Een AOV van het UWV: wat zijn de voor- en nadelen?

Een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV) kunt u niet alleen afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Er is nog een mogelijkheid. Als startende ondernemer kunt u ook bij het UWV terecht voor een AOV. Wat zijn de voor- en nadelen van een AOV van het UWV?
Wie in loondienst werkt en ziek wordt, valt de eerste 2 jaar onder de Ziektewet. Na deze 2 jaar geldt de WIA (Wet inkomen naar arbeidsvermogen). Als u ondernemer bent, gelden deze wetten niet voor u. U krijgt dus geen inkomen als u ziek bent. U kunt dit voorkomen door een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV) af te sluiten. Maar u kunt er ook voor kiezen om de Ziektewet en de WIA te verlengen bij het UWV. De WIA-verlenging staat bekend als de AOV van het UWV. 
De arbeidsongeschiktheids­verzekering van het UWV is bedoeld voor zelfstandigen die net gestart zijn en die daarvoor in loondienst hebben gewerkt of een uitkering ontvingen. Wilt u hiervan gebruikmaken, dan moet u zich aanmelden binnen 13 weken na het einde van uw dienstverband of uitkering. U kunt zich dus niet meer aanmelden als u al een tijdje ondernemer bent. 
Het grote pluspunt van de AOV van het UWV is dat het UWV iedereen accepteert. U hoeft geen medische keuring te ondergaan zoals bij de aanvraag van een AOV bij een verzekeringsmaatschappij. Daarom is de AOV van het UWV een uitkomst als u al gezondheidsproblemen heeft. Bij een particuliere verzekeringsmaatschappij kan dit een reden zijn om u een AOV te weigeren of de voorwaarden te beperken. Het UWV zal u nooit weigeren.
Als u net als zelfstandige begint is het het overwegen waard om u sowieso aan te melden voor een vrijwillige verzekering bij het UWV. U kunt deze verzekering namelijk direct dagelijks opzeggen. Zo loopt u niet het risico onverzekerd te zijn als het niet lukt om een AOV te sluiten bij een particuliere verzekeraar. En zodra u wel een goede arbeidsongeschiktheids­verzekering heeft gevonden, kunt u de UWV dekking direct opzeggen.
Als u een beroep doet op uw AOV, moet worden beoordeeld in welke mate u arbeidsongeschikt bent. Het UWV gaat daarbij uit van het criterium van gangbare arbeid. Dat wil zeggen dat het UWV kijkt of u nog in staat bent om te werken. Het maakt daarbij niet uit wat het niveau is van uw beroep en uw werkervaring. Stel dat u niet meer in staat bent om als fysiotherapeut te werken, maar wel als medewerker op een callcenter. Dan bent u volgens het UWV niet arbeidsongeschikt. Particuliere verzekeraars houden meer rekening met uw achtergrond. Zij kijken of u uw oude beroep nog kunt uitoefenen (beroepsarbeidsongeschiktheid) of dat u werk kunt uitvoeren dat bij uw ervaring en opleiding past (passend werk).
De AOV van het UWV heeft nog een aantal nadelen ten opzichte van een particuliere AOV: de premie is hoger en u krijgt pas een uitkering als u minstens 35% arbeidsongeschikt bent. Daar staat tegenover dat u elke dag kunt opzeggen. 
Voordelen:
 
  • Geen medische keuring: iedereen wordt geaccepteerd
  • U kunt de verzekering op elk moment opzeggen

Nadelen:

  • Aanmelden alleen mogelijk binnen 13 weken na start onderneming.
  • Beoordeling arbeidsongeschiktheid op basis van criterium ‘gangbare arbeid’.
  • Hoge premie in vergelijking met andere AOV’s 
  • U moet minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn voor een uitkering.