Ondernemer, is jouw bedrijf wel cyberproof?

Is jouw bedrijf interessant voor cybercriminelen? Ben je wel eens slachtoffer geweest van een cyberaanval? Gehackt? Platgelegd? Gechanteerd? Niet elke mkb’er is het doelwit van digitale criminelen, maar wel veel. Zo was één op de vier mkb-bedrijven het afgelopen jaar getroffen door een cyberaanval. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van Allianz.
Nederlandse mkb’ers denken zeer verschillend over cybercrime en cybersecurity. Ruim de helft van de mkb’ers denkt dat zijn onderneming niet interessant is voor digitale dreigingen. En de helft van de ondernemers zegt voldoende te doen om het bedrijf te beschermen tegen een cyberaanval. Maar bij doorvragen blijken die preventieve maatregelen beperkt. Vrijwel elk bedrijf beschermt zich door sterke wachtwoorden te gebruiken, digitale bestanden te beveiligen, virusscanners te gebruiken en regelmatig back-ups te maken. Technische maatregelen dus.

Maar hoe krachtig ook de technische voorzorg, de zwakste schakel is vaak helaas toch de mens. Of de organisatie. Want de veiligheid van je bedrijf valt of staat met de manier waarop de medewerkers omgaan met computers en internet. Bewustzijn is hier het toverwoord. En niet via een eenmalige cursus, maar door bij herhaling te wijzen op de risico’s of protocollen. Want met één verkeerde klik kan je hele netwerk platliggen of kunnen de data van je klanten in verkeerde handen vallen. Dus: trainen, instructies en voorlichting. En telkens opnieuw.

Helaas ontbreekt bij veel mkb’ers voorlichting over cyberrisico’s in de werkinstructies of inwerkprogramma’s. Dan is het geen wonder dat 40% van de mkb’ers onvoldoende bewust is van de mogelijke gevolgen van een cyberaanval voor het bedrijf. En dan is het ook geen wonder dat 25% van de bedrijven in 2018 slachtoffer was van een externe cyberaanval.

Ten slotte valt mij op dat veel ondernemers denken dat hun bedrijf geen interessant doelwit is voor een cyberaanval. Zij onderschatten het belang van hun bedrijf voor criminelen. Zij vergeten dat elk bedrijf een potentieel doelwit is. Het maakt niet uit hoe klein of groot je bent en of je in de bouw werkt of in de industrie opereert. Dat blijkt ook jaar op jaar uit de Cybersecuritymonitor van het CBS. En ben je dan het slachtoffer, dan kunnen de gevolgen je plezier in het ondernemen fors onderuithalen. Als je onderneming het tenminste overleeft…

Vanuit mijn expertise als risicospecialist kan ik er niet voldoende op hameren: het is én, én, én. Én je neemt technische maatregelen, én je maakt mensen bewust én - voor alle zekerheid – je verzekert je tegen risico’s die je bedrijfsvoering in gevaar brengen.

Er zijn verschillende vormen van cyberaanvallen. De meest voorkomende zijn: Malware, ransomware, hacking, DDos-aanvallen, diefstal van datadragers en trojan horses.

Word je getroffen door een cyberaanval? En heb je een Allianz Cyberverzekering? Dan kun je 24/7 de Allianz Cyber Hulpdienst inschakelen. Die hulpdienst bestaat uit verschillende specialisten in cybercrime en cybersecurity. Denk aan: IT-specialisten, forensische onderzoekers, juridische adviseurs, communicatie- en PR-professionals en deskundigen kredietbeheer. Zij helpen je bedrijf snel weer op weg en doen er alles aan om de schade tot het minimum te beperken.

Wil je als mkb’er snel zien welke cyberrisico’s jouw bedrijf wellicht loopt? Doe dan de Allianz Cyber Risicoscan. Wil je de gevolgen van een hack, malware of datalek afdekken? Sluit dan een cyberverzekering af. Dat doe je uiteraard via een verzekeringsadviseur.