Ladingdiefstal: de cijfers & tips voor een veilig vervoer

De lading van een vrachtauto wordt steeds belangrijker. De auto zelf is allang niet meer het interessantst voor criminelen. Dat blijkt uit de Jaarrapportage Transportcriminaliteit die deze week werd uitgebracht. Het aantal gevallen van ladingdiefstal is explosief toegenomen. In 2016 werd 226 keer een lading gestolen, een toename van 30% ten opzichte van 2015. Maar het aantal gestolen vrachtauto’s is juist een stuk minder geworden.
Vanuit Nederland worden veel goederen vervoerd. Onze grenzen zijn dan ook een dankbare plaats voor criminelen. Maar niet iedere grens is hetzelfde. Veruit de meeste diefstallen worden gepleegd bij de verzorgingsplaats bij Hazeldonk, langs de A16. Daar werd maar liefst 40 keer lading gestolen en daarmee meer dan 17% van het totaal. Ook andere snelwegen naar het zuiden zijn populair. Vooral de verzorgingsplaatsen langs de A67, A73 en A2 zijn favoriete locaties voor criminelen.
Een veelgehoorde uitspraak: gelegenheid maakt de dief. Maar bij ladingdiefstal lijkt dat niet op te gaan. Regelmatige controles op de verzorgingsplaatsen leiden nog steeds tot aanhoudingen. Daaruit kunnen we leren dat het vaak gaat om bepaalde groepen. Bendes die zich dus vooral richten op bepaalde ladingen. Gelukkig lukt het niet altijd en blijft het bij een poging tot diefstal. Toch blijkt uit de jaarrapportage dat ook de pogingen toenemen: die stijgen van 131 naar 191 pogingen.
Het voorkomen en terugdringen van ladingdiefstal is niet makkelijk. Maar binnen het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing werken de belangrijkste partijen samen aan de aanpak. In het platform zijn bijvoorbeeld politie, justitie, verzekeraars en de transportbranche vertegenwoordigd. Het plan van aanpak dat zij hebben opgesteld, is gericht op het versterken van de preventie. Maar ook op het eenvoudiger maken van aangifte. Bovendien maken zij het mogelijk om een training te volgen om je meer bewust te worden van de gevaren.
 1. Wees je bewust van de risico’s bij elke stop.
  Ook bij een korte stop kan de lading gestolen worden. Parkeer nooit op een afgelegen parkeerplaats. En probeer ook rekening te houden met hoe en waar je parkeert, zodat de lading niet makkelijk meegenomen kan worden. Neem persoonlijke spullen en belangrijke documenten met je mee.
 2. Bij het laden en lossen.
  Zorg dat je bij het laden en lossen aanwezig bent. En controleer zeker bij het laden of de lading overeenkomt met wat er op de vrachtbrief staat.
 3. Let op je omgeving.
  Soms maken bendes gebruik van nep-agenten. Wees daarom alert op voor wie je stopt. Dat geldt natuurlijk ook voor lifters.
 4. Toch een diefstal?
  Is je lading toch gestolen? Probeer dan zo veel mogelijk te onthouden van de bijzonderheden. Heb je bijvoorbeeld de auto gezien en het kenteken? Of de dieven zelf? Neem ook zo snel mogelijk contact op met de politie en je opdrachtgever.

Ladingdiefstal is nooit helemaal te voorkomen. Maar het is wel belangrijk om stil te staan bij de gevolgen. En om er als ondernemer voor te zorgen dat je een goede verzekering afsluit. Ook bijvoorbeeld bij je bestelauto en niet alleen voor professioneel goederentransport. Je bent dan verzekerd van een goede afhandeling van de schade.