De regeling uitgelegd

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming moet uw pensioen beleggingsverzekering voldoen aan een aantal voorwaarden:
  • De pensioenverzekering moet een beleggingsverzekering zijn.
  • De pensioenregeling van uw (voormalige) werkgever moet een ingangsdatum hebben die ligt vóór 1 januari 2010.
  • De verzekering heeft een pensioenclausule (werknemer) of loonbelastingclausule (DGA).
  • De regeling is alleen van toepassing als aan alle drie de voorwaarden wordt voldaan.
In de regeling zijn afspraken gemaakt over de maximale hoogte van de kosten van uw beleggingsverzekering. De totaal ingehouden kosten worden in de tegemoetkomingregeling gemaximeerd op:
 
  • 9,5 procent per jaar van de betaalde premie;
  • 1,5 procent per jaar van de beleggingswaarde;
  • 0,65 procent extra per jaar van de beleggingswaarde als een beleggingsfonds garanties biedt.

Als de werkelijke kosten hoger zijn dan het maximum komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Zie bijgaand een aantal rekenvoorbeelden.

Een eventuele tegemoetkoming over het verleden is in december 2012 toegevoegd aan de waarde in uw verzekering. De storting van de tegemoetkoming over de resterende looptijd van uw verzekering zal vermeld worden op uw jaarlijkse waardeoverzicht.
Bij uitbetaling van de tegemoetkoming wordt door Allianz geen kwijting gevraagd. De regeling houdt geen erkenning van aansprakelijkheid voor geleden schade in of het erkennen van een verplichting tot tegemoetkoming.
De regeling geldt ook voor beëindigde verzekeringen. Uiteraard gelden de voorwaarden zoals vermeld onder  ‘De regeling’.