Hoe hoog is mijn uitkering bij arbeidsongeschiktheid?

Als ondernemer kun je je verzekeren tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid: een arbeidsongeschiktheids­verzekering of AOV. Daarmee zorg je voor een vervangend inkomen als je door ziekte of een ongeval niet kunt werken. Maar hoe hoog is de uitkering die je ontvangt wanneer je arbeidsongeschikt raakt dan eigenlijk?

Je bent nu gezond en fit en volop bezig met je bedrijf. En je voelt je zeker, ook omdat je voor een AOV hebt gekozen. Maar wat keert die AOV eigenlijk uit als je arbeidsongeschikt bent? Is dat voldoende? Kun je je zonder geldzorgen focussen op je herstel? En… krijg je überhaupt wel een uitkering?

Wij weten dat deze vragen spelen, en willen daarom met deze blog zoveel mogelijk duidelijkheid geven over hoe wij de uitkering bepalen en berekenen. Want dit hangt van een aantal factoren af.

Als je je arbeidsongeschikt meldt, wil je weten welk bedrag je per maand krijgt. Daarvoor kijken we naar 3 factoren.

1. Wat is de mate van arbeidsongeschiktheid?

Een medisch adviseur stelt je medische beperkingen vast. De  arbeidsdeskundige ontvangt van de medisch adviseur informatie over jouw beperkingen. De  informatie uit het medisch dossier krijgt hij niet, want deze blijft in handen van de medisch adviseur. De arbeidsdeskundige komt bij je langs en beoordeelt op basis van informatie van de medisch adviseur  welke werkzaamheden je wel en welke niet meer kan verrichten.  Vervolgens stelt hij vast in welke mate je arbeidsongeschikt bent. Dat geeft hij aan met procenten, bijvoorbeeld 35%. In dat geval kun je je werk voor 35% niet meer doen. Hoe hoger dit percentage, hoe hoger je uitkering.

Je hebt altijd een uitkeringsdrempel. Je krijgt alleen een uitkering als je percentage arbeidsongeschiktheid boven die drempel uitkomt. Is je uitkeringsdrempel bijvoorbeeld 25% en ben je voor 35% arbeidsongeschikt? Dan krijg je een uitkering van 40%. Maar ben je 30% arbeidsongeschikt, dan is je uitkering 30% De meeste verzekeraars rekenen met stappen van 10% arbeidsongeschiktheid.

2. Welk inkomen heb je verzekerd?

Je verzekert een deel van je inkomen, bijvoorbeeld 80%. Dat percentage is het verzekerd bedrag. Je krijgt het verzekerd bedrag – vertaald naar maandbedragen – als je volledig arbeidsongeschikt bent. Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan krijg je een percentage van dat bedrag.

3. Welke AOV heb je?

Er zijn ruwweg twee soorten AOV’s met verschillende criteria om uit te keren:

  • Sommenverzekeringen waarbij het niet uitmaakt wat je – ondanks je arbeidsongeschiktheid – nog verdient: het verzekerd bedrag en de mate van arbeidsongeschiktheid bepalen de uitkering.
  • Schadeverzekeringen waarbij je alleen een uitkering krijgt voor het deel dat je minder verdient (de schade): je inkomensverlies en de mate van arbeidsongeschiktheid bepalen de uitkering.

Lees ook: Een AOV als sommenverzekering, wat is dat?

Heb je recht op een AOV-uitkering? Dan ontvang je elke maand een vastgesteld bedrag. Voor dat maandbedrag berekenen we de uitkering per dag: we delen het verzekerd bedrag door het aantal dagen per jaar. Dat bedrag vermenigvuldigen we met het aantal dagen dat je arbeidsongeschikt bent en met het uitkeringspercentage.

Rekenvoorbeeld

Op 1 oktober raak je ziek waardoor je niet kunt werken. Je hebt een Absoluut AOV bij Allianz en je meldt jouw arbeidsongeschiktheid bij ons. Vanaf dan kunnen we je uitkering berekenen.

  • De medisch adviseur stelt je arbeidsongeschiktheid op 35%.
  • Het verzekerd bedrag is € 50.000,- en je eigen risico is 30 dagen.
  • Het verzekerd bedrag van € 50.000,- delen we door 365 dagen. De uitkomst is € 137,- per dag. Dit bedrag zou je krijgen als je volledig arbeidsongeschikt bent.
  • Jij bent voor 35% arbeidsongeschikt. Bij Allianz is je uitkering dan 40% van het verzekerd bedrag.
  • Dat betekent dat je uitkering 40% is van € 137,-. Dat is € 54,80 per dag.
  • Oktober heeft 31 dagen. Vanwege je eigen risico van 30 dagen gaat je uitkering in op 31 oktober. Over oktober ontvang je dan 1 x € 54,80. Ben je ook in november (30 dagen) nog arbeidsongeschikt? Dan krijg je in november: 30 x € 54,80 = € 1.644,-.

De bedragen zijn brutobedragen. De wettelijk verplichte belasting gaat nog van deze bedragen af.

Het rekenvoorbeeld maakt je misschien duidelijk welke factoren meer of minder invloed hebben op de hoogte van je uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Het kan verstandig zijn je AOV er nog eens bij te pakken en te kijken welke keuzes jij toen gemaakt hebt. En of ze nog passend zijn. Want je AOV moet wel doen waarvoor je de verzekering hebt afgesloten: uitkeren als het nodig is. Kijk nog eens naar onze AOV’s of informeer bij je adviseur. Nog geen AOV? Bereken dan direct jouw premie.