Wat is de WIA?

Als jouw medewerker ziek is, moet je zijn of haar loon de eerste 2 jaar voor minimaal 70% doorbetalen. Na die 2 jaar krijgt jouw medewerker een WIA-uitkering. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een WIA-uitkering kan fors lager uitvallen dan het loon dat je werknemer in de eerste 2 jaren van zijn of haar ziekte kreeg doorbetaald. Deze achteruitgang in inkomen kan je voorkomen met verzekeringen die je collectief voor jouw medewerkers afsluit.

Er zijn 2 soorten WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Jouw medewerker krijgt een WGA-uitkering in de volgende gevallen:

  • De medewerker is tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt. 
  • De medewerker is tussen de 80% en 100% arbeidsongeschikt, maar kan in de toekomst wel weer werken.

De IVA-uitkering is bedoeld voor medewerkers die tussen de 80% en 100% arbeidsongeschikt zijn en waarbij de kans klein is dat zij in de toekomst weer kunnen werken. 

Er zijn 3 soorten WGA-uitkeringen: de loongerelateerde, loonaanvullings- en vervolguitkering. Jouw medewerker ontvangt eerst een loongerelateerde uitkering. Hoe lang hij of zij die krijgt, is afhankelijk van het aantal jaren dat jouw medewerker gewerkt heeft. Na die periode ontvangt jouw medewerker een loonaanvullings- of een vervolguitkering. Welke uitkering jouw medewerker krijgt, hangt af van zijn of haar restverdiencapaciteit. Dat is het bedrag dat hij of zij nog kan verdienen door te werken.  

Vooral het verschil tussen de loongerelateerde uitkering en de vervolguitkering kan erg groot zijn. Dit verschil wordt het WGA-gat genoemd. De inkomensachteruitgang kan vooral voor arbeidsongeschikten met een hoog salaris best groot zijn. Een WIA-uitkering is namelijk begrensd tot een maximum-dagloonbedrag. Wie normaal meer verdiende dan dit maximum, gaat er dus op achteruit. 

Je kunt als werkgever deze achteruitgang tegengaan met verzekeringen. Jouw medewerkers krijgen dan een aanvulling boven op hun WIA-uitkering. Bij Allianz heb je de keuze uit de volgende verzekeringen: 

  • WGA-Aanvulling. Jouw medewerker ontvangt na de WGA-loongerelateerde uitkering een aanvulling op de WGA-Vervolguitkering. 
  • WGA-Aanvulling Plus. Jouw medewerker ontvangt na de loongerelateerde uitkering een aanvulling op de WGA-vervolguitkering of de WGA-loonaanvullingsuitkering. 
  • WIA-Excedentverzekering. Jouw medewerker ontvangt een aanvulling op de WIA-uitkering als zijn of haar loon hoger is dan het maximum-dagloon.  
Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.