Regeling Tegemoetkoming Beleggingsverzekeringen

In goed overleg met de Ombudsman Financiële Dienstverlening heeft Allianz een regeling opgesteld over de financiële tegemoetkoming voor beleggingsverzekeringen van Allianz en Universal Leven. Op basis van de regeling ontvangen polishouders van een beleggingsverzekering een tegemoetkoming indien blijkt dat de ingehouden kosten boven een bepaald maximum uitkomen.

Onder de noemer ‘flankerend beleid’ heeft Allianz een aantal aanvullende maatregelen genomen voor beleggingsverzekeringen. U kunt hierbij denken aan het moment van storten van de tegemoetkoming in de beleggingsverzekering. Ook gaat het flankerend beleid over het aanpassen van beleggingsproducten om het toekomstperspectief voor onze klanten te verbeteren.

Ons beleid bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. u weet wat u heeft,
  2. u weet wat u krijgt en
  3. u bent voor de toekomst beter af.
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij u in de buurt.