Wie bepaalt dat ik arbeidsongeschikt ben?

Kun je door ziekte of een ongeval niet werken? Dan doe je een beroep op je arbeidsongeschiktheidsverzekering zodat je een uitkering krijgt. Zodra we je melding ontvangen, gaan we voor je aan de slag. Daarbij beoordelen wij eerst of je arbeidsongeschikt bent en in welke mate. Die beoordeling gebeurt door enkele deskundigen. 
Vanaf het moment dat je je arbeidsongeschikt meldt, kijken we hoe je verzekerd bent. We kijken dan naar je AOV en naar de verzekeringsvoorwaarden. Op basis daarvan gaan we direct aan het werk. Want je wilt zo snel mogelijk weten of je recht hebt op een uitkering. En hoe hoog die uitkering is. Ook kijken we of we extra informatie nodig hebben om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen.

Voor jou is het van groot belang om te weten of en in welke mate je arbeidsongeschikt bent. Ook voor ons is het belangrijk dat te bepalen. Daarom werken we met deskundigen die je arbeidsongeschiktheid vaststellen. In dat proces kun je te maken krijgen met:

●        de schadebehandelaar

●        de medisch adviseur

●        de arbeidsdeskundige

Als je een beroep doet op je  arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) krijg je een contactpersoon bij Allianz: de schadebehandelaar. Deze persoon: 

  • regisseert je aanvraag
  • houdt je op de hoogte van de beoordeling van je arbeidsongeschiktheid
  • vraagt informatie aan je behandelend arts of een medisch adviseur en schakelt soms een arbeidsdeskundige in. Dit mag hij of zij alleen doen als je daarvoor een toestemming hebt gegeven. Deze toestemming geef je met een zogenaamde machtiging. 

Soms schakelt de schadebehandelaar geen deskundigen in. Want sommige zaken zijn direct duidelijk. Bijvoorbeeld als je je enkel verzwikt en aangeeft dat je slechts voor de helft kunt werken. Voor zo’n eenvoudige zaak kan de schadebehandelaar zelf vaststellen dat je arbeidsongeschikt bent. Dat kan ook gebeuren als je vanwege een ernstige ziekte geopereerd moet worden. Ook zo’n zaak is duidelijk. Vaak krijg je direct een uitkering en volgt later, bijvoorbeeld na de operatie, een verdere beoordeling. Zo nodig schakelt de schadebehandelaar alsnog deskundigen in.

De schadebehandelaar kan een medisch adviseur inschakelen. De medisch adviseur is een arts die de mate van arbeidsongeschiktheid vaststelt. Meestal gebeurt het medisch onderzoek door onafhankelijke artsen. De medisch adviseur beoordeelt uiteindelijk de informatie over je gezondheid. Het oordeel van de medisch adviseur gaat naar de schadebehandelaar. 

De schadebehandelaar kan een arbeidsdeskundige inschakelen als je langer arbeidsongeschikt bent. De arbeidsdeskundige beoordeelt wat je nog wel en niet meer kunt doen. Daarvoor vraagt de arbeidsdeskundige vaak informatie op over je bedrijf, je werkzaamheden en je werkroutine. Op basis van die informatie kijkt de arbeidsdeskundige of er aanpassingen mogelijk zijn waardoor je (deels) kunt werken.

Allianz werkt met een eigen arbeidsdeskundige. Soms schakelen we een arbeidsdeskundig bureau in.

Op basis van alle informatie beslist de schadebehandelaar uiteindelijk of jij een uitkering krijgt, en hoe hoog die uitkering is. De schadebehandelaar kiest er soms voor om geen deskundigen in te schakelen. Stel dat je van jouw paard valt en jouw enkel verzwikt. En je geeft aan dat jij nog voor de helft kan werken. Dan is dat een duidelijke zaak, waarvoor de schadebehandelaar niet meer het oordeel van anderen nodig heeft om jouw arbeidsongeschiktheid te bepalen. Of stel dat je kanker hebt en geopereerd moet worden. Dan gaat de behandelaar niet eerst deskundigen inzetten. In zo’n moeilijke situatie wacht hij of zij eerst tot de operatie voorbij is. Je ontvangt dan direct een uitkering. De schadebehandelaar schakelt dan op een later moment deskundigen in.