Een goed pensioen voor uw werknemers?


Bekijk het Allianz Pensioen
 
Voor de meeste werknemers is pensioen een ver-van-mijn-bed-show. Ze verwachten wel een goed pensioen, maar willen zich er niet in verdiepen. Te ver weg, te moeilijk, te saai. Toch blijkt uit onderzoek dat duidelijke, begrijpelijke en tijdige informatie over het pensioen een positieve invloed heeft op de waardering voor het pensioen. Daarnaast gelden er wettelijke regels voor pensioencommunicatie.

U bent verplicht uw werknemers te informeren over hun pensioen. Sinds 1 juli 2015 geldt de Wet pensioencommunicatie. Deze wet heeft als doel de communicatie over pensioen te verbeteren. Het komt erop neer dat de communicatie beter en meer toegespitst moet zijn op de individuele werknemer. De wet geeft u als werkgever een spilfunctie in de pensioencommunicatie. Dat betekent:

 • Uw werknemers mogen van u verwachten dat ze goed worden geïnformeerd.
 • U bent verantwoordelijk voor de pensioencommunicatie.

  U kunt dit wel uitbesteden aan de pensioenuitvoerder, maar u moet wel checken of de communicatie juist is en goed aankomt én of de werknemer de boodschap wel begrijpt.
 • Onderdeel van de Wet pensioencommunicatie is Pensioen 1-2-3. Dit houdt een speciale manier van informeren in: op 3 niveaus. Uw werknemer bepaalt zelf op welk niveau hij of zij de informatie opneemt:
 •  
 • Op hoofdlijnen.
 • Met toelichting.
 • Gedetailleerd.
Voor u als werkgever betekent de Wet Pensioencommunicatie een extra verantwoordelijkheid. Allianz ondersteunt u graag bij deze taak. Wettelijk kunnen wij de verantwoordelijkheid niet van u overnemen, maar wel de uitvoering van de totale communicatie. Uiteraard doen we dat in nauw overleg met u. Zo zorgen we samen voor pensioenbewuste werknemers, die weten wat ze van de overheid krijgen, wat ze van u krijgen en wat ze zelf moeten doen.
 • Het is lastig om goede pensioencommunicatie aan te laten slaan. Maar duidelijk is wel dat u aan de volgende voorwaarden moet voldoen om goed door te dringen bij uw werknemers:
 •  
 • De informatie moet aansluiten op de behoeften en wensen van werknemers.
 • De deelnemers moeten openstaan voor pensioeninformatie.
 •  
 • Dat laatste is het grootste obstakel. Uit onderzoek blijkt dat slecht 1 op de 3 deelnemers openstaat voor informatie over pensioenen, terwijl 2 op de 3 er niets van wil weten. Bij werkgevers die veel over pensioen communiceren ligt het pensioenbewustzijn 20% hoger.
Allianz kent de succesfactoren van pensioencommunicatie en past ze toe. Wij doen er alles aan om uw werknemer optimaal te informeren. Als u bij ons een pensioenregeling begint of als u een nieuwe werknemer aanmeldt. Elke werknemer krijgt van Allianz een persoonlijke online portal.  Daarop kan uw werknemer de actuele gegevens van zijn of haar pensioen bij Allianz bekijken en een actueel overzicht van zijn of haar beleggingen. Ook kan uw werknemer alle pensioengegevens van www.mijnpensioenoverzicht.nl importeren en aanvullen met overige financiële gegevens. Met deze informatie kan uw werknemer met de pensioenplanner eenvoudig diverse scenario’s berekenen: hoe hoog het inkomen is bij eerder, later of gedeeltelijk met pensioen gaan en bij arbeidsongeschiktheid, echtscheiding, uitdiensttreding en overlijden. 
Daarnaast informeert Allianz uw werknemers  bij het begin van de pensioenregeling en bij wijzigingen. Jaarlijks ontvangt uw werknemer een overzicht van zijn of haar pensioenregeling met een waarde-overzicht en een uniform pensioenoverzicht (UPO). Op het UPO  staat wat uw werknemer aan pensioen kan verwachten en wat de beleggingswaarde per 31 december van dat jaar is. Uw werknemer heeft toegang tot deze documenten via een persoonlijke pensioenkluis op www.allianzpensioenkluis.nl. Via deze kluis is ook alle informatie van Pensioencommunicatie 1-2-3 online beschikbaar. 
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.