• Blog
  • AOV
  • Is de AOV-premie aftrekbaar voor de belasting?

Is de AOV-premie aftrekbaar voor de belasting?

|

Als ondernemer betaal je inkomstenbelasting over je winst. Sommige uitgaven kun je aftrekken van je inkomsten, zodat je winst lager uitvalt en je minder belasting betaalt. Wist je dat ook je AOV-premie aftrekbaar is?

Blog

Aftrekbaar in box 1

Van vakliteratuur tot je werkruimte: als ondernemer kun je gebruikmaken van verschillende aftrekposten. De premie van je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hoort daar ook bij. Uit de meest recente Ondernemersbarometer van Allianz blijkt dat maar liefst 33% van de zzp’ers en 20% van de mkb’ers daar niet van op de hoogte is. Je AOV-premie is aftrekbaar in box 1: ‘inkomen uit uw werk en woning’. 

Hoeveel levert dat op?

Een rekenvoorbeeld. Neem personal trainer Dylan Zegelaar. Zijn bruto-jaarinkomen is € 40.000,-. Hij valt daarmee in belastingschijf 3 en betaalt 42% belasting. Zijn AOV-premie is € 200,- per maand, dus € 2400,- per jaar. Dit bedrag is aftrekbaar van zijn jaarinkomen. Hierover hoeft Dylan dus geen 42% belasting te betalen. Dat scheelt hem ieder jaar € 808,- (42% van € 2400,-).

Is de AOV-premie aftrekbaar voor dga’s?

Ben je dga? Ook in dat geval is de AOV-premie aftrekbaar in box 1. Je moet de AOV dan wel privé hebben afgesloten. Je kunt een AOV ook via je BV afsluiten. Dan is de premie aftrekbaar van de vennootschapsbelasting. Hierbij geldt wel een kanttekening. Wanneer je recht hebt op een AOV-uitkering, wordt die aan je BV uitbetaald. Bij een faillissement heeft dat consequenties voor je AOV-uitkering.

Hoe zit het met je AOV-uitkering?

Ben je arbeidsongeschikt geraakt en krijg je een AOV-uitkering? Dan moet je daarover belasting betalen. Je verzekeraar draagt deze belasting direct af aan de Belastingdienst. Daarnaast moet je deze uitkering als inkomen opgeven. Is je verzekerd bedrag bijvoorbeeld € 40.000,-? Dan geef je dit bedrag op. Ben je deels arbeidsongeschikt? Bijvoorbeeld 25%? Dan krijg je € 10.000,- uitgekeerd en moet je dat opgeven als inkomen. Je betaalt dan voor de overige € 30.000,- nog wel premie. En die premie voor je arbeidsongeschiktheidsverzekering is nog steeds aftrekbaar.

Wil jij ook een extra aftrekpost? Sluit dan dit jaar nog een AOV af. Bereken wat het je kost of neem contact op met een adviseur.