Feit of fabel? Zes stellingen over zzp’ers

De groep met zzp’ers blijft alsmaar groeien. Dat bleek maar weer tijdens een drukbezochte Dag van de zzp’er van afgelopen zaterdag 7 april. Zzp’ers zijn zelfstandige ondernemers die volledig verantwoordelijk zijn voor de prestaties van hun bedrijf en het inkomen dat daaruit voortkomt. Dat betekent hard werken. Samen met GfK doet Allianz regelmatig onderzoek naar het wel en wee van zzp’ers om te kijken welke keuzes ze maken, en ook welke niet. Kun jij ontdekken welke van de onderstaande stellingen over zzp’ers feit of fabel zijn?
Feit! Ruim 40 procent geeft aan voor zichzelf te zijn begonnen vanwege de vrijheid en onafhankelijkheid. Pas hierna komt het beter combineren van werk en privé of het volgen van een passie, wat in beide gevallen voor ruim een derde van de zzp’ers de belangrijkste reden was om zelfstandig ondernemer te worden. Ruim één op vijf ondernemers is voor zichzelf begonnen vanwege de uitdaging. Fun fact: slechts één op tien ondernemers zou meteen stoppen met werken na het winnen van € 1 miljoen.
Feit! Maar liefst 45 procent verkiest ondernemen boven vrije tijd. Één op zes laat zelfs een vakantie aan zich voorbijgaan. Dit terwijl het voor iedereen belangrijk is om af en toe volledig vrij te zijn van het werk. Immers iedereen moet even opladen, even de gedachten volledig op iets anders richten, om er vervolgens weer met nieuwe energie tegenaan te gaan. Als werknemer krijg je een wettelijk minimum aan vakantiedagen. Als zelfstandige ben je zelf verantwoordelijk voor het toekennen van de vakantiedagen, waardoor dit er soms bij inschiet.
Fabel! Ondernemers liggen het vaakst wakker van financiële zorgen. Een ruime meerderheid van de ondernemers maakt zich druk om het inkomen (63%). Op plek twee staat arbeidsongeschiktheid (59%) en de derde grote zorg is de kans op een faillissement en de impact die dit heeft op de financiële privésituatie (53%), wat erg groot kan zijn. Slechts twee op vijf zzp’ers maakt zich zorgen over het kunnen meekomen met trends en ontwikkelingen.
Fabel! 47 procent van de zzp’ers heeft een bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering, een krappe minderheid dus. Deze verzekering is ook niet verplicht. Wel is het zo dat steeds meer bedrijven die zzp’ers inhuren, deze verzekering verplicht stellen voor een bepaalde opdracht, vaak in combinatie met een minimaal verzekerd bedrag. Een zelfstandig ondernemer heeft vaak geen grote financiële draagkracht. In dat geval weet een opdrachtgever dat schades waarvoor de zzp’er aansprakelijk is, ook vergoed worden. Zelfs als deze dit zelf niet kan betalen. Lees hier meer over de aansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers.
Fabel! Dit percentage ligt gelukkig een stuk lager, namelijk één op vier zzp’ers. Toch is het nog een behoorlijk aantal. Het aantal zelfstandigen stijgt, maar de verzekeringsgraad daalt. Dit terwijl er bij ziekte of arbeidsongeschiktheid vaak veel onzekerheid en zorgen komen kijken. 75 procent van de zzp’ers heeft een vangnet voor een minimuminkomen. Er zijn meerdere opties om inkomens(on)zekerheid op te vangen. Denk aan eigen vermogen, een partner met inkomen, verzekerd inkomen uit loondienst of een recht binnen een broodfonds.

Feit! 43 procent van de zzp’ers bouwt te weinig pensioen op. Wel is het zo dat zzp’ers dit vaak deels compenseren met andere vormen van vermogensopbouw, zoals zelf sparen via individuele spaarproducten en beleggingen. Echter laten ze daarbij veel geld liggen doordat er vaak maar weinig gebruik wordt gemaakt van de fiscale mogelijkheden die er zijn. Bijna twee derde van de zzp’ers is niet op de hoogte van wat de fiscale jaarruimte is. En van degenen die wel weten wat fiscale jaarruimte is, onderschat 91 procent het voordeel. Zonde om hier geen gebruik van te maken; pensioen is een van de grootste aftrekposten.

Had jij door welke stellingen een feit zijn en welke een fabel?