Wat is de WIA?


 

Als jouw medewerker ziek is, moet jij zijn of haar loon de eerste 2 jaar voor minimaal 70% doorbetalen. Na die 2 jaar krijgt jouw medewerker een WIA-uitkering. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een WIA-uitkering kan fors lager uitvallen dan het loon dat jouw werknemer in de eerste 2 jaren van zijn of haar ziekte kreeg doorbetaald. Deze achteruitgang in inkomen kan jij voorkomen met verzekeringen die jij collectief voor jouw medewerkers afsluit.

Er zijn 2 soorten WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Jouw medewerker krijgt een WGA-uitkering in de volgende gevallen:

  • Jouw medewerker is tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt. 
  • Jouw medewerker is tussen de 80% en 100% arbeidsongeschikt, maar kan in de toekomst wel weer werken.

De IVA-uitkering is bedoeld voor medewerkers die tussen de 80% en 100% arbeidsongeschikt zijn en waarbij de kans klein is dat zij in de toekomst weer kunnen werken. 

Er zijn 3 soorten WGA-uitkeringen: de loongerelateerde, loonaanvullings- en vervolguitkering. Jouw medewerker ontvangt eerst een loongerelateerde uitkering. Hoe lang hij of zij die krijgt, is afhankelijk van het aantal jaren dat jouw medewerker gewerkt heeft. Na die periode ontvangt jouw medewerker een loonaanvullings- of een vervolguitkering. Welke uitkering jouw medewerker krijgt, hangt af van zijn of haar restverdiencapaciteit. Dat is het bedrag dat hij of zij nog kan verdienen door te werken.  
Vooral het verschil tussen de loongerelateerde uitkering en de vervolguitkering kan erg groot zijn. Dit verschil wordt het WGA-gat genoemd. De inkomensachteruitgang kan vooral voor arbeidsongeschikten met een hoog salaris best groot zijn. Een WIA-uitkering is namelijk begrensd tot een maximum-dagloonbedrag. Wie normaal meer verdiende dan dit maximum, gaat er dus op achteruit. 

Jij kunt als werkgever deze achteruitgang tegengaan met verzekeringen. Jouw medewerkers krijgen dan een aanvulling boven op hun WIA-uitkering. Bij Allianz heb jij de keuze uit de volgende verzekeringen: 

  • WGA-Aanvulling. Jouw medewerker ontvangt na de WGA-loongerelateerde uitkering een aanvulling op de WGA-Vervolguitkering. 
  • WGA-Aanvulling Plus. Jouw medewerker ontvangt na de loongerelateerde uitkering een aanvulling op de WGA-vervolguitkering of de WGA-loonaanvullingsuitkering. 
  • WIA-Excedentverzekering. Jouw medewerker ontvangt een aanvulling op de WIA-uitkering als zijn of haar loon hoger is dan het maximum-dagloon.  
Wil je contact met ons? Via de chat krijg je het snelst je antwoord. Wil je toch liever telefonisch een medewerker spreken? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.