dat je bij arbeidsongeschiktheid ander werk buiten je onderneming moet accepteren. Het maakt daarbij niet uit of je dat werk echt doet, maar alleen of je het werk zou kunnen doen.
 • Je bent arbeidsongeschikt als je je eigen beroep voor ten minste 25% niet meer kunt doen. Ben je minder dan 25% arbeidsongeschikt? Dan krijg je geen uitkering. Maar je krijgt ook geen uitkering als het percentage arbeidsongeschiktheid lager is dan de afgesproken uitkeringsdrempel. Als je hebt gekozen voor een uitkeringsdrempel van bijvoorbeeld 55%, dan krijg je alleen een uitkering als je voor minimaal 55% arbeidsongeschikt bent.

 • Ben je ten minste 80% arbeidsongeschikt? Dan zien wij dat als volledige arbeidsongeschiktheid en krijg je een volledige uitkering (100%).

 • Je bent dus gedeeltelijk arbeidsongeschikt als je voor 25% tot 80% arbeidsongeschikt bent. Daarbij gelden vijf stappen: 25%, 35%, 45%, 55% en 65%. Hoe hoger het percentage, hoe hoger de uitkering.

Scroll horizontaal om meer te zien

Hoeveel procent ben je arbeidsongeschikt? Hoeveel procent van het verzekerde bedrag krijg je? 
van 80% tot en met 100% arbeidsongeschikt 100% van het bedrag
van 65% tot en met 79% arbeidsongeschikt 75% van het bedrag
van 55% tot en met 64% arbeidsongeschikt 60% van het bedrag
van 45% tot en met 54% arbeidsongeschikt 50% van het bedrag
van 35% tot en met 44% arbeidsongeschikt 40% van het bedrag
van 25% tot en met 34% arbeidsongeschikt 30% van het bedrag
van 0% tot en met 24% arbeidsongeschikt Dan betalen wij niets.
 • Stel, je hebt een AOV met een verzekerd bedrag van € 40.000,- per jaar en je bent voor 45% arbeidsongeschikt. Dan krijg je een uitkering van 50% van het verzekerd bedrag. Dat is € 20.000,- per jaar. Dat is een bruto bedrag. Je betaalt hierover nog belasting die wij op je uitkering inhouden en voor je aan de Belastingdienst afdragen.
 • Je ziet het: de kwaliteit van je AOV hangt af van de keuzes die je bij het afsluiten maakt. Weet jij precies wat je wilt en welke mogelijkheden er zijn? Dan kun je heel goed zelf een AOV afsluiten. Wil je zeker weten dat je alle aspecten hebt meegewogen? Neem dan contact op met een adviseur bij jou in de buurt. Liever eerst een premie-indicatie? Dat kan ook.