Het Pensioenakkoord

Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten. Het akkoord met nieuwe afspraken over pensioen en AOW moet het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken. Wat betekent het pensioenakkoord voor de pensioenregeling van jouw werknemers?

Onze samenleving is in de afgelopen jaren veranderd. Denk bijvoorbeeld aan de demografie en de arbeidsmarkt; mensen worden steeds ouder en wisselen vaker van baan. Toen de gepensioneerden van nu begonnen met het opbouwen van pensioen, was de levensverwachting 75 jaar. Omdat de levensverwachting is toegenomen, zijn mensen langer met pensioen. Dat betekent dat er meer pensioen moet worden uitbetaald dan verwacht. Ook zijn er minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden.

Het huidige pensioenstelsel werkt goed als iedereen zijn hele leven bij dezelfde werkgever werkt. Maar in de huidige arbeidsmarkt wisselen mensen vaker van baan, werken deeltijd of switchen tussen loondienst en eigen ondernemerschap. Door de veranderende samenleving kan het huidige pensioenstelsel zijn beloftes niet goed meer nakomen. Om het pensioenstelsel in de toekomst betaalbaar te houden, is het belangrijk dat het wordt aangepast. 

Eén van de belangrijkste veranderingen in het nieuwe pensioenstel is dat werknemers pensioen gaan opbouwen via een beschikbare premieregeling. De pensioenpremie staat centraal en er wordt niet langer een belofte gedaan over de hoogte van de pensioenuitkering. Voor werkgevers die nu een pensioenregeling op basis van salaris-/diensttijd voor hun werknemers hebben, betekent dit een flinke verandering.

Voor werkgevers met een pensioenregeling bij ons verandert er niet zo veel. Allianz is al jaren specialist in beschikbare premieregelingen. De vaste premie die jij als werkgever betaalt, beleggen we in beleggingsfondsen om het pensioenkapitaal voor werknemers op te bouwen. Van dat pensioenkapitaal kopen de werknemers op hun pensioendatum een levenslange pensioenuitkering aan. Werknemers hoeven absoluut geen beleggingsexperts te zijn; wij maken het hen gemakkelijk met dummy onze lifecycles en helpen hen bij hun keuzes.

In het nieuwe pensioenstelsel wordt de premie voor de opbouw van pensioen leeftijdsonafhankelijk, dus voor alle leeftijden hetzelfde percentage. De maximaal fiscaal toegestane pensioenpremie bedraagt 30%.

Graag helpen wij je bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Wij hebben een handige online rekentool ontwikkelt. Vraag jouw adviseur een berekening voor je te maken. Zo krijg je inzicht in de effecten van het vervallen van de premiestaffels.

In het nieuwe pensioenstelsel wordt het nabestaandenpensioen eenvoudiger en uniformer. Het partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum is niet meer afhankelijk van het aantal dienstjaren. En wordt maximaal 50% van het bruto salaris verzekerd voor het partnerpensioen. Het wezenpensioen krijgt een vaste eindleeftijd van 25 jaar. Het maximum voor het wezenpensioen bedraagt 20% van het bruto salaris.

Graag helpen wij je bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Wij hebben een handige online rekentool ontwikkelt. Vraag jouw adviseur een berekening voor je te maken. Zo krijg je inzicht in de effecten van de aanpassing van het nabestaandenpensioen. 
In het nieuwe pensioenstelsel krijgen werknemers een extra keuzemogelijkheid. Het wordt een wettelijk recht voor werknemers om eenmalig op hun pensioendatum maximaal 10% van het ouderdomspensioen op te nemen. De resterende pensioenuitkering is daarna lager.

De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel gaat in fases. Het voorstel Wet Toekomst Pensioenen is ingediend bij de Tweede Kamer. Op 20 december 2022 is deze plenair behandeld en zijn diverse moties en amendementen in stemming gebracht. Op 22 december 2022 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetvoorstel. De Wet Toekomst Pensioenen wordt nu ter goedkeuring aan de Eerste Kamer gezonden. De plenaire behandeling is gepland voor 30 mei. Als ook Zij instemt met het voorstel, dan gelden de nieuwe pensioenregels mogelijk al vanaf 1 juli 2023.

Vervolgens start de transitieperiode. Het transitieproces kent drie fases. De arbeidsvoorwaardelijke fase waarin vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers afspraken maken. Een fase van onderbrenging bij de pensioenuitvoerders. En een implementatiefase. Alle pensioenregelingen moeten uiteindelijk vóór 1 januari 2027 zijn aangepast.

Graag helpen wij je bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Wij hebben een handige online rekentool ontwikkeld. Vraag jouw adviseur een berekening voor je te maken. Zo krijg je inzicht in de effecten van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. 
Wil je contact met ons? Via de chat krijg je het snelst je antwoord. Wil je toch liever telefonisch een medewerker spreken? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.