✓ Kies zelf wat je verzekert
✓ Dagelijks opzegbaar
✓ Betaalbare premie

Kosten arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Veel zzp’ers en ondernemers denken dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering duur is. En inderdaad, er zijn prijzige AOV’s. Maar de premie kan ook erg meevallen. De kosten van een AOV worden grotendeels bepaald door de keuzes die je maakt. Zo kun je bij ons al een AOV afsluiten voor nog geen € 100,- per maand.

Wat je voor je AOV betaalt, hangt af van verschillende zaken. Twee zaken liggen vast: je leeftijd en je beroep. Daarnaast bepalen je keuzes en je wensen wat de premie voor je AOV zal zijn: 

  • het deel van je inkomen dat je verzekert (het verzekerd bedrag)
  • vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid je een uitkering wilt krijgen
  • hoe wij je arbeidsongeschiktheid beoordelen
  • wanneer je uitkering moet beginnen (eigen risico)
  • tot wanneer de uitkering doorloopt
  • wel of geen stijgende uitkering
Soort AOV                     Allianz Summum AOV            
Leeftijd                           32 jaar
Inkomen                         € 150.000            
Verzekerd bedrag       € 100.000
Eindleeftijd                   68 jaar
Eigenrisicotermijn       30 dagen
Premie bruto* p/m      € 228,72 
Premie bruto* p/j        € 2.744,64
Soort AOV                     Allianz Absoluut AOV        
Leeftijd                 
          32 jaar
Inkomen                         € 60.000            
Verzekerd bedrag       € 40.000
Eindleeftijd                   68 jaar
Eigenrisicotermijn       30 dagen
Premie bruto* p/m      € 306,76
Premie bruto* p/j        € 3.681,12
Bereken snel je premie! 
Zeker, wat je betaalt voor je AOV is voor jou belangrijk. Maar belangrijker is misschien wel wat je uitkering zal zijn bij arbeidsongeschiktheid. Die uitkering hangt af van de AOV die je kiest en de afspraken die je met ons hebt gemaakt. Bijvoorbeeld over het verzekerd bedrag.

De hoogte van je uitkering is afhankelijk van 3 afspraken:

  1. De mate van arbeidsongeschiktheid, uitgedrukt in een percentage. Hoe hoger dit percentage, hoe hoger de uitkering. Een arbeidsdeskundige stelt het percentage arbeidsongeschiktheid vast.  Als je voor je AOV hebt gekozen voor een percentage van 45%, dan krijg je een uitkering als de arbeidsdeskundige bepaalt dat je je werkzaamheden voor minimaal 45% niet meer kunt doen.
  2. Welk inkomen je hebt verzekerd of het verzekerd bedrag. Je mag maximaal 80% van je inkomen verzekeren. Bij de berekening van de uitkering gaan we uit van dit verzekerd bedrag.
  3. De gekozen AOV. Bij sommige AOV’s maakt het voor de uitkering niet uit of je nog zelf verdient en bepalen we de uitkering op basis van het percentage arbeidsongeschiktheid en het verzekerd bedrag. Bij andere AOV’s krijg je alleen een uitkering voor het deel dat je minder verdient.

Je weet nu welke factoren meespelen bij de kosten van een AOV en de uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Je kunt hier zelf de premie voor je AOV berekenen. Je doet dat door het invullen van je beroep, jaarinkomen, leeftijd en de datum waarop de AOV moet ingaan. Als je overtuigd bent van ons aanbod, kun je ook direct een AOV aanvragen. 

Wil je persoonlijk advies over een geschikte AOV? Ga dan naar je financieel adviseur. Of neem contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt

Goed om te weten: je kunt de AOV-premie aftrekken voor de belasting. 

Er zijn 5 manieren waarop je je AOV-premie kunt verlagen. Je bepaalt dus grotendeels zelf wat je betaalt voor je AOV.

1. Verleng de wachttermijn

De AOV-premie wordt een stuk lager als je voor een langere wachttermijn kiest. Dat betekent dat je bij arbeidsongeschiktheid langer zelf voor je inkomen zorgt voordat je een uitkering krijgt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je spaargeld hebt of een verdienende partner. Lees hier meer over de wachttermijn.

2. Kies voor een lager verzekerd bedrag

Voor je AOV kies je een verzekerd bedrag: de uitkering die je krijgt als je arbeidsongeschikt raakt. Veel ondernemers kiezen het maximum dat ze kunnen verzekeren. Bij ons kun je maximaal 80% van je inkomen verzekeren. Maar je kunt ook voor een lager percentage kiezen. Dan betaal je minder premie. Uiteraard krijg je dan ook een lagere uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

3. Verhoog de uitkeringsdrempel

De uitkeringsdrempel is een percentage dat je minstens arbeidsongeschikt moet zijn om een uitkering te krijgen. Hierbij geldt: hoe hoger het percentage, hoe lager de premie. Dat betekent wel dat de mate van je arbeidsongeschiktheid hoger moet zijn voordat je in aanmerking komt voor een AOV-uitkering.

4. Verkort de uitkeringstermijn

Voor je AOV kies je een uitkeringslooptijd. Dit is het aantal jaar dat je een AOV-uitkering krijgt. Daarna moet je zelf voor je inkomen zorgen. Hoe korter de uitkeringslooptijd, hoe lager de premie. 

Veel ondernemers laten hun AOV doorlopen tot hun pensioen. Maar je kunt de uitkering ook eerder stoppen. Je moet dan wel genoeg reserves hebben om de resterende periode te overbruggen.

5. Voer de AOV-premie op bij de belastingaangifte

Als ondernemer kun je de AOV-premie aftrekken van je inkomsten zodat je minder belasting betaalt. De premie is aftrekbaar in box 1: ‘inkomen uit werk en woning’. Dit geldt voor alle AOV's  van Allianz. Dankzij deze fiscale aftrek is je premie honderden euro’s ‘goedkoper’.

Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.