Welkom op onze levensverzekeringen pagina. Op deze pagina proberen wij u te helpen om antwoorden te krijgen op veel gestelde vragen. Hiernaast vindt u verschillende wijzigingsformulieren. Mocht u verbetersuggesties hebben, dan horen wij dit uiteraard graag van u. Wij doen ons best om u zo goed mogelijk te helpen.

Levensverzekeringsgegevens online inzien

U kunt uw toekomstige polisblad(en), de actuele waarde van uw beleggingsverzekering(en) en toekomstige waardeoverzichten inzien via www.allianz.nl/mijnlevenpolis.

Heeft u nog geen inloggegevens van ons gekregen, dan ontvangen wij graag een e-mail van u en sturen wij u een inlogcode en wachtwoord voor Mijn Leven Polis. Uw e-mail stuurt u naar [email protected]. Vergeet uw polisnummer(s) hier niet bij te vermelden.


Opheffen Allianz Paraplufonds

Allianz heeft per 19 september 2019 een aantal fondswijzigingen doorgevoerd. Lees verder voor meer informatie.

Adres wijzigen
Wilt u uw nieuwe adres aan ons doorgeven? Vul dan dit formulier in. U mag deze ook mailen aan [email protected].

Na ontvangst passen wij het adres aan en ontvangt u binnen 5 werkdagen een bevestiging van de wijziging. U ontvangt hiervoor geen nieuwe verzekeringspolis.

Afkoop beleggingsverzekering en spaarhypotheek
Het afkopen van uw verzekering heeft financiele gevolgen. Wij gaan ervan uit dat u deze bespreekt met uw tussenpersoon. In deze handleiding leest u hoe u een afkoop in gang zet en wat u hierna kunt verwachten.

Rekeningnummer wijzigen
Voor het aanpassen van uw rekeningnummer maakt u gebruik van dit formulier. Ook is het mogelijk om ons een schriftelijk verzoek te doen. Wij zijn hierbij verplicht om een kopie legitimatie te vragen. U kunt dit formulier  mailen naar [email protected].

Fonds wijzigen
U belegt in fondsen en u wilt graag deze fondsverdeling aanpassen.  Het aanpassen van de fondsverdeling kan consequenties hebben voor uw doelkapitaal.  Wij gaan er altijd vanuit dat u dit besproken heeft met uw tussenpersoon. Voor het aanpassen van uw fondskeuze, kunt u gebruik maken van ons switchformulier. U kan zowel de fondsverdeling van huidige waarde aanpassen maar ook van de toekomstige premiebetalingen.

Opzeggen overlijdens­risicoverzekering
Als u een overlijdens­risicoverzekering bij ons heeft dan kunt u deze stoppen. dit kunt u aangeven op ons wijzigingsformulier.  Voor het opzeggen van uw overlijdens­risicoverzekering hebben wij een kopie van uw legitimatiebewijs nodig. Als de verzekering is gekoppeld (verpand) aan een bank, dan hebben wij ook toestemming nodig van de bank.

Wijzigingsformulier
Met dit formulier kunt u veel wijzigingen aan ons doorgeven.  Uiteraard kan het voorkomen dat uw wijziging hier niet bij staat. Neem dan contact met ons op via [email protected].

Hoe kan ik contact opnemen met Allianz?
U kunt ons Customer Care Center bereiken via telefoonnummer 088 - 577 23 33. Voor vragen over uw levensverzekering kunt u ook mailen naar [email protected] of contact opnemen met uw financieel adviseur. Ook kunt gebruik maken van ons contactformulier
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.