AOV van Allianz

✓ Kies zelf wat u verzekert
✓ Dagelijks opzegbaar
✓ Betaalbare premie

Kosten arbeidsongeschikt­heidsverzekering (AOV)

Veel ondernemers denken dat de kosten van een arbeidsongeschiktheids­verzekering heel hoog zijn. Maar dit kan erg meevallen. De kosten van een arbeidsongeschiktheids­verzekering worden bepaald door de keuzes die u maakt. Sommige ondernemers kunnen al een AOV afsluiten voor minder dan € 100,- per maand.

De kosten van uw arbeidsongeschiktheids­verzekering worden bepaald door een aantal zaken. Twee daarvan liggen vast: uw leeftijd en beroep. Daarnaast zijn er factoren waarmee u zelf invloed op de kosten kunt uitoefenen:

  • het deel van uw inkomen dat u verzekert (het verzekerd bedrag)
  • vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid u een uitkering wilt krijgen
  • hoe wij uw arbeidsongeschiktheid beoordelen
  • wanneer uw uitkering moet beginnen (eigen risico)
  • tot wanneer de uitkering doorloopt
  • wel of geen stijgende uitkering
  • of u alleen arbeidsongeschiktheid door een ongeval verzekert
Leeftijd                                        33 jaar
Verzekerd bedrag                    € 38.000
Uitkeringsduur                          tot 60 jaar
Eigenrisicotermijn                   1 maand
Premie per maand                  € 129                                       
Leeftijd                                        42 jaar
Verzekerd bedrag                    € 45.000
Uitkeringsduur                          tot 60 jaar
Eigenrisicotermijn                   3 maanden
Premie per maand                  € 289                                       
Leeftijd                                        29 jaar
Verzekerd bedrag                    € 24.000
Uitkeringsduur                          tot 67 jaar
Eigenrisicotermijn                   1 maand
Premie per maand                  € 57                                       

Bereken in een aantal stappen snel uw premie
                                
Naast de kosten van een arbeidsongeschiktheids­verzekering wilt u van tevoren misschien ook weten wat u krijgt uitgekeerd bij arbeidsongeschiktheid. U hoopt natuurlijk dat het nooit zo ver komt. Maar stel dat u arbeidsongeschikt raakt én u heeft een arbeidsongeschiktheids­verzekering, dan heeft u recht op een uitkering. De hoogte van uw uitkering bij arbeidsongeschiktheid is afhankelijk van de verzekering die u heeft afgesloten en de afspraken die u met ons heeft gemaakt.

De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van het volgende:

  • De mate van arbeidsongeschiktheid. Dit wordt uitgedrukt in een percentage. Hoe hoger dit percentage, hoe hoger de AOV-uitkering. Een arbeidsdeskundige bepaalt dit percentage.  Als u bij het afsluiten van de verzekering heeft gekozen voor een percentage van 45%, krijgt u een uitkering als de arbeidsdeskundige bepaalt dat u uw werkzaamheden voor minimaal 45% niet meer kunt uitvoeren.
  • Welk inkomen heeft u verzekerd? U mag maximaal 80% van uw inkomen verzekeren. Bij de berekening van de uitkering gaan we uit van het bedrag dat u heeft verzekerd.
  • Welke verzekering heeft u? Bij sommige verzekeringen maakt het voor de AOV-uitkering niet uit wat u nog zelf verdient en wordt de uitkering bepaald door het percentage arbeidsongeschiktheid en het inkomen dat u verzekerd heeft. Bij andere verzekeringen krijgt u alleen een uitkering voor het deel dat u minder bent gaan verdienen.

Meer weten? Lees dan uitgebreide informatie over de hoogte van uw uitkering bij arbeidsongeschiktheid (inclusief voorbeeldberekening).

De bovenstaande tips hebben u hopelijk inzicht gegeven in de kosten van een AOV en de uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Wilt u zelf de premie voor een AOV berekenen? Bereken dan direct uw premie of zoek een onafhankelijk adviseur bij u in de buurt die ervoor zorgt dat u persoonlijk advies krijgt.


1 Langere wachttermijn

Uw AOV- premie wordt een stuk lager als u voor een langere wachttermijn kiest. In de praktijk betekent dit dat u bij arbeidsongeschiktheid een langere tijd moet overbruggen voordat u uw eerste uitkering krijgt. Uiteraard moet u hierbij wel rekening houden met uw financiële reserves. Lees hier meer over de wachttermijn.

2 Kies voor een lager verzekerd bedrag
Als u een AOV-sluit, kiest u een verzekerd bedrag: het bedrag dat u krijgt uitgekeerd als u arbeidsongeschikt raakt. Veel ondernemers kiezen het maximum dat ze kunnen verzekeren. Maar u kunt ook voor een lager bedrag kiezen. Dan betaalt u minder premie. Uiteraard krijgt u dan ook minder uitkering als u arbeidsongeschikt raakt.

3 Lagere uitkeringsdrempel
De uitkeringsdrempel is een percentage dat u minstens arbeidsongeschikt moet zijn om een uitkering te krijgen. Hierbij geldt: hoe hoger het percentage, hoe goedkoper de premie. Dat betekent wel dat de kans groter wordt dat u niet genoeg arbeidsongeschikt bent om een AOV-uitkering te krijgen.

4 Kortere uitkeringslooptijd
Bij het afsluiten van een AOV kiest u een uitkeringslooptijd. Dit is het aantal jaar dat u een AOV-uitkering krijgt. Daarna moet u zelf voor een inkomen zorgen. Met een kortere uitkeringslooptijd is uw premie lager. Maar dan moet u wel eerder voor uw eigen inkomen zorgen.

5 Laat uw AOV niet doorlopen totdat u AOW krijgt
Een AOV loopt vaak door totdat u met pensioen gaat. Maar dat hoeft niet. U kunt de uitkering ook eerder stoppen. Het is dan wel belangrijk dat u genoeg reserves heeft om de resterende periode te overbruggen.

Hebben de bovenstaande tips u voldoende informatie gegeven over hoe u kunt besparen op een AOV? Dan kunt u hier de zelf de premie van uw AOV berekenen.

Heeft u een AOV nodig als zzp’er? In onderstaande video geven verschillende zzp’ers hierover hun mening.
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.