✔  Geschikt voor seizoenswerk
✔  Flexibele uitkeringen
✔  AOV pauzeren tot 1 jaar

Je AOV tijdelijk stopzetten?

Soms heb je jouw AOV niet het hele jaar nodig. Bijvoorbeeld als je als festivalpodiumbouwer of aardbeienplukker alleen in de zomer werkt. Je kunt je AOV dan schorsen. Dit betekent dat je je AOV tijdelijk stopzet. Je laat jouw AOV dan sluimeren buiten het seizoen.Je betaalt dan een sluimerpremie: 25% van de normale premie. Sluimeren kan ook handig zijn in andere gevallen. Bijvoorbeeld als je tijdelijk minder opdrachten hebt en je inkomen daalt. Of als je een lange tijd naar het buitenland gaat. Sluimeren is maximaal een jaar mogelijk.  
Maar let op: als je tijdens het sluimeren arbeidsongeschikt raakt, heb je geen dekking en dus geen recht op een uitkering tijdens of na de sluimerperiode. Bedenk dus goed of het tijdelijk stopzetten van je AOV een juiste keuze voor je is.
Doe je seizoenswerk, dan kun jeook kiezen voor een speciale seizoensclausule. Dat betekent dat we vastleggen dat je seizoensarbeid verricht, en in welke periode, bijvoorbeeld van 1 maart tot 1 november. Je hebt dan alleen recht op een uitkering in deze periode. Het maakt niet uit wanneer de arbeidsongeschiktheid is ontstaan, binnen of buiten de genoemde periode. Je verzekert het bedrag dat je verdient in het seizoen. 
Naast sluimeren en een seizoensclausule heb je nog een derde mogelijkheid als seizoenswerker. Je kunt werkzaamheden die je buiten het seizoen uitvoert als zelfstandige meeverzekeren. Bijvoorbeeld als je ijsverkoper bent, maar in de winter aan de slag gaat als loodgieter. Op je polis komt dan te staan welk beroep je in welke periode uitvoert. Het zwaarste beroep bepaalt binnen welke beroepsklasse je valt, en daarmee hoe hoog je premie is.