Een storm kun je niet voorkomen, maar schade soms wel: 5 tips

Nederland en het weer is een dankbaar onderwerp. Met de seizoenen en de grote verschillen daartussen is het nooit saai. Maar het weer brengt ook risico’s met zich mee. Zeker storm- en hagelbuien zorgen vaak voor grote overlast. En zeker ook voor schade. Een storm kun je niet voorkomen, maar schade soms wel.
Bij windkracht 9 is er officieel sprake van een storm. Daarna loopt de schaal op naar een zware storm bij windkracht 10, en windkracht 11 is een zeer zware storm. Daarboven wordt het al een orkaan, maar gelukkig komt dat maar zelden voor in Nederland. Toch is storm niet altijd het grootste risico. Juist windstoten zorgen voor onverwachte overlast. En die worden niet uitgedrukt in windkracht, maar juist in kilometers per uur.

Hoewel Nederland een relatief klein land is, zijn er grote verschillen in het weer. Zeker voor storm geldt dat het uitmaakt waar je bent in Nederland. Aan de kust is een storm een stuk normaler dan in het binnenland. Zeker op plaatsen waar weinig obstakels zijn, komen stormen vaker voor. Een zware storm van windkracht 10 is boven land dan ook niet gebruikelijk.

Maar ook gedurende het jaar zijn de verschillen groot. De meeste stormen komen voor in de herfst en in de winter. Dan zijn de temperatuurverschillen het grootst en ontstaat een storm makkelijker. Toch kan het ook in de zomer stormen. Het gevaar is dan vooral dat ze plotseling kunnen ontstaan en daarom juist veel overlast veroorzaken.

Schade door een storm voorkomen kan niet altijd. Maar als je de juiste voorzorgsmaatregelen neemt, kun je wel eventuele schade beperken. Met deze tips helpen wij je vast op weg:

  1. Sluit ramen en deuren en zorg dat ze goed dicht zijn.
  2. Controleer losse onderdelen van gebouwen, zoals zonneweringen en rolluiken. Rol ze op en controleer ook de bevestigingen.
  3. Laat losse spullen niet buiten staan. Kunnen de spullen niet naar binnen? Veranker ze dan zo veel mogelijk en zorg dat ze niet kunnen wegwaaien.
  4. Zorg dat de daken regelmatig gecontroleerd worden. Denk daarbij aan de dakbedekking, de goten, dakpannen en grind dat gelijkmatig verdeeld is.
  5. Staan er bomen rond je bedrijf? Kijk dan of die bestand zijn tegen een storm. Verwijder overhangende takken en verwijder ongezonde delen.
Ontstaat er toch schade door een storm? Bekijk dan hoe groot de schade is en of er kans is dat een gebouw bijvoorbeeld kan instorten. Bel dan 112 en zorg dat de brandweer ingeschakeld wordt. Zij kunnen zorgen voor veiligheidsmaatregelen. En zo nodig andere bedrijven inschakelen om meer schade te voorkomen.
Kleinere schades kun je  soms zelf repareren of je kunt een noodmaatregel nemen. Zorg dat je daarvoor materiaal op voorraad hebt. Zijn er bijvoorbeeld veel ruiten in het gebouw? Dan is een glasvoorraad handig. Maar ook platen om het raam af te dichten kunnen nuttig zijn. En vergeet niet de schade te melden bij je adviseur of verzekeraar.