Het Pensioenakkoord

Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten. Het akkoord met nieuwe afspraken over pensioen en AOW moet het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken. Wat betekent het pensioenakkoord voor de pensioenregeling van jouw werknemers?

Onze samenleving is in de afgelopen jaren veranderd. Denk bijvoorbeeld aan de demografie en de arbeidsmarkt; mensen worden steeds ouder en wisselen vaker van baan. Toen de gepensioneerden van nu begonnen met het opbouwen van pensioen, was de levensverwachting 75 jaar. Omdat de levensverwachting is toegenomen, zijn mensen langer met pensioen. Dat betekent dat er meer pensioen moet worden uitbetaald dan verwacht. Ook zijn er minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden.

Het huidige pensioenstelsel werkt goed als iedereen zijn hele leven bij dezelfde werkgever werkt. Maar in de huidige arbeidsmarkt wisselen mensen vaker van baan, werken deeltijd of switchen tussen loondienst en eigen ondernemerschap. Door de veranderende samenleving kan het huidige pensioenstelsel zijn beloftes niet goed meer nakomen. Om het pensioenstelsel in de toekomst betaalbaar te houden, is het belangrijk dat het wordt aangepast. 

Eén van de belangrijkste veranderingen in het nieuwe pensioenstel is dat werknemers pensioen gaan opbouwen via een beschikbare premieregeling. De pensioenpremie staat centraal en er wordt niet langer een belofte gedaan over de hoogte van de pensioenuitkering. Voor werkgevers die nu een pensioenregeling op basis van salaris-/diensttijd voor hun werknemers hebben, betekent dit een flinke verandering.

Voor werkgevers met een pensioenregeling bij ons verandert er niet zo veel. Allianz is al jaren specialist in beschikbare premieregelingen. De vaste premie die jij als werkgever betaalt, beleggen we in beleggingsfondsen om het pensioenkapitaal voor werknemers op te bouwen. Van dat pensioenkapitaal kopen de werknemers op hun pensioendatum een levenslange pensioenuitkering aan. Werknemers hoeven absoluut geen beleggingsexperts te zijn; wij maken het hen gemakkelijk met dummy onze lifecycles en helpen hen bij hun keuzes.

In het nieuwe pensioenstelsel wordt de premie voor de opbouw van pensioen leeftijdsonafhankelijk, dus voor alle leeftijden hetzelfde percentage. De maximaal fiscaal toegestane pensioenpremie bedraagt 30%.

Graag helpen wij je bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Wij hebben een handige online rekentool ontwikkelt. Vraag jouw adviseur een berekening voor je te maken. Zo krijg je inzicht in de effecten van het vervallen van de premiestaffels.

In het nieuwe pensioenstelsel wordt het nabestaandenpensioen eenvoudiger en uniformer. Het partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum is niet meer afhankelijk van het aantal dienstjaren. En wordt maximaal 50% van het bruto salaris verzekerd voor het partnerpensioen. Het wezenpensioen krijgt een vaste eindleeftijd van 25 jaar. Het maximum voor het wezenpensioen bedraagt 20% van het bruto salaris.

Graag helpen wij je bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Wij hebben een handige online rekentool ontwikkelt. Vraag jouw adviseur een berekening voor je te maken. Zo krijg je inzicht in de effecten van de aanpassing van het nabestaandenpensioen. 
In het nieuwe pensioenstelsel krijgen werknemers een extra keuzemogelijkheid. Het wordt een wettelijk recht voor werknemers om eenmalig op hun pensioendatum maximaal 10% van het ouderdomspensioen op te nemen. De resterende pensioenuitkering is daarna lager.

De Wet toekomst pensioenen (WTP) verlaagt de leeftijd waarop een werknemer start in de pensioenregeling van zijn werkgever. Per 1 januari 2024 is dit maximaal 18 jaar. Op dit moment start een werknemer zijn pensioenopbouw meestal met 21 jaar. Vanaf 1 januari 2024 is deze toetredingsleeftijd niet meer toegestaan. 

Daarom passen wij de toetredingsleeftijd van alle pensioenregelingen van zowel Allianz Pensioen als Allianz PPI Pensioen per 1 januari 2024 aan. Wij maken voor deze aanpassing een addendum op het pensioenreglement. Deze hoeft u niet te ondertekenen of terug te sturen.

Vanaf medio januari 2024 kun je via het werkgeversportaal  werknemers tussen de 18 en 21 jaar aanmelden. Vanaf 1 januari 2024 is de werknemer verzekerd voor de pensioenaanspraken zoals die zijn vermeld in het pensioenreglement. Ook betaal je vanaf dat moment pensioenpremie voor deze werknemer. Is het premiepercentage voor werknemers van 18 tot 21 jaar bij ons bekend, dan hanteren we die. Anders hanteren we het premiepercentage van een werknemer van 21 jaar. Als er sprake is van een eigen bijdrage, kan je deze inhouden op het loon van de werknemer. Let op! De eigen bijdrage mag nooit hoger zijn dan de beschikbare premie van het ouderdomspensioen.

Het voorstel Wet Toekomst Pensioenen is goedgekeurd door de 1ste Kamer. De nieuwe pensioenregels gelden vanaf 1 juli 2023.

Nu start de transitieperiode. Het transitieproces kent drie fases. De arbeidsvoorwaardelijke fase waarin vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers afspraken maken. Een fase van onderbrenging bij de pensioenuitvoerders. En een implementatiefase. Alle pensioenregelingen moeten uiteindelijk vóór 1 januari 2028 zijn aangepast.

Graag helpen wij je bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Wij hebben een handige online rekentool ontwikkeld. Vraag jouw adviseur een berekening voor je te maken. Zo krijg je inzicht in de effecten van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. 
Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.