Een tijdelijke AOV of uw AOV tijdelijk stopzetten?

Wilt u alleen enkele jaren een uitkering als u arbeidsongeschikt raakt? Dan kunt u kiezen voor een tijdelijke AOV. Daarnaast kunt u uw AOV tijdelijk stopzetten, welk type arbeidsongeschiktheids­verzekering u ook heeft gekozen. Dat is handig als u bijvoorbeeld seizoensarbeid verricht.
Bij een tijdelijke AOV krijgt u een maximaal aantal jaren een uitkering. De Allianz Fundament AOV is zo’n verzekering. U krijgt dan 6 jaar een uitkering als u arbeidsongeschikt bent. Daarna stopt de uitkering en moet u op een andere manier voor uw inkomen zorgen.
Soms heeft u uw AOV niet het hele jaar nodig. Bijvoorbeeld als u als festivalpodiumbouwer of aardbeienplukker alleen in de zomer werkt. U kunt uw AOV dan schorsen. Dit betekent dat u uw AOV tijdelijk stopzet. U laat uw AOV dan sluimeren buiten het seizoen. U betaalt dan een sluimerpremie: 25% van de normale premie. Sluimeren kan ook handig zijn in andere gevallen. Bijvoorbeeld als u tijdelijk minder opdrachten heeft en uw inkomen daalt. Of als u een lange tijd naar het buitenland gaat. Sluimeren is maximaal een jaar mogelijk.  Maar let op: als u tijdens het sluimeren arbeidsongeschikt raakt, heeft u geen dekking en dus geen recht op een uitkering tijdens of na de sluimerperiode. Bedenk dus goed of het tijdelijk stopzetten van uw AOV een optie voor u is.
Doet u seizoenswerk, dan kunt u ook kiezen voor een speciale seizoensclausule. Dat betekent dat we vastleggen dat u seizoensarbeid verricht, en in welke periode, bijvoorbeeld van 1 maart tot 1 november. U heeft dan alleen recht op een uitkering in deze periode. Het maakt niet uit wanneer de arbeidsongeschiktheid is ontstaan, binnen of buiten de genoemde periode. U verzekert het bedrag dat u verdient in het seizoen. 
Naast sluimeren en een seizoensclausule heeft u nog een derde mogelijkheid als seizoenswerker. U kunt werkzaamheden die u buiten het seizoen uitvoert als zelfstandige meeverzekeren. Bijvoorbeeld als u ijsverkoper bent, maar in de winter aan de slag gaat als loodgieter. Op uw polis komt dan te staan welk beroep u in welke periode uitvoert. Het zwaarste beroep bepaalt binnen welke beroepsklasse u valt, en daarmee hoe hoog uw premie is.