“Wij coachen de mens, nìet de witte jas”

Interview met Anniek Bello, coach bij MentaVitalis

Als arts sta je vrijwel altijd naar buiten toe gericht. De hulpvraag, en daarmee ook de focus, ligt steevast bij de ander. Die mindset zorgt ervoor dat je de beste zorg wilt en kunt leveren. Bijgevolg wordt daardoor de eigen zorgvraag te vaak genegeerd of niet erkend. Met name op mentaal vlak en de eigen ontwikkeling. MentaVitalis heeft daar een antwoord op.

De grootste open deur over de zorgsector is dat de druk op het personeel al lange tijd veel te hoog is. Als een echo uit het verleden blijven aanhoudende personeelstekorten, een hoog ziekteverzuim en toenemende administratieve druk een zware last op de zorgschouders. Het is van belang om het personeel, en zeker ook de artsen die er zijn, overeind te houden. “Er zou veel meer aandacht en bekendheid gegeven mogen worden aan de mentale gevolgen van dit maatschappelijk probleem”, geeft MentaVitalis-coach Anniek Bello aan. “Mentale vitaliteit geldt als basis voor plezier in het werk.” Wil men uitval voorkomen, dan valt hier nog veel te winnen.

MentaVitalis heeft zich over die mentale vitaliteit van de arts ontfermd. Met meer dan 20 jaar aan ervaring en zo’n 3.000 trajecten zijn zij marktleider op het vlak van hoogwaardige coaching in Nederland. En toch omarmt lang niet elke zorgprofessional met een mentale hulpvraag de ondersteuning die zij kunnen bieden. Gelukkig vindt er een kentering plaats, weet Bello te melden: “We zien dat de schroom om voor coaching te kiezen, afneemt. Vroeger wilde men alles zelf doen en als je om een coach vroeg, dan was je ‘zwak’. Dat stigma is nu verdwenen en daardoor weet men ons steeds beter te vinden.”

Dat het júíst de artsen zijn die ‘koppig’ zijn, snapt Bello wel: “Heel zwart-wit gezegd: de meeste mensen die bij ons komen hebben gestudeerd en zijn echt ‘hoofd’- mensen. Zij zijn van de ratio, weten alles te relativeren en nuanceren en hebben vrijwel allemaal de eigenschap om het zelf te willen oplossen. Een mooie eigenschap, maar als mensen te lang onder druk staan kan dit hen juist gaan tegenwerken.

Veel artsen kunnen bij collega’s of peergroups terecht met hun vragen. Ideaal is dat systeem echter niet. Het bespreken van mentale druk door arbeidsconflicten ligt bijvoorbeeld erg gevoelig. Bello heeft daar het antwoord op: “Al onze trajecten zijn vertrouwelijk, wij koppelen niks aan de verzekeraar terug en er speelt geen belang. Dat maakt onze aanpak écht objectief.”

Een externe oplossing is vaak wenselijk. Artsen kunnen terecht over alles wat hen dwars zit of waar ze zich in willen ontwikkelen. Bello: “We merken dat er veel vragen zijn over een gezonde werk-privébalans of bijvoorbeeld meer werkplezier. Doordat we veel ervaring hebben met coaching in de zorg, hebben we ook een goed beeld over de context waarin iemand werkt.”

Nog een voordeel van MentaVitalis is dat er voldoende hooggekwalificeerde coaches en psychologen zijn aangesloten, waardoor ze een nieuwe cliënt binnen een week kunnen plaatsen. Die snelheid kunnen ze behalen omdat de processen optimaal verlopen, vertelt Bello: “Na een telefonische intake gaat de informatie door naar een casemanager. Die kijkt onder andere naar de woonplaats en coachvraag van de cliënt en zoekt daar een passende coach bij. Vervolgens kan direct de eerste afspraak met de coach gemaakt worden.”

“Je kunt dus altijd snel terecht; dat vinden we van belang, zeker als het gaat om stressklachten.” Het is ook mogelijk om telefonische coaching aan te vragen of coaching via beeldbellen.

Willen we voorkomen dat de wachtlijsten in de zorg gaan groeien, dan is het van belang dat de mentale vitaliteit op orde is. MentaVitalis zorgt dat dat op een deskundige en veilige manier kan.

Wanneer je een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar hebt bij Allianz, kan je kosteloos en vertrouwelijk 8 uur per kalenderjaar van de coaching van MentaVitalis gebruik maken. De coaches en psychologen zijn 24/7 beschikbaar voor al je persoonlijke vragen, via telefoonnummer 088 - 22 44 668 of plan hier direct een afspraak. Ze ondersteunen je graag.

Kijk voor meer informatie op https://www.mentavitalis.nl/allianz.