Veel gestelde vragen over afkoop spaarhypotheekverzekering

Voordat wij jouw spaarhypotheekverzekering kunnen afkopen, hebben wij een e-mail of een brief van jou nodig zodat wij jou een opgave van de waarde van jouw spaarhypotheek kunnen opsturen.

Deze kan jou bij ons opvragen door een e-mail te sturen naar: [email protected]. Ook kunt u het wijzigingsformulier invullen. Wij vragen jou dan punt  1, 5 en 13 in te vullen en naar ons te mailen. Heb jij geen e-mail dan kan jij dit naar ons postadres sturen:

Allianz Nederland Levensverzekering
T.a.v. Afdeling Servicing Life
Postbus 761
3000 AT ROTTERDAM

  • Een ondertekend verzoek van (beide) verzekeringnemer(s);
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van (beide) verzekeringnemer(s);Een kopie van jouw bankpas of bankafschrift van het rekeningnummer waarnaar wij moeten overmaken. Wij zijn verplicht de tenaamstelling van het opgegeven rekeningnummer te controleren;
  • Een akkoord van de hypotheekverstrekker (bank) aan wie jouw spaarhypotheekverzekering is gekoppeld (verpand).
Wij gaan door met premie-incasso totdat de verzekering is beëindigd. Het kan hierdoor voorkomen dat wij teveel bij jij incasseren. Dit geld ontvang jij uiteraard van ons terug.
De afkoopdatum van de spaarhypotheekverzekering wordt bepaald door uw bank en kan alleen per de 1e van de maand voordat de lening is ingelost. Bij de Bridge Spaarhypotheek is dat vooraf. Bij alle andere spaarhypotheekproducten is dat achteraf. Het kan hierdoor langer duren voordat het geld is overgemaakt.
Jij ontvangt deze binnen 5 werkdagen. Heb jij geen e-mailadres opgegeven dan kan het iets langer duren in verband met de postverzending.
Zodra alle documenten voor afkoop zijn ontvangen, maken wij het geld uiterlijk binnen 10 werkdagen naar het opgegeven rekeningnummer over.
Wij zijn verplicht te  controleren dat het rekeningnummer waarnaar wij overmaken op jouw naam staat. Daarom ontvangen wij graag een kopie van een recent (digitaal) bankafschrift van de rekening waarop jij de uitkering wilt ontvangen. Het afschrift mag niet ouder zijn dan drie maanden. Jouw saldogegevens hoeven hierop niet zichtbaar te zijn. Jij mag ook een kopie van jouw bankpas toesturen.

Dit is alleen mogelijk wanneer jouw verzekering gekoppeld is aan een hypotheek (verpand). Wij hebben dan een schriftelijk en ondertekend akkoord nodig van de hypotheekverstrekker om de afkoop uit te kunnen voeren.

Heeft jouw verzekering een fiscale KEW-clausule (Kapitaalverzekering Eigen Woning)? Dan moet jij de uitkering gebruiken om de eigen woningschuld af te lossen. Op jouw polisblad lees je of jouw verzekering een KEW-clausule heeft

Denkt jij erover om de verzekering af te kopen? Houd er dan rekening mee dat hier verschillende financiële gevolgen aan verbonden zijn. Om alle gevolgen te kunnen overzien en begrijpen, adviseren wij jou om eerst deskundig advies in te winnen.

Over de waarde van sommige levensverzekeringen betaal jij tijdens de looptijd geen belasting. Als jij deze nu afkoopt, kan jij niet meer op een fiscaalvriendelijke manier vermogen opbouwen in een kapitaal­verzekering. Voor nieuwe kapitaal­verzekeringen geldt dit belastingvoordeel namelijk niet meer.

Is jouw fiscaal gunstige polis eenmaal beëindigd? Dan kan jij geen nieuwe meer afsluiten. Dit is vanuit belasting regelgeving namelijk niet meer mogelijk.

Een verzekering heeft vaak een overlijdensrisico­dekking. Beëindigt jij de verzekering? Dan moet jij deze overlijdensrisico­verzekering opnieuw afsluiten. Soms kan dat niet of zijn de kosten hiervan hoger. Bijvoorbeeld omdat jij nu een hogere leeftijd of een slechtere gezondheid hebt.

Beleg jij (deels) in een beleggings­fonds met garantie van Allianz? Als jij de verzekering beëindigt, vervalt deze garantie.

Bij het beëindigen van een relatie vragen wij altijd om toestemming van beide partners. Ook als de verzekering op een naam staat. Is er sprake van echtscheiding, dan hebben wij ook een kopie nodig van jouw echtscheidingsconvenant die door beide polishouders is getekend.
Allianz brengt geen kosten in rekening voor het afkopen van jouw polis. Wel kan het zijn dat jij een belasting(na)heffing krijgt. De heffing kan verschillend zijn per fiscaal regime. Ook of er winst is behaald uit de verzekering wordt meegenomen in de afweging. Bespreek dit met jouw adviseur of met jouw belastingconsulent.
Na ontvangst van alle stukken die nodig zijn om jouw verzekering te stoppen, wordt de definitieve afkoopdatum bepaald. Dit is altijd de 1e van de maand voor of na inlossing bij de bank. Afhankelijk welk product jij hebt. Na het bepalen van de afkoopdatum wordt de waarde van jouw verzekering binnen 10 werkdagen overgemaakt naar het opgegeven rekeningnummer.
Mail ons dan op [email protected] of bel ons op 088-577 23 33. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur.
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.