Regeling Tegemoetkoming Pensioen

Het Verbond van Verzekeraars heeft samen met werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid maximale kosten aanbevolen voor pensioen beleggingsverzekeringen. De aanbeveling heeft geresulteerd in een toetsnorm voor het verleden bestaande uit een percentage van de premie van 9,5% per jaar en een percentage van het belegd vermogen van 1,5% per jaar. De Ombudsman Financiële Dienstverlening heeft daarna de toetsnorm beoordeeld en adequaat bevonden.
  • Aan de hand van deze aanbeveling is een tegemoetkomingregeling uitgewerkt voor pensioen beleggingsverzekeringen van Allianz. U krijgt een tegemoetkoming als uit deze regeling blijkt dat er teveel kosten zijn ingehouden op uw verzekering.
  • Hieronder vindt u actuele informatie en antwoord op veelgestelde vragen. Ook vindt u hier de brieven die door ons in december 2011 aan werknemers en werkgevers zijn verzonden.