Veel gestelde vragen over afkoop spaarhypotheekverzekering

Voordat wij jouw spaarhypotheekverzekering kunnen afkopen, hebben wij een e-mail of een brief van je nodig zodat wij je een opgave van de waarde van jouw spaarhypotheek kunnen opsturen.

Deze kan je bij ons opvragen door een e-mail te sturen naar: [email protected]. Ook kan je het wijzigingsformulier invullen. Wij vragen je dan punt  1, 5 en 13 in te vullen en naar ons te mailen. Heb je geen e-mail dan kan je dit naar ons postadres sturen:

Allianz Nederland Levensverzekering
T.a.v. Afdeling Servicing Life
Postbus 761
3000 AT ROTTERDAM

  • Een ondertekend verzoek van (beide) verzekeringnemer(s);
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van (beide) verzekeringnemer(s);Een kopie van je bankpas of bankafschrift van het rekeningnummer waarnaar wij moeten overmaken. Wij zijn verplicht de tenaamstelling van het opgegeven rekeningnummer te controleren;
  • Een akkoord van de hypotheekverstrekker (bank) aan wie je spaarhypotheekverzekering is gekoppeld (verpand).
Wij gaan door met premie-incasso totdat de verzekering is beëindigd. Het kan hierdoor voorkomen dat wij teveel bij je incasseren. Dit geld ontvang je uiteraard van ons terug.
De afkoopdatum van de spaarhypotheekverzekering wordt bepaald door jouw bank en kan alleen per de 1e van de maand voordat de lening is ingelost. Bij de Bridge Spaarhypotheek is dat vooraf. Bij alle andere spaarhypotheekproducten is dat achteraf. Het kan hierdoor langer duren voordat het geld is overgemaakt.
Je ontvangt deze binnen 5 werkdagen. Heb je geen e-mailadres opgegeven dan kan het iets langer duren in verband met de postverzending.
Zodra alle documenten voor afkoop zijn ontvangen, maken wij het geld uiterlijk binnen 10 werkdagen naar het opgegeven rekeningnummer over.
Wij zijn verplicht te controleren dat het rekeningnummer waarnaar wij overmaken op jouw naam staat. Daarom ontvangen wij graag een kopie van een recent (digitaal) bankafschrift van de rekening waarop je de uitkering wilt ontvangen. Het afschrift mag niet ouder zijn dan drie maanden. Je saldogegevens hoeven hierop niet zichtbaar te zijn. Je mag ook een kopie van je bankpas toesturen.

Dit is alleen mogelijk wanneer je verzekering gekoppeld is aan een hypotheek (verpand). Wij hebben dan een schriftelijk en ondertekend akkoord nodig van de hypotheekverstrekker om de afkoop uit te kunnen voeren.

Heeft jouw verzekering een fiscale KEW-clausule (Kapitaalverzekering Eigen Woning)? Dan moet je de uitkering gebruiken om de eigen woningschuld af te lossen. Op je polisblad lees je of jouw verzekering een KEW-clausule heeft

Denkt je erover om de verzekering af te kopen? Houd er dan rekening mee dat hier verschillende financiële gevolgen aan verbonden zijn. Om alle gevolgen te kunnen overzien en begrijpen, adviseren wij jou om eerst deskundig advies in te winnen.

Over de waarde van sommige levensverzekeringen betaal je tijdens de looptijd geen belasting. Als je deze nu afkoopt, kan je niet meer op een fiscaalvriendelijke manier vermogen opbouwen in een kapitaal­verzekering. Voor nieuwe kapitaal­verzekeringen geldt dit belastingvoordeel namelijk niet meer.

Is je fiscaal gunstige polis eenmaal beëindigd? Dan kan je geen nieuwe meer afsluiten. Dit is vanuit belasting regelgeving namelijk niet meer mogelijk.

Een verzekering heeft vaak een overlijdensrisico­dekking. Beëindig je de verzekering? Dan moet je deze overlijdensrisico­verzekering opnieuw afsluiten. Soms kan dat niet of zijn de kosten hiervan hoger. Bijvoorbeeld omdat je nu een hogere leeftijd of een slechtere gezondheid hebt.

Beleg je (deels) in een beleggings­fonds met garantie van Allianz? Als je de verzekering beëindigt, vervalt deze garantie.

Bij het beëindigen van een relatie vragen wij altijd om toestemming van beide partners. Ook als de verzekering op een naam staat. Is er sprake van echtscheiding, dan hebben wij ook een kopie nodig van je echtscheidingsconvenant die door beide polishouders is getekend.
Allianz brengt geen kosten in rekening voor het afkopen van je polis. Wel kan het zijn dat je een belasting(na)heffing krijgt. De heffing kan verschillend zijn per fiscaal regime. Ook of er winst is behaald uit de verzekering wordt meegenomen in de afweging. Bespreek dit met je adviseur of met je belastingconsulent.
Na ontvangst van alle stukken die nodig zijn om je verzekering te stoppen, wordt de definitieve afkoopdatum bepaald. Dit is altijd de 1e van de maand voor of na inlossing bij de bank. Afhankelijk welk product je hebt. Na het bepalen van de afkoopdatum wordt de waarde van je verzekering binnen 10 werkdagen overgemaakt naar het opgegeven rekeningnummer.
Mail ons dan op [email protected] of bel ons op 088-577 23 33. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur.
Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.