Ondernemers vrezen cybercrime

Ruim 60 procent van de mkb-ondernemers maakt zich zorgen over cybercrime. En over hun beveiliging. Dat blijkt uit onderzoek van Panteia. Maar ook onderzoek door Allianz en GfK toont aan dat cybercrime de belangrijkste kopzorg is van ondernemers. Als verzekeraar wil je uiteraard die onrust wegnemen. Maar dat is minder eenvoudig dan het lijkt.
De digitalisering en alles wat daarmee samenhangt is een zegen. Voor burgers, overheden en ondernemers. Alles gaat makkelijker, sneller en efficiënter. Maar steeds vaker ondervinden we de schaduwkant. Want we zijn ook volledig afhankelijk van goed functionerende systemen. Bij een defect, hack of crash liggen we plat. Met alle frustratie van dien. En met alle financiële schade van dien. En die schade loopt volgens schattingen van Deloitte nu al in de miljarden. Jaarlijks!

Cybercrime vormt een steeds grotere bedreiging, juist omdat het bijzonder lucratief is. Misdaad op internet is een heuse business met steeds intelligentere en professionelere aanvallen. En iedereen is een potentieel doelwit. Dus moet iedereen zich daartegen wapenen. Toch blijkt uit de Allianz Ondernemersbarometer (2018) dat een kwart van de ondernemers niets extra’s doet aan beveiliging. Niet uit onwil, maar vaak omdat ze niet weten wat echt helpt tegen cybercrime.

Je beveiligen tegen cyberaanvallen begint bij bewustzijn. Want de mens is het grootste risico. Elke medewerker moet weten welke gevaren de onderneming loopt in de digitale wereld. En wat de do’s en don’ts zijn. Of wat het wachtwoordbeleid is. Zorg dus voor een cyberveilige cultuur. Tegelijk zorg je voor een adequate bescherming: een digitaal schild. Dat doe je met ICT, technische beveiliging en antivirusprogramma’s. Of door het inschakelen van een cyberbedrijf, zoals grotere mkb-bedrijven vaak doen. En mocht het verkeerd gaan dan bescherm je je met een verzekering om eventuele schade op te vangen.

In Nederland zijn er nu al cybercrimeverzekeringen beschikbaar. Maar de dekking is beperkt en vaak moet je voorzorgsmaatregelen treffen, zoals voorgeschreven antivirussoftware of personeelstrainingen. Eigenlijk is de cybercrimeverzekering nog volop in ontwikkeling. En dat is ook wel logisch, want er is nog veel onbekend. Voor een verzekering waar je echt iets aan hebt, moet je een zuivere inschatting kunnen maken van de risico’s en de mogelijke schade. Pas dan kun je de dekking en de premie bepalen. Dat ligt nu nog moeilijk bij cybercrime.
De mogelijke schade en beheersbaarheid bij cybercrime zijn moeilijk in te schatten. Want cybercrime kent vele gezichten. Het kan gaan om een kwajongensstreek, om georganiseerde misdaad, om bedrijfsspionage, maar ook om terrorisme of regelrechte oorlog. Een cyberaanval die ons land compleet ontwricht, leidt tot onbetaalbare schade. Is er dan een (rampen)fonds? Komt de overheid over de brug? De overheid komt in beeld omdat die de regels bepaalt en de misdaad vervolgt. De stroper is meestal wel voor op het beleid en dat maakt de cyberdekking complex en onderhavig aan verandering. Er komt dus onzekerheid om de hoek kijken. Dit belet ons echter niet een sluitende oplossing uit te willen werken.

Hoewel er nog veel vragen openstaan, zitten wij als verzekeraar niet stil. Wij werken aan een totaaloplossing voor de cyberrisico’s die ondernemers lopen. Alleen al vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen we die bescherming bieden. Daarbij werkt onze internationale bedrijfsvoering in ons voordeel. Omdat wij wereldspeler zijn, hebben wij veel kennis van cyber. En er zijn al landen waar we ervaring opdoen met een adequate aanpak van digitale risico’s. Dat reikt verder dan alleen een financiële vergoeding. Wij bieden bij een cyberaanval ook direct juridische en technische hulp. Getroffen ondernemers kunnen dus na een aanval snel weer aan de slag. Daarbij is het onze uitdaging om de premie voor die oplossing betaalbaar te maken. Op de Nederlandse markt is al een oplossing voor grootzakelijke klanten.

Maar we denken ook verder. We willen met een krachtige oplossing komen voor het mkb. Die oplossing bevindt zich nu in de evaluatiefase. We verwachten dit te kunnen lanceren in het derde of vierde kwartaal van 2018. Bijzondere aandacht zal hier uitgaan naar het inzichtelijk maken van de risico’s zodat ondernemers precies begrijpen waar het over gaat. We zien hierin een vooraanstaande rol voor de adviseurs. Dit is volgens Allianz bij uitstek het kanaal om met de klant oplossingen uit te werken en die willen we daar optimaal in ondersteunen.

Ga naar VeiligInternetten, een website met tips, tricks en praktische uitleg om veilig te internetten. VeiligInternetten is een initiatief van de Rijksoverheid, het Nationaal Cyber Security Centrum, ECP, Platform voor de InformatieSamenleving en het bedrijfsleven.